Filtersystem

Fluid Monitoring Software FluMoS light

Fluid Monitoring Software FluMoS Light är en mjukvara för inläsning, visning och redigering av data från HYDAC vätskesensorer. Det möjliggör anslutning av 3 sensorer samtidigt.

FluMoS Light kan användas som komplettering till den senaste generationens HSI gränssnittsensorerna (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) sensorerna utan HSI gränssnitt (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

FluMoS Light mjukvaran används till:

 • Onlinevisning av mätta värden på datorn i form av tabeller och diagram
 • Sparar loggfiler på hårddisken
 • Bilder på loggfiler från hårddisk och säkerhetskopia som grafisk fil
 • Bearbetning av sparade loggfiler t.ex. med Microsoft Excel

 Tillämpningsområden:

 • Fjärrövervakning av sensormätvärden
 • Tillståndsbaserat underhåll 

Ladda hem FluMoS light

Vätskeövervakning mjukvara FluMoS mobile

HYDAC FluMoS Mobile för Android – din åtkomst till HYDAC’s FluidControl enheter

Få dina mätvärden för vätsketillståndsövervakning på din Android enhet!
FluMoS Mobile är ett verktyg för visning och nedladdning av mätdata från FluidControl enheten FCU 1000 och SensorMonitoring enheten SMU 1200 till din Android enhet.

FluMoS Mobile funktioner (version 1.10)

 • Visar aktuella mätvärden (smutspartikelkontaminering, vattenmättnad och temperatur) på din FluidControl Unit (FCU) 1000 i tabellform
 • Visar mätvärdesutvecklingen (smutspartikelkontaminering, vattenmättnad och temperatur) på din FluidControl Unit (FCU) 1000 i diagramform (ett diagram per mätkanal)
 • Nedladdning av loggfiler i från det interna minnet till FCU 1000 eller SMU 1200 till din Android enhet
 • Onlinelagring av mätdata på din Android enhet (möjligt med efterföljarversion)

Du kan enkelt skicka filer vidare till andra enheter via e-post.
Filerna kan sedan bearbetas i FluMoS.

Ladda hem FluMoS mobile

Funktionsmoduler & programmeringshjälp ContaminationSensor CS 1000

Vi erbjuder programmeringshjälp som visas nedan för att möjliggöra integrering av ContaminationSensor CS 1000 till Siemens styrningarna S7-300 / S7-400. Det finns tillgängligt gratis för hemladdning.

Det består av funktionsmodulerna och programmeringsinstruktioner.


Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Funktionsmoduler CS1000 Siemens S7-300-400 SV

Systemteknik

EHCD parametreringsmjukvara för styrmoduler

Vår mjukvara kan användas för enkel och snabb parametrering av våra digitala styrmoduler.

Huvudfunktionerna i kort:

 • Tabellinriktad parameterinmatning
 • Spara och ladda parameteruppsättning
 • Övervakning för visning av processdata
 • 4-kanals oscilloskopfunktion med lagring av data
 • Fjärrstyrningsfunktion
 • Universell för alla våra digitala EHCD styrmoduler

De tillgängliga parametrarna läses in när den anslutna modulen är identifierad och visualiseras i parametertabellen.

Exportfunktionen kan användas för att exportera parameteruppsättningar från datorn till modulen.

Offlineläge gör det möjligt för användaren att ändra parameteruppsättningar på datorn och spara dem även om ingen modul är ansluten.

Övervakningsfunktionen möjliggör visning av processvariablerna och digitala in- och utgångar beroende på den anslutna modulen.

Den integrerade fjärrstyrningsfunktionen kan styras direkt och kraftöverföringen kan drivas utan kontroll på högre nivå.

Parametreringsmjukvaran kan i grunden användas på alla Windows datorer med Windows 2000/XP/7/10.

Ladda ner

KineSys

HYDAC frekvensomriktare - skåpsmonterad HFI-CM

Den kraftfulla PC-mjukvaran HFI-CM-startup (HYDAC frekvensomriktare – skåpsmonterad) erbjuder många sätt att snabbt starta upp och optimera KineSys drivsystem.

Den dialogledda första starten med grafisk hjälp förenklar konfigurationen av de elmekaniska eller hydrauliska systemen. Motorn är parametrerad med hjälp av den elektroniska namnskylten.

En driftsättningsfil kan användas för att utföra en seriell start. Detta innebär en betydlig tidsbesparing i serieprojekt. Mjukvaran avrundas med praktiska och intuitiva instrument för diagnos.

Ladda hem HFI-CM-Startup

HFICM CANopen.EDS

HFICM EtherCAT.xml

HFICM Profibus.GSD

HFICM Profinet.xml

HYDAC frekvensomriktare – motormonterad HFI-MM

PC-mjukvaran HMM Start-Up (c) är mycket användarvänlig tack vare sitt intuitiva UI, som gör det till det perfekta gränssnittet för ditt drivsystem från HYDAC KineSys.

