Systemteknik System med expertis och service

Från komponent till system till lösning – som komplett leverantör med en bred produktportfölj och omfattande tjänsteutbud hjälper vi dig med dina utmaningar inom mobila och industriella sektorer. En heltäckande syn på systemrådgivning har högsta prioritet hos HYDAC. Det betyder att du får fördelarna med ett komplett paket, allt från en enda leverantör.

Livscykelshantering: en snabb titt på hela värdekedjan med HYDAC:s kompletta paket

Skräddarsydd rådgivning och systemteknik

Vi erbjuder omfattande systemrådgivning enligt högsta tekniska standard – från konfiguration till skräddarsydd support från våra experter under hela produktens livscykel. Vår grundliga systemanalys, och systemkonfigurering med stöd av moderna simuleringsmetoder, leder till den bästa möjliga lösningen för dig.
 

Projektering, utformning, produktion och provning i provbänk

Oavsett det handlar om hydraulsystem, produktionssystem och testsystem för nya system, systemexpansioner eller eftermonteringar – vi tar hand om alla systemtekniska tjänster. All teknisk dokumentation är datorbaserad, enligt nationella och internationella standarder. Före leverans genomgår alla våra system ett test i provbänk för att säkerställa att du får systemteknik av högsta kvalitet.

Installation, driftsättning och underhåll

Efter projekteringen och tillverkningen av ditt HYDAC-system kan vi också hjälpa dig med installation, driftsättning och underhåll om du vill. Med vår professionella rådgivning får du reda på hur du använder det nya hydraulsystemet till sin fulla potential. Du kommer alltid att förses med goda råd av HYDAC:s expertteam. 

Produktsupport, fältservice och reservdelsleveranser

Vi är redo att hjälpa dig! Med vårt omfattande utbud av tjänster, t.ex. vår skräddarsydda kalibreringstjänst, reparationstjänst och vätskeservice, kan vi hjälpa dig var du än behöver oss. Snabba reservdelsleveranser och tillförlitlig uthyrning ingår också i vårt omfattande tjänstesortiment. Kontakta oss – vi hjälper dig gärna.

Utbildning

Som mångårig expert på systemtekniska tjänster kan vi förse dig med den kunskap du behöver för att uppnå din HYDAC-systemtekniks hela potential. Ett anpassat tjänsteprogram som skräddarsys efter dina behov är avgörande – det hela är möjligt tack vare våra experter och utrustning över hela världen. Kontakta oss och ordna med en rådgivningstid.

Systemteknik Från komponent till system till lösning

Där marknaden efterfrågar mer än bara standardlösningar är kundanpassade hydraulsystem särskilt eftertraktade. Förutom systemrådgivning, maskintekniska tjänster och projektering hjälper HYDAC dig med design- och driftsättningsstadierna och genomför omfattande testning med våra egna provbänkar. 
Detta gör att HYDAC kan utveckla effektiva system, procedurer och produkter för en kostnadseffektiv produktion av hög kvalitet. Kontakta oss nu för mer information om vårt omfattande tjänsteutbud.

Från projektlösningar till standardutrustning Serielösningar av hög kvalitet

Vi förstår våra kunders olika behov och önskemål och har anpassat oss för att passa dem. För oss är leveranser av högsta kvalitet, även för stora volymer, inte bara ett mål, utan något som vi kan åstadkomma.
För att bemästra alla möjliga utmaningar har HYDAC många olika serielösningar till sitt förfogande, baserat på gedigen expertis och erfarenhet.
När det gäller rådgivning, telefonassistans, snabb support eller logistikstöd, finns vi till hands för att hjälpa till.

Boka en kostnadsfri rådgivningstid

Skräddarsydd tillverkning och kostnadseffektiv serieproduktion i systemteknik HYDAC är vid din sida, över hela världen, med skräddarsydda hydraulsystem av högsta kvalitet

HYDAC:s ackumulatorstationer

Med vår mångåriga expertis kan vi stödja dig med anpassade blås- och kolvackumulatorstationer. Redo för anslutning: monterade på en ram, med röranslutningar. Vi levererar ackumulatorteknik i beprövad HYDAC-kvalitet med gas- och oljetrycksövervakning som tillval.

