E-mobilitet: HYDAC satsar på multikompatibla lösningar Inom affärssegmentet för elektromobilitet driver HYDAC utvecklingen av nya komponenter, delsystem och tjänster. Framtiden för mobilitet är multikompatibla lösningar. HYDAC utvecklar lösningar för dig och erbjuder en bred produktportfölj av komponenter och

Mobilitetens framtid visar sig vara tekniskt multikompatibel. HYDAC utvecklar såväl tekniken som ett brett produktsortiment med komponenter och systemlösningar.

Batteri eller bränslecell? Mobilitetens framtid är tekniskt multikompatibel.

Effekterna av de pågående klimatförändringarna blir allt svårare att ignorera. Det är konstaterat att CO2 som släpps ut i atmosfären av människan är en stor bidragande faktor. Medan industri- och energisektorn har gjort stora framsteg när det gäller minskningen av CO2-utsläpp under många år har det faktiskt ökat inom trafiksektorn jämfört med referensåret 1990. Detta förklarar varför just den här branschen har ett högt tryck från politiskt håll eftersom den är långt ifrån de ambitiösa kraven för CO2-utsläpp från exempelvis bilar och långtradare.

En annan faktor som driver på förändringar är diskussionen om finstofts- och kväveoxid där särskild kritik riktas mot dieselmotorer i storstadsområden. Detta påverkar även kommunala fordon och byggmaskiner som används på dessa platser. Även om det verkar troligt att lastbilar och kompakta mobila arbetsmaskiner kommer att drivas med el, med energi som lagrad i batterier, verkar bränslecellen tillsammans med en vätgastank vara det bättre alternativet för tillämpningar som kräver hög effekt såsom lastbilar, bussar, tåg, fartyg och större byggmaskiner. HYDAC-gruppen utvecklar båda teknikerna - batterier och bränsleceller - både för fordon och maskiner och för den stationära strömförsörjningen som krävs samt lösningar för laddning/tankning.

Tillämpningsområden för elmobilitet

För att strukturera e-mobilitet på alla våra marknader mer effektivt och för att möjliggöra en mer målinriktad utveckling har vi delat upp e-mobiliteten i följande tillämpningsområden: "strömförsörjning", "infrastruktur", "eldrivna maskiner och fordon" och "produktionsutrustning". Till alla dessa områden har vi ett omfattande produktutbud med komponenter, system och service som konstant utvecklas.

Vision och framtidsutsikt:
väl förberedd på den eldrivna framtiden

HYDAC erbjuder produkter för många tillämpningar på området elmobilitet. Vi hjälper våra kunder med tekniken och arbeta tilllsammans att skapa skräddarsydda, helhetslösningar. Detta gör det möjligt för oss att gemensamt uppnå de krav som behövs och som sparar energi, pengar och framförallt, mycket tid. Med HYDAC är du perfekt rustad för framtidens elmobilitet. 

Energiförsörjning, e-mobilitet

HYDAC – din kontakt för kylbatterilagringssystem, bränslecellkraftverk och elektrolysverk. Ta reda på mer

Läs mer

Infrastruktur

HYDAC – din partner för laddningsinfrastruktur till batteridrivna fordon och vätgastankstationer för bränslecellfordon

Läs mer

Elektriska maskiner och fordon

Inspirerande tillämpningar med elektrifierande potential. HYDAC tillhandahåller ett omfattande utbud med batterisystem och energisnålt arbetande drivenheter

Läs mer

Produktionsutrustning

Högpresterande och energieffektiva hydraulsystem. HYDAC tillhandahåller hydraulsystem som är både väletablerade och toppmoderna.

Läs mer

Vill du boka en individuell rådgivning?

Boka rådgivning

Läs fler artiklar

Hydraulik
Teman & produkter
| 3 min

Tankoptimeringsplattform

Industri 4.0
Teman & produkter
| 9 min

Introduktion i temat CMX

Drivteknik
Teman & produkter
| 9 min

Intelligenta drivsystem från HYDAC