HYDAC UTVIKLER OG PRODUSERER komponenter, systemer og komplette løsninger for hydraulikk, filtrering, smøring og kjøling.
 
 Vi prosjekterer og produserer kundespesifikke og komplette hydraulikkaggregater.
 
Vår tekniske avdeling har lang erfaring innen både system -/ og mekanisk konstruksjon. Med et bredt utvalg av egne komponenter kan vi tilby høy kvalitet på teknikk, funksjon og overvåking for både mobile og stasjonære applikasjoner.
 
 Vi kalibrerer også HYDACs overvåkingsutstyr, som partikkeltellere, sensorer og våre bærbare måleinstrumenter, i Norge

 

Vi leverer følgende utstyr: 

• Filtre

• Filtersystemer (partikkeltellere, sirkulasjonsfiltre m.m.)

• Akkumulatorer

• Ventiler

• Kjølere

• Sylindre

• Pumper

• Sensorer

• Tilbehør (nivåglass, kuleventiler, klammere etc.)

• Komplette systemer