HYDAC:s monterings- och driftsättningsenhet MCU

Vår MCU gör det möjligt att sätta enskilda moduler och systemdelar i drift innan hela systemet är färdigt. Tack vare manuell tillförsel till, och styrning av, enskilda förbrukarkretsar, kan funktioner till exempel testas i förväg.

HYDAC:s modula ventilblockssystem HYBOX®

Det optimala modulsystemet för systemtillverkare: vår unika ventilblocksform består av ett mycket flexibelt block som kan utökas för att passa individuella behov. Maximal flexibilitet – med systemkonstruktioner från HYDAC. Kontakta oss för att utveckla en HYBOX® som perfekt passar dina behov.

Mer information om HYDAC:s HYBOX®

HYDAC:s diesel-­drivna kraftpaket

Pålitliga, kraftfulla och fristående – våra dieseldrivna power pack är lämpliga att använda i produktionen men också som reservkraft. Standardserien möjliggör ett brett utbud av tillämpningar, med anpassade justeringar möjliga när som helst.  

HYDAC:s hydrauliska verktyg

Vare sig det är hydromentpressar, snabbslagsenheter, hydromentar eller stationära och mobila nitmaskiner – som din expert på systemteknik hjälper vi dig med utveckling, utformning och konstruktion av hydrauliska verktyg enligt Maskindirektivet 2006/42/EG. HYDAC finns vid din sida med omfattande stöd under hela värdeskapandeprocessen – vi ger dig gärna råd.

HYDAC:s portabla fjärrunderhållsverktyg RSC

Sänk transport- och stilleståndskostnader med den mobila fjärrserviceenheten, RSC, från HYDAC. Den här serviceväskan gör det möjligt att få tillgång till dina system och maskinreglage direkt och fjärranslutet, som om serviceteknikern var där själv. Säker dataöverföring ingår självklart – det tillhandahålls en krypterad VPN-anslutning som certifierats enligt ISO 27001.

HYDAC:s cylindrar

Våra fristående cylindrar är det bästa valet vid implementering av alla typer av linjär rörelse. Tack vare det särskilda modulära systemet kan många versioner sättas samman för valfri installationsposition och för krafter upp till 250 kN. Traditionella cylindrar ingår också i vårt produktsortiment.

HYDAC:s kvävgasladdningsenhet N₂

Spara tid och resurser genom enkel, effektiv laddning av ackumulatorers förladdningstryck med HYDAC:s N2-Server. Garanterad användning av kvävgasflaskor som är tillgängliga i handeln, med upp till 20 eller 35 bar resttryck och 160–470 bar förladdningstryck. Läs mer om våra kvävgasladdningsenheters flexibilitet.

HYDAC:s oljeavskiljare OLSW

Vår OLSW-serie har tagits fram för installation i bypassflöde och används för att separera obundna främmande oljor resp. fria mineraloljor från vattenhaltiga rengöringsvätskor. På så vis förlänger oljeavskiljaren cyklerna mellan byten vid olika rengöringsprocesser, och genom att minska partikel- och filmliknande föroreningar ökar kvaliteten på efterföljande beläggnings- och sammanfogningsarbeten.

Mer om HYDAC:s OLSW

HYDAC:s hydraulik-trainer

För en praktisk och förstklassig hydraulikutbildning har vi utvecklat hydraulik-trainer, som får dig att uppleva hydraulik på ett modernt och interaktivt sätt. Med sina robusta industrikomponenter erbjuder den dig ett samordnat koncept där samtliga uppgifter i en hydraulikutbildning återges i en enda enhet.

HYDAC:s modulära spolnings- och filtrerings-­system

Våra MPU- och MFU-serier är det bästa valet för extern spolning eller offline-filtrering av smörjoljesystem och hydraulsystem. Vårt fristående system utmärker sig med sin modulära utformning. Kontakta oss om du vill veta mer.

HYDAC:s modulära spolningsenheter

Effektiva och helt automatiserade – våra MTU-400:er hjälper dig att spola rör i smörjoljesystem och hydraulsystem. Vår mobila serviceenhet FUM kan också litas på hjälp vid konditionering och rengöring av olja i hydraulbromssystem och rörledningar.

HYDAC:s gasseparationsenhet

Hög membrankvalitet för extremt lång livslängd – vårt luftseparationssystem är ett fristående kompakt system med modulär utformning. Du kan också dra nytta av automatisk övergång till en reservtillförsel med kväveflaskor. 

