Hvordan HYDAC optimaliserer tungolje dieselmotorer i den maritime industrien ved å forbedre oljerensing og filtrering med ettermonterbare løsninger!

HYDAC - din partner for skreddersydde ettermonterbare løsninger i den maritime industrien. Finn ut mer her!

Vellykket ettermontering innen maritim teknologi: hvordan HYDAC optimaliserer store motorer ved å forbedre filtrering og oljerensing!HYDAC - din partner for skreddersydde ettermonterbare løsninger i den maritime industrien

Den maritime næringen er en av de mest gjennomregulerte næringene i verden. Sikkerheten til skip og mannskap har høyeste prioritet, og derfor er det internasjonale regelverket for utforming og drift av skip svært strengt. Utslippsreduksjon er en nøkkelkomponent i disse forskriftene, og dette påvirker spesielt tungolje dieselmotorer. De siste årene har kravene til utslipp fra skipsmotorer blitt stadig strengere. Som et svar på Tier III-standarden som trådte i kraft i 2016, setter Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) strengere grenser for klimagassutslipp som nitrogenoksider og svoveloksider. Byggere av skipsmotorer har derfor begynt å bruke common rail-systemer for å redusere drivstofforbruket og utslippene. Dette har ført til nye krav til effektiv håndtering av væsker i skipsmotorer. Moderne store totaktsmotorer er også utstyrt med hydraulikksystemer, og svikt i disse systemene kan føre til at maskinen stopper helt opp. De fleste skip har imidlertid bare én hovedmotor, og derfor har tilgjengeligheten til motorene høyeste prioritet for rederiene. 
For å oppfylle disse kravene må motorprodusentene hele tiden utvikle motorene sine. De må sørge for at motorene oppfyller de nyeste utslippskravene, samtidig som de fungerer pålitelig og økonomisk. Her spiller nøkkelkomponenter som hydraulikkoljefiltre en viktig rolle, spesielt de som brukes med servoolje i store motorer. HYDAC leverer mange filtreringsløsninger for oljerensing for å takle de ovennevnte utfordringene på en effektiv måte - les mer om dem her.

En studie: Hvordan HYDAC optimaliserer tungolje dieselmotorer i maritim industri

For ett år siden henvendte et rederi seg til HYDAC for å få hjelp med et problem de hadde: De eksisterende hydraulikkomponentene fra en konkurrent på markedet hadde ikke den ønskede levetiden på grunn av forurensning og utilstrekkelig rensing av hydraulikkoljen i hovedmotoren. Dette innebar at totaktshovedmotoren hadde høy risiko for feil, noe som førte til økt vedlikehold av hydraulikksystemet og høyere kostnader.
For denne applikasjonen brukte konkurrenten på markedet bare tn 6 µm oljefilter med en ren beskyttelsesfilterfunksjon - HYDAC, derimot, tilbød kunden en 3 µm filtreringsløsning med automatisk tømming av forurensning via et filter. Filteret, som i denne sammenheng er også kjent som en slambehandlingsenhet (STU), ble satt inn i tilbakespylingsledningen til HYDAC-oljefilteret. Denne løsningen gir bedre motorbeskyttelse samtidig som den muliggjør optimal oljerensing via STU filteret. Det var også nødvendig å holde nivåene på eller under motorprodusentens spesifikasjoner for servoolje (XX/16/13) i henhold til ISO 4406. I tillegg ønsket kunden å forlenge levetiden til FIVA (Fuel Injection Valve Actuator) og hydrauliske pumpene for å øke systemtilgjengeligheten og samtidig redusere vedlikeholdskostnadene og driftskostnadene for motoren.

HYDAC-løsningen: ettermontering av AutoFilt® RF9 på tungolje dieselmotorer

Det som skiller HYDAC AutoFilt® RF9 er dens globalt unike, patenterte hydropneumatiske tilbakespylingsteknologi med sikker medieseparasjon.
Den teknologiske tilnærmingen til HYDACs eksperter på marine dieselmotorer var å optimalisere motorens smøreoljekretsløp med HYDAC AutoFilt® RF9 systemet. Ekspertene våre gikk frem på følgende måte: Det første trinnet var å vurdere det eksisterende systemet, noe som resulterte i beslutningen om å ettermontere HYDAC AutoFilt® RF9 i det eksisterende motorsystemet. Strategien gikk ut på å bruke en HYDAC AutoFilt® RF9 med filterelementer på 3 µm for å beskytte motorens hydraulikkomponenter og en slambehandlingsenhet (STU) med fine filterelementer for å fange opp forurensning i smøreoljen. 
HYDAC AutoFilt® RF9 for servoolje ble ettermontert i det eksisterende systemet. Systemparametrene ble kontrollert ved hjelp av HYDAC CMU-dataloggeren. Våre eksperter fra Fluid Care Center (FCC) kontrollerte og vurderte hydraulikkoljekvaliteten. I sluttfasen jobbet vi sammen med kunden for å gjennomgå alle tester og prøveanalyser - den endelige godkjenningen og godkjenningen med "Certificate of Approval" ble utført av motorprodusenten. 

Resultatet

Resultatet er et system som er mer effektivt og pålitelig enn konvensjonelle systemer. Etter bare én vellykket installasjon ble det lagt inn flere bestillinger på HYDAC AutoFilt® RF9 systemet. Produsentens internasjonale franchisemotorbyggere har også begynt å bruke HYDAC-løsningen i sine hydraulikkoljekretser. HYDAC AutoFilt® RF9 kan brukes både som ettermontering og i nye systemer. Vedlikeholdskostnadene minimeres og oljekvaliteten forbedres med den omfattende designen som kombinerer beskyttelsesfiltre og oljerensing.

Du kan også dra nytte av robust filtreringsteknologi og høyeffektiv tilbakespyling - alt i ett og samme system. HYDAC representerer 60 års erfaring innen hydraulikk, systemer og væsketeknikk - opplev fordelene med egne øyne.

Dine fordeler med HYDAC AutoFilt® RF9-løsningen

Forbedring av smøreoljens kvalitet

ved å redusere forurensingen i den hydrauliske oljen - bekreftet gjennom måling av partikler.

Redusert slitasje på komponenter

ved å unngå for tidlig svikt og å forlenge levetiden til FIVA (Fuel Injection Valve Actuator) og hydrauliske høytrykkspumper.
 

Driftskostnadsbesparelser for transportselskapet

takket være en vedlikeholds- og servicevennlig filtreringsdesign som krever lite vedlikehold - uten uforutsett vedlikehold. 

NedlastingEn suksesshistorie: Hvordan HYDAC optimaliserer tungolje dieselmotorer i den maritime industrien ved å forbedre oljerensing og filtrering med ettermonterbare løsninger! - finn ut mer her!

Last ned suksesshistorien som PDF! 

Vi er alltid glade for å kunne gi gode råd!

Ta kontakt med vårt team av HYDAC-eksperter og avtal dit møte i dag!

Send en e-post