Måling av partikler i hydrogensystemer Verdens ledende teknologi for måling av partikler i hydrogensystemer

HYDAC - din partner og ekspert for teknisk renhet. Partikler kan forårsake varig skade på følsomme komponenter.

Verdens ledende teknologi for måling av partikler i hydrogensystemerPartikler kan forårsake varig skade på følsomme komponenter.

Mindre utslipp av forurensinger og mye stillere - elektrisk drevne kjøretøy vinner terreng. Og dette omfatter ikke lenger bare kjøretøy som drives av strøm fra stikkontakten. Brenselcellekjøretøy er et alternativ til batteridrevne kjøretøy, på grunn av deres store rekkevidde og kortere fylletider.
Påfylling av drivstoff i slike kjøretøy er en stor utfordring på mange måter. Renheten og kvaliteten på hydrogenet spiller en viktig rolle her. Det er høye krav til sikkerhet og funksjonalitet, spesielt når det gjelder H2-tanksystemene til kjøretøyene Mikroskopisk små partikler kan ha en stor innvirkning på komponenter slik som ventiler, og kan derfor ofte forårsake svikt i et helt system.

Som ekspert på teknisk renhet har vi utviklet verdens første analyseutstyr som kan brukes til å verifisere og analysere partikkelforurensninger innen SAE standarden – HYDAC PSA H70

Undersøk, vurder, dokumentérHYDAC din ekspert på teknisk renhet

HYDAC spesialistenes ekspertise i problemløsing kan vises fra et kundeeksempel: Kunden hadde identifisert partikler som årsaken for gjentatte feil i tanksystemene i kjøretøy med drivstoffceller, men ingen kunne forklare hvor de kom fra
I samarbeid med kunden var det HYDACs oppgave å utvikle en løsning for å gjøre den tekniske renheten synlig under påfyllingsprosessen og muliggjøre en dyptgående analyse. Utfordringen var at målingen måtte utføres enkelt og sikkert under en standardfylling på en 700 bars hydrogenfyllestasjon, etterfulgt av en rask og informativ analyse av målingen.

HYDAC produktløsning PSA-H70

Hva var det som gjorde at kunden bestemte seg for HYDAC eksplisitt? I tillegg til den profesjonelle ekspertisen innen teknisk renhet, har HYDAC smidige og ukompliserte utviklingsprosesser som gjorde inntrykk på kunden,gitt deres interesse for å gå nye veier. Kundens tiltro gjorde seg betalt. PSA-H70 er et brukervennlig analyseutstyr som settes ut direkte ved påfyllingspunktet for å måle teknisk renhet. Stasjonens påfyllingsslange festes direkte til målecellen. I tillegg kobles det en høytrykkslange til brenselcellekjøretøyet. Når alle koblingene er kontrollert for lekkasjer, kan påfyllingen av kjøretøyet påbegynne Partikkelforurensningen holdes tilbake av en filtermembran inne i målecellen, noe som gjør det mulig å karakterisere en hel påfyllingsprosess.. Målecellen åpnes først når den er i et laboratorium spesilet beregnet på renhet I denne prosessen analyseres måleutstyret, og renheten vurderes.

Resultatet

Ved hjelp av PSA-H70 kan bruker nå måle og avbilde kvaliteten av gassen som er tilgjengelig hos hydrogenstasjoner. For å få detaljert informasjon om forurensingen av gassprøvene, har HYDAC utviklet en laboratorietjeneste som tillater presise utsagn vedrørende systemets kvalitet.

Med over 15 års erfaring innen teknisk renhet tilbyr HYDAC sine kunder over hele verden et stort antall analyseinstrumenter og omfattende service. Vi utfører analysene i henhold til gjeldende industristandarder (ISO 16232 eller VDA 19), interne bedriftsstandarder og kundespesifikasjoner.

Sitat fra en HYDAC ekspert:

"Erfaring med PSA H70 har vist at effektiv og robust gassfiltrering som er i stand til å håndtere de strenge kravene til hydrogenfylling er avgjørende."

HYDAC-løsningen gir følgende fordeler:

Pålitelighet

Fremtidsrettet

Reduser feilene før levering samtidig som du øker levetiden til brenselcellene i kjøretøy og testbenker.

Dokumentasjon, advarsler og anbefalinger

Nøyaktig dokumentasjon

Dokumentér renhetstilstanden når du overtar eller gir en hydrogenstasjonen videre. Dette gjelder også for første gangs oppstart av hydrogenledningsnettet for prøvebenker.

Systemtilgjengelighet

Systemtilgjengelighet

Minimaliser slitasjen på komponentene dine og øk systemtilgjengeligheten.

Elektromobilitet og hydrogen

Profesjonell eksaminering

La uavhengige tredjeparts eksperter undersøke hydrogenkvaliteten din.

Vi er alltid klare til å hjelpe deg!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal et møte i dag!

Send skjema

Les flere magasinartikler