Mjukvaran gör det möjligt att parametrera det elmekaniska eller hydrauliska systemet snabbt och enkelt. Den inbyggda oscilloskopfunktionen kan användas för att visualisera driv- och mätdata samt kontrollerar inställningar.
Automatisk motoridentifiering, förinställda parameterinställningar och anpassade aktuella värden visar automatiserat och påskyndar uppstarten av applikationen.

Ladda hem HMM-Start-Up

HFIMM CANopen.eds

HFIMM EtherCAT.xml

HFIMM Profibus.gsd

HFIMM Profinet.xml

Elektronik

HMG 4000 fast programvara, bruksanvisning, USB-drivrutin, datormjukvara

Mjukvaran HMGWin-2 är ett bekvämt och enkelt paket för analysering som arkiverar kurvor och loggar som har spelats in vid användning av HMG 4000 , eller för exportering av data för integrering i andra datorprogram om det behövs. 

Dessutom är det även möjligt att använda HMG 4000 direkt från datorn. Standardinställningar kan göras och mätningarna kan startas online och visas direkt på datorskärmen i realtid som mätkurvor.

Ladda ner HMGWin V04 software DE/ENG/FR

HMG 4000 Handbok DE

HMG 4000 bruksanvisning ENG

HMG 4000 bruksanvisning FR

 

Fast programvara HMG 4000

USB-drivrutin HMG 4000

HMG 2500 / 30x0 datormjukvara

Den här mjukvaran är ett bekvämt och enkelt paket för analysering och arkivering kurvor och loggar som har spelats in vid användning av HMG 2500 / 30x0 , eller för exportering av data för integrering i andra datorprogram om det behövs. 

Dessutom är det även möjligt att använda HMG 2500 / 30x0 direkt från datorn. Standardinställningar kan göras och mätningarna kan startas online och visas direkt på datorskärmen i realtid som mätkurvor.

Ladda ner HMGWin V03 mjukvara

HMGWIN3000 Handbok DE

HMGWIN3000 bruksanvisning ENG

HMGWIN3000 bruksanvisning FR

HMG uppdatera instruktioner

CMWIN datormjukvara

Den här mjukvara är speciellt utvecklad för tillståndsövervakningstillämpningar. 

Utöver HMGWIN 3000 funktionerna möjliggör den

 • tillståndsövervakningssensorer (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000) och
 • tillståndsövervakningsenheter (CMU 1000, CSI-F-10) 

att avläsas, konfigureras och parametreras.

Dessutom kan användarspecifika tillämpningsprogram för CMU 1000 och CSI-F-10 enkelt och bekvämt skapas, inkorporeras och testas (i enlighet med IEC 61131).

Den fasta programvaran CMU 1000 finns tillgänglig i olika versioner. A V01.xx CMU kan endast uppdateras med en V01.xx version, och en V02.xx CMU endast med en V02.xx version.

Ladda hem CMWIN V03 mjukvara

CMWIN Handbok DE

CMWIN bruksanvisning ENG

CMWIN bruksanvisning FR

HMG / CMU USB-drivrutin

Om ett HYDAC mätinstrument ansluts till datorn för första gången måste USB-drivrutinen först installeras.
Drivrutinen ingår även på CD-skivan som ingår i leveransen. 


HE Virtual Comport drivrutin

HMG 3000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

Uppdatering av ett mätinstrument för användning med USB 3.0

Om problem förekommer vid anslutning av en HYDAC mätenhet (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) till USB 3.0, måste du utföra en uppdatering av drivrutinen.


Ladda hem USB3 uppdatering

USB 3.0 uppdatering instruktioner DE

USB 3.0 uppdatering instruktioner ENG

Linjär positionssensor HLT 1100 med CANopen gränssnitt

EDS-fil och bruksanvisning för CANopen gränssnittet

Den linjära positionssensorn HLT 1100 med CANopen gränssnitt motsvarar CANopen standarden enligt de definierade profilerna och kraven.

EDS (elektroniskt datablad) innehåller all information om mätsystemets mätspecifika parametrar och mätsystemens driftlägen. EDS-filen är integrerad och använder CANopen nätverkskonfigurationsverktyget för att korrekt konfigurera eller driva mätsystemet.

Bruksanvisningen till CANopen gränssnittet beskriver funktionerna som stöds av HLT 1100. Vi utgår från grundkunskaper om CAN och CANopen).

Ladda hem HLT1100 V01

Bruksanvisning HLT 1100 CANopen_SV

Installationsanvisningar HLT1100 SV

ZBE P1-WIN dator mjukvara

För programmering och parametrering av programmerbara HYDAC tryckbrytare och HYDAC IO-link sensorer.

ZBE P1-WIN dator mjukvaran kan endast användas med HYDAC ZBE P1 programmerbar adapter.

Ladda ner ZBE P1-WIN dator mjukvara