Olje i vaskebadet - ikke med HYDAC Olje i vaskebadet? Ikke med HYDAC

Øk kvaliteten og forleng levetiden ved hjelp av mer effektiv oljeseparering fra HYDAC - din partner når det gjelder effektive løsninger for behandling og tilstandsforbedring av ulike væsker. Forbedrer kvaliteten og forlenger levetiden takket være effektiv oljeseparasjon med HYDAC – din partner for effektive løsninger innen kondisjonering og behandling av ulike væsker.

Olje i vaskebadet? Ikke med HYDACØk kvaliteten og forleng levetiden ved hjelp av mer effektiv oljeseparering.

Forbedret systemdrift blir mulig gjennom ansvarlig og bærekraftig håndtering av ressurser. Å forlenge levetiden til væsker og forbruksmateriell fører uunngåelig til besparelser av driftskostnader og økninger av produktiviteten, hvilket er spesielt viktig i forbindelse med industrielle delevaskere. Brukes feil produkter kan dette ganske ofte føre til høyt ressursforbruk. En stor økonomisk belastning på lang sikt og potensielle kvalitetstap er resultatet. Som en mangeårig ekspert er HYDAC din kontaktperson innen kondisjonering og behandling av ulike væsker.

Din industrielle delevasker - optimalisert sammen!Reduser arbeidsmengden effektivt, takket være HYDAC-produktløsninger

Som en produsent av hydrauliske og væsketekniske produkter tok kunden kontakt med HYDAC for å finne en felles løsning på kundens problem.

Ventilblokker maskineres ved hjel av to honemaskiner i kundens produksjon. De følgende komplikasjonene viste seg i den nedstrøms industrielle delevaskeren:

  • Høy inntrenging av fremmedolje i vaskebadet på grunn av deler som fanger opp væske
  • Ekstra rengjøring med trykkluft og en ekstra vaskesyklus var nødvendig fordi oljerestene heftet seg til delene på grunn av den høye oljeforurensningen som ikke platefaseseparatoren som ble brukt klarte og fjerne.
  • Ukentlig skift av vaskebadet på grunn av redusert renseeffekt av mediet - utløst av oljedråper som forbandt seg med tensidene.

Disse forholdene innebar ikke bare et betydelig ressursbruk, vaskemedier og filtreringsteknologi og høye økonomiske utgifter, men stoppet også den påfølgende prosessen. Misnøyen med dagens situasjon førte til at selskapet vurderte å anskaffe en ny, kostbar industridelvasker – med HYDAC-løsningen var dette ikke lenger nødvendig.

Våre produktløsninger: HYDAC oljeseparator, serie OLSW

I stedet for å anskaffe en ny industridelvasker, ble det bestemt at mindre modifikasjoner skulle bli gjennomført. Vi begynte med å bruke en HYDAC oljeseparator, serie OLSW. Denne brukes til å separere fri olje fra vannbaserte væsker og er en kostnadseffektiv enhet for utskilling av olje. Når den brukes, reduserer dette innholdet med fremmed olje til <0,2 vol. % over hele væskens levetid. Behovet å berolige vaskebadet for utskilling av olje ble på denne måten eliminert.  Mengden av resterende medier som forurenset delene ble også vesentlig redusert; i tillegg var det ikke lenger nødvendig å blåse dem bort med trykkluft og rense dem.

HYDAC oljeseparator, serie OLSW 30

HYDAC oljeseparator, serie OLSW 100

Vår produktløsning: HYDAC Wombat filterelement

Vi anbefalte også kunden å optimalisere filterteknologien ved å bytte ut posefilteret som var installert . HYDAC Wombat-filterelementet ble installert– det kan installeres i nesten alle konvensjonelle posefilter-hus med et adaptersett. Den gode evnen til å ta opp forurensinger garanterer en maksimal renhet av væsken. Det forlenger også levetiden betydelig. En optimalisering som uten tvil gjorde seg betalt for kunden vår: I kombinasjon med HYDAC oljeseparatoren, forlenget Wombat-filterelementet levetiden til vaskebadet åtte ganger.

HYDAC Wombat filterelement

Resultatet

Takket være den intensive koordineringen med kunden vår såvel som den individuelle vurderingen av de spesifikke utfordringene, kunne vi spare driftsmedier på verifiserbart vis - levetidene ble forlenget og miljøet ble også belastet mindre på langt sikt gjennom optimaliseringen av ressursforbruket. Ekstra manuelt etterarbeid var ikke lenger nødvendig ettersom den nye oljesepareringen og filterelementenes høyere kvalitet. Alt dette betydde at den industrielle delevaskeren kunne fungere med mindre vedlikehold. Ettersom flere deler nå kunne vaskes pr. år, økte produktiviteten til hele "hone-wash-package"-prosessen.

Bruk av våre produkter gjorde det mulig å:

  • Øke levetiden til vaskebadet åtte ganger
  • Separere ca. 70L olje i en måned
  • Eliminer ytterligere prosesstrinn
  • Redusere oppvarmingstiden til delevaskerne
  • Spare over 85% på van -og rense utgifter

Samtidig ble kostnader i samband med den industrielle delevaskeren redusert med 80%. Kunden vår dro nytte av vårt samarbeid innen 12 måneder - HYDAC-produktene var allerede da nedbetalt. I tillegg til kostnadsreduksjonen som følge av lavere ressursbruk, ga optimaliseringene våre prosesspålitelighet – over hele væskens levetid. På langt sikt kunne vi dermed sikre en jevn kvalitet når det gjelder teknisk renhet, med redusert forurensing gjennom partikkel- og filmforurensning av de produserte delene.

Før: Vaskebad uten HYDAC oljeseparator, serie OLSW

Etter: Vaskebad med HYDAC oljeseparator, serie OLSW

Sitat fra en HYDAC ekspert:

«Det er viktig for oss å samarbeide med kundene våre for å finne løsningen på deres behov som fungerer best for dem på lang sikt. Vi er fornøyd med at bruk av delene våre har økt produktiviteten til systemet med hele 10%, vi garantere en varig reduksjon av ressursforbruket i mange år fremover."

Fordelene med produktløsningen fra HYDAC:

Bevaring av ressurser

Bevaring av ressurser

Spar rengjøringsvæske og rengjøringselementer bærekraftig takket være lengre levetid.

Redusere kostnader

Kostnadsoptimalisering

Reduser kostnadene dine på langt sikt takket være effektiv bruk av ressurser.

Systemtilgjengelighet

Systemtilgjengelighet

Minimaliser vedlikehold takket være lengre levetider og filtersystemer av høy kvalitet.

Hurtig tilbakebetalingstid

Rask avskrivning

Ikke gå glipp av rask nedskrivning av kostnadene dine for optimaliseringen av din industridelevasker.

Pålitelighet

Prosesspålitelighet

Oppfyll kravene til konstant, definert renhet i vaskemediet ditt.

Last ned Referanse: Olje i delebadet? Ikke med HYDAC

Last ned som i PDF-format

Vi er alltid klare til å hjelpe deg!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal en samtale!

Avtal konsultasjon

Se flere magasinartikler

Hvordan investering i teknisk renhet kan være til nytte for deg på lang sikt
Prosesstabilitet og systemtilgjengelighet for leverandører til bilindustrien
Crossovers: find the right HYDAC filter element
Temaer og produkter
| 4 minutter