Charge-IT²

Räkna ut laddtiden och den förväntade kväveförbrukningen för din användning

Med Charge-IT² skapar vi en användarvänlig urvalshjälp för att hitta rätt N2 server till din användning. Programmet räknar ut laddtiden för olika N2 servermodellversioner baserande på parametrarna som nyligen matats in (ackumulatorvolym, starttryck, laddtryck).

Laddar easyKAT®

Ritningsmodellertna är baserade på nominella dimensioner. %s Ta hansyn till toleransinformationen i resp. försäljningsdok.

OK

Observera: det här verktyget får endast användas för grov beräkning av laddprocesserna och tar inte hänsyn till temperaturrelaterad påverkan som finns vid laddningen! Ingen garanti lämnas på noggrannheten av de beräknade laddtiderna! Kväve laddenheterna är inte lämplig för kontinuerlig drift. HYDAC system & service måste konsulteras före drift längre än fyra timmar.

Har du frågor eller kommentarer angående verktyget? Kontakta oss i sådana fall!