Filtersystemer

Væskeovervåking programvare FulMoS Light

Væskeovervåking ved hjelp av FluidMonitoring programvaren FluMoS Light omfatter funksjoner sånn som registrering, visning og redigering av data fra HYDAC væskesensorer. 3 sensorer kan kobles til samtidig.

FluMoS Light kan brukes sammen med den nyeste generasjonen av HSI-grensesnittsensorer (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) og sensorene uten HSI-grensesnitt (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

FluMoS Light programvaren brukes til:

 • Online visning av måleverdier på PC i tabeller- og grafisk formater
 • Lagring av loggfiler på harddisken
 • Visning av loggfiler fra harddisk/diskett og backup som grafikkfil
 • Bearbeiding av lagrede loggfiler, f.eks. med Microsoft Excel

 Bruksområder:

 • Fjernovervåking av sensorverdier
 • Tilstandsbasert vedlikehold 

Last ned FluMoS Light

Programvare FluMoS Mobile for tilstandsovervåking

HYDAC FluMoS Mobile for Android – din tilgang til HYDAC Fluid Control Units

Få måledata fra væskeovervåkingen din sent til din Android-enhet!
FluMoS Mobile er et verktøy for å vise og laste ned måledata fra FluidControl Unit FCU 1000 og SensorMonitoring Unit SMU 1200 til din Android-enhet.

FluMoS Mobile funksjoner (versjon 1.10)

 • Viser aktuelle måleverdier (forurensing med partikler, vannmetning og temperatur) fra din væskekontrollenhet Unit FCU 1000 i form av en tabell.
 • Viser utviklingen av måleverdiene (faste partikler, vannmetning og temperatur) fra din væskekontrollenhet FCU 1000 i et grafisk format (et diagram for hver kanal).
 • Selektiv nedlasting av loggfiler i .dat-format fra det interne minnet i din FCU 1000 eller SMU 1200 til din Android-enhet
 • Online lagring av måleverdier på din Android-enhet (mulig også for etterfølgende versjon).

Du kan enkelt videresende .dat-filene til andre enheter som PC-er via e-post.
Filene kan da bearbeides med FluMoS.

Last ned FluMoS Mobile

Funksjonsmoduler og programmeringshjelp for partikkelsensor CS 1000

Vi tilbyr programmeringshjelpen vist nedenfor for integrasjon av partikkelsensor CS 1000 i Siemens styreenheter S7-300 / S7-400. Den er tilgjengelig for gratis nedlasting.

Den består av funksjonsmoduler og programmeringsinstruksjoner.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Function modules CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Systemteknikk

EHCD kontrollmodul parametreringsprogramvare

Vår parameteriseringsprogramvare kan brukes til enkel og rask parameterisering av våre digitale styringsmoduler.

Hovedfunksjonene i korte trekk:

 • Inntasting av parametre som tabell
 • Lagring og nedlasting av parametersett
 • Monitor for visning av prosessdata
 • 4-kanals oscilloskopfunksjon med lagring av data
 • Fjernkontrollfunksjon
 • Universell for alle våre digitale EHCD kontrollmoduler

De tilgjengelige parametrene registreres når den tilkoblede modulen identifiseres, og de visualiseres i parametertabellen.

Eksportfunksjonen kan brukes til å eksportere parametersett fra PCen til modulen.

Frakoblet modus gjør det mulig for brukeren å redigere parametersett på PC-en og lagre dem selv om ingen modul er tilkoblet.

Monitorfunksjonen muliggjør visning av prosessvariablene og de digitale inngangene og utgangene, avhengig av tilkoblet modul..

Med den integrerte fjernkontrollfunksjonen kan styringen kontrolleres direkte, og overføringen kan kjøres uten overordnet kontroll.

Programvaren for parametrering kan utgangspunktet kjøres på alle Windows-datamaskiner med Windows 2000/XP/7/10.

Last ned

KineSys

HYDAC Frekvensomformer – Kabinettmontert HFI-CM

Den kraftige PC-programvaren HFI-CM-Startup (HYDAC frekvensomformer – kabinettmontert) tilbyr mange måter å raskt starte opp og optimalisere KineSys drivsystemer på.

Den dialogstyrte første oppstarten med grafisk støtte av drivverk forenkler konfigurasjonen av det elektromekaniske eller hydrauliske systemet betraktelig.. Motoren er parametrert ved hjelp av det elektroniske navneskiltet.

En igangkjøringsfil kan brukes til å utføre serielle oppstartsprosedyrer. Dette gir betydelige tidsbesparelser i serieprosjekter. Programvaren er komplettert med praktiske og diagnostiske instrumenter.

