HYDAC komponenter & system för maximalt explosionsskydd Från ATEX till IECEx till NEC – Produkter för potentiellt explosiv miljö

Risk för explosion: detta är realitet vid olika bearbetnings- och tillverkningsprocedurer med brandfarliga substanser, som exempelvis inom kemiindustrin eller livsmedelsindustrin. Maskiner och människor kan skadas allvarligt om man inte använder optimala komponenter och system. Det finns särskilda nationella och internationella direktiv för områden med explosionsrisk. Det är därför vi erbjuder ett brett produktsortiment och hjälper dig att hålla koll på alla standarder och direktiv.

HYDAC är din partner för de mest säkerhetsökande produkterna

Letar du efter en samarbetspartner för integrering av lösningar som är i enlighet med standarderna? Tack vare vår expertis och den långa erfarenhet och utbildning våra anställda har, kan vi hjälpa. Vi hjälper dig med problemanalyser, design och dokumentlösningar - och erbjuder även ett omfattande serviceutbud även efter installationen och driftsättning.

Kontakta oss

Mer säkerhet till dina tillämpningarGlobalt explosionsskydd med HYDAC

Flera tekniska och/eller organisatoriska åtgärder kan vidtas för att förebygga explosioner och förhindra skador eller dödsfall. I detta syfte delas potentiellt explosiva områden in i särskilda zonerberoende på förekomsten och varaktigheten av en explosiv miljö. De enskilda enheterna och maskinerna kan på så sätt tillverkas i enlighet med en viss zon. Detta sätt gör att konstruktörerna kan koncentrera sig på säkerheten i alla deras beslut och handlingar.

Men vilka direktiv tillämpas? Du hittar alla detaljer om standarderna i ditt land i vår bok: Standarder för Explosionsskydd

Ett utvecklingspartnerskap för anpassade lösningar

Erfarenhet och kvalitetsfrågor gällande farliga arbetsmiljöer - och HYDAC kompromissar inte. Med våra många års erfarenhet och beprövade och testade komponenter utvecklar vi anpassade aktuatorer, hydrauliska enheter och smörjenheter för arbeten i explosiva miljöer. Du behöver inte klara dig utan fördelarna som hydraulsystemen har heller. Vi arbetar tillsammans med dig för att kontrollera antändningskällor och faror och ta hänsyn till dessa vid konstruering och tillverkning av ditt system. Du får helt datorbaserad teknisk dokumentation enligt nationella och internationella standarder.

Kontakta oss

HYDAC hydraulaggregat

Från små kompakta paket till invecklade system för varje typ av drifttryck – vi har många års erfarenhet inom utveckling, tillverkning, montering och driftsättning av anpassade system för varje tillämpning och användningsområde.

HYDAC smörjsystem

Med många års kunskap och omfattande teknisk yrkeskunskap kan vi hjälpa dig med smörjning, filtrering och kylning till turbiner och kugghjul i kraftverkt och kompressorer.

HYDAC autonoma aktuatorer

De autonoma aktuatorerna från HYDAC kombinerar en cylinder, drivning och styrning i en kompakt konstruktion. Det särskilda modulära systemet möjliggör sammansättning av många versioner på olika positioner. Med den inbyggda tryckackumulatorn kan nödfunktioner utföras även vid kraftförlust.

HYDACs ventilutbud för explosionsskydd För maximal säkerhet: produkter för potentiellt explosiva miljöer

HYDAC industri magnetventiler konstruerade som spole

HYDACs industrielle magnetventiler konstruerade som spolar passar till ATEX zonerna II 2G, II 2D, II 3G och II 3D. 4/2 och 4/3 magnetriktningsventiler finns tillgängliga. Alla andra ventiltyper ur produktutbudet riktningsventiler i nominell storlek 6 finns tillgängliga vid förfrågan.

HYDAC industriella magnetventiler konstruerade som sätesventiler

För ATEX zonerna II 2G, II 2D, II 3G, II 3D: våra industriella magnetventiler konstruerade som sätesventiler finns tillgängliga som sätesmagnetventiler i en nominell storlek på 6. Kontakta våra experter nu för information om våra skräddarsydda ATEX ventillösningar.

HYDAC industriella proportionalventiler 3-vägs tryckregleringsventiler P3DRE06

HYDAC P3DRE06 industriella proportionella 3-vägs tryckreglerventiler används till ATEX zonerna II 2G, II 2D, II 3G, II 3D. Det möjliggör högsta möjliga säkerhet för dina tillämpningar.

HYDAC hydraulventiler

HYDAC explosionssäkra hydraulventiler levereras med tillverkaredeklarationen och har beteckningen -XC. Kontakta oss för att ta reda på mer om vårt omfattande produktutbud.

