Juridiske og retningslinjer

Ansvar

Vi vil understreke at den følgende informasjon på nettstedet vår og HYDAC Online Tools er basert på produktopplysninger og verdier som vedrører gjennomsnittlige applikasjonerr, som ikke nødvendigvis gjelder i noen spesifikke tilfeller. Da vi kontinuerlig forbedrer produktene våre, kan verdiene, målene og vektene også endre seg, selv om vi gjør vårt ytterste for å oppdatere disse endringene løpende. For en spesifikk anvendelse av produktet som du trenger, skal du derfor ta kontakt med vår ansvarlige avdeling. De påkrevde prestasjonsegenskapene kan deretter tilpasses kravene i det individuelle tilfellet på salgsstedet.
Vi vil også gjerne understreke at driftsbetingelsene våre har blitt opprettet etter beste viten og overbevisning. Likevel, til tross for at vi har vært svært omstendelige, kan det ikke utelukkes at feil har sneket seg inn.

Derfor påtar vi oss ansvaret i tilfelle av forsettlig forsømmelse og grov uaktsomhet. Dessuten påtar vi oss også ansvaret for mangler som er forsøkt skjult eller hvis fravær er garantert, eller i tilfelle av uaktsomt forårsaket skade på liv, legeme og helse eller ved overtredelse av en vesentlig avtalsmessig forpliktelse. Forpliktelser som betraktes som vesentlige for avtalen, er forpliktelser, hvis oppfyllelse er avgjørende for korrekt gjennomføring av kontrakten, og som kunden rutinemessig kan stole på. Dette berører ikke det obligatoriske lovmessige ansvaret, derunder, men ikke begrenset til, ansvar i henhold til den tyske produktansvarsloven (ProdHaftG). I motsatt tilfelle fraskriver vi oss etthvert ansvar, uansett hvilket rettsgrunnlag et sånt ansvar måtte være basert på. Hvis vi i uaktsomhet skulle bryte avtalsmessige forpliktelser når det gjelder materialer, skal vårt ansvar være begrenset til det rimelig forventede tapet.