Separering av fuktighet i hydraulikk Effektiv separering av fuktighet fra hydraulik -/og smøreoljer med vakuumbaserte vakuumavvanningssystemer fra HYDAC for papirindustrien.

HYDAC – din partner for skreddersydde avvanningsenheter og tilstandsovervåkingssystemer for væskene dine.

Effektiv separering av fuktighet i hydraulikk- og smøreoljeFuktighet i olje er en betydelig risikofaktor i papirfabrikker. Å ha en effektiv strategi for avvanning er derfor spesielt viktig.

I papirfabrikker er fuktighet i olje en betydelig risikofaktor som medfører betydelige korte- og langsiktige kostnader, som oftest et resultat av inntrenging av fuktighet, dels fra papirfremstillingsprosessen, filtvaskingen, lekkasje av damphoder eller uregelmessigheter i tørkehetten (nullskift). Mens trender som bærekraft og bevaring av ressurser ofte krever kostnadsintensiv separering, utgjør svært kort levetid på filtre, høye nivåer av filterelementslitasje og flere oljeskift også en stor økonomisk byrde.

Å ha en effektiv strategi for avvanning er derfor spesielt viktig. Dybdeanalyser og vurderinger av oljen i systemet gjør det mulig å fastslå årsakene til systemsvikt i anlegg, og dermed unngå dem i fremtiden. Digitalisering har også et stort potensial for å optimalisere prosesser i papirproduksjon. Lær mer om vår ekspertise innen tilstandsovervåking for Papirindustrien 4.0 nedenfor.

Øk systemtilgjengeligheten og spar driftskostnader – med HYDAC Fluid Engineering-tilnærming På denne måten kan du redusere maskinstans i papirfabrikker forårsaket av fuktproblemer.

Ekstremt høye nivåer av filterbytter, altfor tidlige bytt av medier og økte inngrep fra personalet – disse forholdene var et stort problem for kunden vår. Uten effektiv og rask støtte sto det ledende internasjonale selskapet overfor store økonomiske konsekvenser. I jakten på en effektiv løsning henvendte papirfabrikken seg til vår salgsavdeling og spurte HYDAC-ekspertene fra divisjonene Fluid Engineering, Filtration og Industry Team Pulp & Paper om hjelp.

Kundens mål var å redusere inntrengning av fuktighet for å sikre konsekvente akseptable verdier i tråd med OEM-spesifikasjonen. Samtidig måtte levetiden til komponentene og væskene økes tilsvarende, for å redusere vedlikeholdskostnadene. For å overvåke tilstanden ba kunden oss om å installere online måleinstrumenter for å gjøre det mulig å iverksette forebyggende tiltak.

Sitat fra Albert Einstein:

«Å identifisere problemet er viktigere enn å finne løsningen. For den nøyaktige formuleringen fører nesten automatisk til den riktige løsningen."

HYDAC-ekspertanalysen

Den første analysen

For å komme til bunns i problemet utførte våre HYDAC-spesialister en innledende analyse på stedet. Våre væskeeksperter evaluerte inntrengning av fuktighet i en online måling ved hjelp av HYDAC vannsensor (AS). Målingen avslørte spesielt at den økte maskinhastigheten i presseseksjonen var delvis ansvarlig for høy og permanent vanninntrenging i det hydraulikksystemet. Fuktigheten forårsaket en kjemisk "hydrolyse"-reaksjon, noe som resulterte i nedbrytning av viktige tilsetningselementer som kalsium og svovel, og oppbygging av gelatinøse reaksjonsprodukter. Produktene utsettes for mye raskere forringelse og tetter filtrene ekstremt raskt i kjøleoljekretsen. En effekt som senket levetiden til væsken fra de opprinnelige fem årene til seks måneder. Levetiden for filterelementene som brukes i kjøleoljekretsen ble redusert fra tre måneder til en dag. På toppen av dette var det en stor mengde skumdannelse i tanken, noe som skapte kavitasjon i pumpene. Alt dette er faktorer som er både ekstremt ineffektive og svært kostnadskrevende.

Funksjonsprinsippet til FAM-vannutskiller

HYDACs vannutskillingsenheter fra FAM-serien FluidAqua Mobil arbeider etter prinsippet om "masseoverføring". Dette innebærer at vann og gasser i oljen blir tatt opp av en konstant luftstrøm, som filtreres og tørkes ut av det tilførte vakuumet og temperaturøkningen. Luft trekkes inn i en vakuumkolonne og ekspanderer, hvilket forårsaker denne effekten. Etter at oljen har passert igjennom vakuumkolonnen gjentatte ganger, oppnås et metningspunkt som er identisk med den relative fuktigheten på luften som er inne i vakuumkolonnen.

Resultatet

Ved bruk av de to vannutskillerne FAM-45E falt fuktighetsnivået i systemet til under 20 % relativ fuktighet og stabiliserte seg deretter til et akseptabelt nivå i tråd med maskinspesifikasjonen. Dette økte oljens levetid betydelig Levetiden til filterelementene oppnådde også en økonomisk forsvarlig varighet. Samtidig reduserte vår kunde kostnadsintensive lagerfeil og ikke planlagt nedetid. Med vårt nettbaserte målesystem kunne denne standarden overvåkes kontinuerlig og fuktbasert feil kunne forhindres.

Du kan også ta grep tidlig dersom uønskede trendavvik oppstår – våre HYDAC-eksperter vil hjelpe deg med å finne en løsning som passer dine behov.

Sitat fra kunden:

"Takket være HYDAC-ekspertene jobber vi nå mer effektivt og fremfor alt med lavere kostnader. Vi ble spesielt imponert over den omfattende konsultasjonen og støtten. Vi vil ikke være for uten disse aspektene, selv i fremtiden.»

Dine fordeler med vannutskillere fra HYDAC:

Bevaring av ressurser

Bærekraft

Reduser forbruket av filterelementer.

Redusere kostnader

Kostnadsoptimalisering

Øk oljens levetid effektivt og gjør betydelige kostnadsbesparelser.

Systemtilgjengelighet

Systemtilgjengelighet

Bekjemp kostnadsintensive og ikke planlagte stopp på systemene ved å forhindre lagerskader og smørerelatert systemfeil.

Lengre levetid

Unngå slitasje på komponentene dine

Industri 4.0

Tilstandsovervåking

Overvåk mediene du bruker kontunuerlig for å oppdage hendelsesbaserte endringer i oljen raskt og unngå total forurensning av systemet.

Vil du avtale et møte med oss?

Avtal et møte

Se flere artikler

HYDAC ventiler for transmisjoner
Temaer og produkter
| 4 minutter

Forbedre ytelsen din nå: Vi tilbyr løsninger for den spesifikke ventilteknologien som behøves for transmisjonsapplikasjonene dine. Last ned brosjyren vår nå for å finne din skreddersydde ventil for styring av et stort spekter av transmisjonsfunksjoner.