Systemexpertis och branschkunnande sedan 1963 gör hela skillnaden

Vårt breda produktsortiment i HYDAC-koncernen, baserat på år av kunskap och förmågor, gör att vi kan leverera skräddarsydda lösningar för nästan alla branscher. Detta omfattar både traditionella industriella sektorer och framtidsinriktade som fokuserar på energieffektivitet och resursbevarande. 
Vi förlitar oss på den senaste simuleringstekniken så att vi snabbt kan hitta den mest ekonomiska lösningen för dina mobila och stationära tillämpningar. Vi kan erbjuda dig en produktportfölj och ett tjänsteutbud som skräddarsytts tack vare våra experter och utrustning som finns på plats över hela världen.

Ladda ned broschyrer

Systemlösningar med de bästa rekommendationerna, och användare över hela världen

Med vår djupa branschkunskap skapar vi systemlösningar som betalar sig nu och i framtiden. Våra bransch- och produktspecialister kan snabbt och precist hitta lösningen som är perfekt för dig, även när du står inför helt nya utmaningar. Det gör ingen skillnad om det handlar om att utveckla och tillverka anpassade stationära eller mobila system, eller implementera serielösningar. HYDAC finns på plats för att hjälpa till i hela världen. 

Maskinteknik

Från en enda komponent till kompletta hydraulsystem och exklusiva tjänster – med HYDAC tillhandahålls allt i egen regi. Vi hjälper dig aktivt med dina utmaningar inom maskintekniken, t.ex. i press-, provbänks- eller maskinverktygsindustrierna.

Mer information om industriella lösningar

Energiproduktion

HYDAC har framgångsrikt stöttat företags energiproduktion i årtionden. Vi står vid din sida med vår breda produktportfölj och ett utbud av tjänster som möjliggör skräddarsydda lösningar i nästan alla industrier. Oavsett det handlar om koltransport, slaggdragning eller applikationer för gallerdrivdon, vatten-/ångkretsar, gasturbiner eller ångturbiner. 

Mer information om kraftverk

Förnybar energi

Metoder för generering av förnybar energi, t.ex. vindkraftverk, solkraftverk, vattenkraftverk och anläggningar för biomassaförbränning banar väg för en grönare framtid. Vi stöttar dig i detta med effektiva och hållbara systemlösningar i beprövad HYDAC-kvalitet. Vi arbetar i nära samarbete med dig för att ta hänsyn till hela produktlivscykeln och skapa mervärde i dina produktionsprocesser.

Mer information om förnybar energi

Järn- och stålproduktion

Oavsett det handlar om en anläggning för stränggjutning, bandlindning eller koksning, så kan vi tack vare vår breda expertis tillhandahålla kvalitet i högsta klass, samt fullständig teknisk dokumentation. Vi kan hjälpa dig med vår expertis inom masugnsgasexpansion. Kontakta oss. Vi ser fram emot dina metallurgiska utmaningar.

Mer information om metallurgi

Offshore- och processteknik

Rätt hydraulisk utrustning och oljetillförselsystem har en viktig roll, särskilt inom offshore- och processteknik. HYDAC använder sig av sofistikerade simuleringsmetoder vid design och optimering av komplexa tillämpningar för fartygsstabilisatorer och lastningssystem – redan i projekteringsfasen leder vår grundliga systemanalys till den bästa möjliga lösningen för dig. 

Mer information om marinteknik

Cementfabriker

Dra nytta av vår mångåriga expertis inom systemtekniska tjänster för cementfabriker. Tack vare vårt mångsidiga expertteam kan vi utveckla skräddarsydda hydraulsystem för cementfabriker och många andra tillämpningar. Boka en rådgivningstid och berätta om dina utmaningar.

Materialhantering

Som expert på systemrådgivning och systemutformning kan vi hjälpa dig med applikation i materialhanteringsteknik. Maximal produktivitet – det är vårt mål när vi utvecklar anpassade lösningar för effektiv materialhantering. Låt oss upptäcka potentialen i din materialhanteringsteknik.

Ytterligare verktyg och tjänster

Charge-IT²

Räkna ut laddtid

Nedladdningar Upptäck HYDAC:s heltäckande produktsortiment i våra översiktsbroschyrer eller gå djupare in i tekniska detaljer i våra produktbroschyrer.