VENTILBLOKKER, HUS

HYDAC  ventilblokker, hus
I mange tilfeller representerer styreblokk teknologien en god løsning for hydraulisk energikontroll. Høy ytelses tetthet er realisert gjennom bruk av patronventiler / innbyggingsventiler hvor det ellers er vanlig med ventilhus og tilkoblingsplater. Kontrollblokken som er boret eller støpt med forbindelser via kanaler erstatter ventilhus, diverse koblinger, rør og slanger. Ytelsestap og installasjonsplass blir redusert. Takket være en omfattende flytting av tettingspunktene inn i styreblokken får vi en betydelig reduksjon av tettingspunkt mot utsiden, dette gjør at risikoen for lekkasje er betydelig svekket. Det vil derfor også være den beste økonomiske løsningen satt opp mot effektivitet.