Last ned HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

HYDAC frekvensomformer – Motormontert HFI-MM

PC-programvaren HMM Start-Up (c) er svært brukervennlig, takket være dens intuitive brukergrensesnitt, som gjør den til det perfekte grensesnittet til drivsystemet fra HYDAC KineSys.

Programvaren gjør det mulig å parametrisere det elektromekaniske eller hydrauliske systemet raskt og enkelt. Den integrerte oscilloskopfunksjonen kan brukes til å visualisere drifts- og måledata og for å kontrollere innstillinger.
Automatisk motoridentifikasjon, standard parameterinnstillinger og egendefinerte verdier, visninger av faktisk verdi automatiserer og gjør oppstarten av applikasjonen raskere.

Last ned HMM-Start-Up

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

Elektronikk

HMG 4000 firmware manualer, USB-driver, PC-programvare

Programvaren HMGWin-2 er en komfortabel og enkel pakke for analyse og arkivering av kurver og logger som har blitt registrert ved hjelp av HMG 4000 eller eksport av data for integrering i andre PC-programmer ved behov. 

I tillegg er det også mulig å bruke HMG 4000 direkte fra datamaskinen. Grunninnstillinger kan gjøres og målinger kan startes online og vises direkte på PC-skjermen i sanntid ettersom målingskurvene utvikler seg.

Last ned HMGWin V04 programvare DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 Manual EN

HMG 4000 Notice d'utilisation FR

 

Firmware HMG 4000

USB-driver HMG 4000

HMG 2500 / 30x0 PC programvare

Denne programvaren er en praktisk og enkel pakke for analyse og arkivering av kurver og logger som har blitt registrert ved hjelp av HMG 2500 / 30x0 eller eksport av data for integrering i andre PC-programmer ved behov. 

I tillegg er det også mulig å bruke HMG 2500 / 30x0 direkte fra datamaskinen. Grunninnstillinger kan foretas og målinger kan startes online og vises direkte på PC-skjermen i sanntid mens målingskurven tegnes.

Last ned HMGWin V03 programvare

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

HMG oppdateringsinstruksjoner

CMWIN PC software

Denne programvaren ble spesielt utviklet for tilstandsovervåkingsapplikasjoner. 

I tillegg til HMGWIN 3000 funksjonene kan du laste ned data fra

 • tilstandsovervåkingssensorene (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) og
 • tilstandsovervåkingsenhetene (CMU 1000, CSI-F-10) 

og konfigurere og parametrere dem.

Utover dette kan brukerspesifikke applikasjonsprogrammer for CMU 1000 og CSI-F-10 enkelt og raskt opprettes, integreres og testes (i samsvar med IEC 61131).

Firmwaren CMU 1000 er tilgjengelig i forskjellige versjoner. En V01.xx CMU kan bare oppdateres med en V01.xx-versjon, og en V02.xx CMU kun med en V02.xx-versjon.

Last ned HMGWin V03 programvare

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d'utilisation FR

HMG / CMU USB-driver

Dersom et HYDAC-måleinstrument kobles til PC-en for første gang, må den nødvendige USB-driveren installeres først.
Driveren er også inkludert på en CD-ROM som sendes sammen med enheten. 


HE Virtuell comport-driver

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

Oppdatering av et måleinstrument for bruk med USB 3.0

Dersom det skulle oppstå problemer med å koble en HYDAC-måleenhet (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) til USB 3.0, må du utføre en driveroppdatering.


Last ned USB3 oppdatering

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN

Lineær posisjonssensor HLT 1100 med CANopen grensesnitt

EDS-fil og manual for CANopen grensesnitt

Den lineære posisjonssensoren HLT 1100 med CANopen-grensesnitt oppfyller CANopen standarden i henhold til definerte profiler og krav.

EDS (elektronisk datablad) inneholder all informasjon om de målesystemspesifikke parameterne og målesystemets driftsmoduser. EDS-filen er integrert ved hjelp av CANopen nettverkskonfigureringsverktøyet for korrekt konfigurasjon og drift av målesystemet.

Manualen for CANopen-grensesnittet beskriver funksjonene som støttes av HLT 1100. (Grunnleggende kunnskap om CAN og CANopen forutsettes.)

Last ned HLT1100 V01

Bruksanvisning HLT 1100 CANopen_DE

Installasjonsinstruksjoner HLT1100 DE

ZBE P1-WIN PC programvare

For programmering og parametrisering av programmerbare HYDAC trykkbrytere og HYDAC IO-Link-sensorer.

Programvaren ZBE P1-WIN PC kan kun brukes i samband med programmeringsadapteren HYDAC ZBE P1.

Last ned ZBE P1-WIN PC programvare