HYDAC Ambassador programmet

Et internt nettverk med delt kompetanse og ekspertise som arbeider sammen med vår Business Innovation Group.

Hvordan programmet fungerer

Ambassador-nettverket er et frivillighetsbasert program som samler HYDAC-folk fra hele verden i et fellesskap. Som medlem av dette nettverket kan ambassadørene dele sin bransjeekspertise og kunnskap, diskutere de nyeste trendene og nye teknologier, og støtte hverandre i å hente frem deg beste i seg selv.
Programmet er globalt, og ambassadørene representerer ulike land og regioner. Dette nettverket gir ambassadørene anledning til å samarbeide og utveksle ideer med likesinnede.
I tillegg spiller ambassadørene en viktig rolle når det gjelder å formidle HYDACs oppdrag og verdier til lokalsamfunnene sine. De bidrar til å spre budskapet om selskapets engasjement for bærekraft, innovasjon og kundeservice.
Alt i alt er ambassadørnettverket en verdifull plattform der HYDAC-ansatte kan knytte kontakter, lære og vokse sammen.

Hvordan det støtter kundene våre

Ambassadørnettverket er et internt verktøy som er utviklet for å samle HYDAC-ansatte fra hele verden på én plattform der de kan dele erfaringer og kunnskap, diskutere bransjetrender og ny teknologi og hjelpe hverandre med å bli den beste utgaven av seg selv. Gjennom dette nettverket kan ambassadørene våre komme i kontakt med kolleger og dele erfaringer og kunnskap for å kunne tilby bedre løsninger og service til kundene våre. De mange forslagene fra mennesker over hele verden beriker vår kollektive kunnskap som selskap, noe som til syvende og sist kommer kundene våre til gode ved at de får mer effektive løsninger på sine utfordringer.

Globalisation

Et globalt ekspertisenettverk

Collaboration

Stor samling av kunnskap med felles kontakter

Hurtig tilbakebetalingstid

Proaktiv fremgangsmåte

Evne til å levere effektive og virkningsfulle løsninger

Slik fungerer det i praksis

Finn ut hvordan det å være en del av ambassadørnettverket har hjulpet våre globale kolleger fra Tyskland og Sør-Afrika med å dele sin ekspertise for å gi kundene bedre støtte.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan samarbeide med Business Innovation Group

Kontakt oss