HYDAC patronmagnetvetiler konstruerade som sätesventiler

Våra för tillfället tillgängliga 2/2 magnetsätesventiler omfattar ATEX zonerna II 2G, II 2D, II 3G och II 3D. Få råd från våra experter nu om våra HYDAC patronmagnetventiler.

HYDAC filtersystem för explosionsskydd För maximal säkerhet: produkter för potentiellt explosiva miljöer

HYDAC vakuum avvattningsenhet FAM ATEX

Vår FAM-serie avvattnar, avgasar och filtrerar dina hydraulvätskor och smörjmedel. Effektivt underhåll innebär att du drar fördel av längre oljebytesintervall och minskat slitage på komponenterna. Detta leder till större tillförlitlighet och ökad tillgänglighet på våra system.

HYDAC tillståndsövervakningspaket CMP Ex

Med vätskeövervakningssystemet kan du protokollera nedsmutsning med smutspartiklar och vätsketillståndet i potentiellt explosiva miljöer (zon 1 i enlighet med IECEx och ATEX). Tack vare den integrerade dataloggern och IOT-porten kan data och varningar integreras på i ett underhållssystem på en höger nivå och varningar kan skickas.

HYDAC OffLine filter OLF ATEX

Våra HYDAC OffLine filter i OLF 15/30/45/60 ATEX-serien fungera i möjliga explosiva miljöer som ett robust offlinefilter för stationära tillämpningar i hydraulsystem och smörjsystem med stora oljemängder. Detta ökar rengligheten på oljan vilket leder till en längre livslängd på komponenterna.

HYDAC filterpump överföringsenhet i OFU ATEX

Filter pumöverföringsenheten OFU används som en mobil enhet för service och vård av olja för filtrering när påfyllning av anläggningar och när hydraul- och smörjmedier pumpas tillbaka. Det effektiva underhållet på smörjmedlet gör att du ökar både prestandan och livslängden på ditt system.

HYDAC pumpar för explosionsskydd För maximal säkerhet: produkter för potentiellt explosiva miljöer

HYDAC axialkolvpump variabel förflyttning PPV100S

Axialkolvpumparna i PPV100S serien har varierande styrningar. De imponerar dessutom med sin långa servicelängd, tystgående drift och korta kontrolltider. De finns tillgängliga som singel eller multipla pumpar

Mer information om HYDAC axialkolvpumpar

HYDAC sensorer med explosionsskydd För maximal säkerhet: produkter för potentiellt explosiva miljöer

HYDAC tryckgivare

Våra tryckgivare och differentialtryckgivare finns tillgängliga i olika antändningsskyddstyper och är certifierade i enlighet med ATEX, IECEx och den nordamerikanska marknaden (CCSAUS). Förutom tillämpningar så som hydraulik till olje- och gasindustrin finns det även en specialversion som har utvecklats särskilt för mätuppgifter med vatten.

HYDAC tryckvakter

HYDAC tryckvakter i en säker konstruktion är ATEX-certifierade. I den brandsäkra antändningsskyddstypen, finns enheterna även tillgängliga med flera godkännanda i enlighet med ATEX, IECEx och den nordamerikanska marknaden (CCSAUS).

HYDAC temperaturgivare

Våra temperaturgivare finns tillgängliga med mätlängder upp till 350 mm. Enheterna finns tillgänga i olika antändningsskyddstyper och är certifierade i enlighet med ATEX, IECEx och den noramerikanska marknaden (CCSAUS).

HYDAC volymflödesgivare

HYDAC volymflödesgivare i rostfri design kan användas upp till drifttryck på 420 bar. Som de flesta av våra sensorer för användning i potentiellt expolosiva miljöer finns enheterna tillgängliga i olika antändningsskyddstyper och är certifierade i enlighet med ATEX, IECEx och den nordamerikanska marknaden (CCSAUS).

Explosionsskydd uppslagsbok Nationella & internationella specifikationer

Europa – ATEX direktiv

EU har utfärdat två harmoniserade direktiv för Europa när det gäller hälsa och säkerhet.

Krav för maskiner och utrustning

Direktiv 2014/34/EU från det europeiska parlamentet avseende harmonisering av lagar i medlemsländerna när det gäller utrustning och skyddssystem för användning i potentiellt explosiva miljöer. Detta direktiv gäller användningen av både elektrisk utrustning och icke elektrisk utrustning i potentiellt explosiva miljöer. Det riktar sig främst till tillverkare ino enheter och komponenter som använs i potentiellt explosiva miljöer. Det ersätter det första ATEX direktivet

94/9/EC. Sedan den 20:e april 2016, måste alla produkter som släpps på marknaden vara i enlighe med det nya direktivet 2014/34/EU. Alla certifikat som omfattas av 94/9/EC fortsätter dock att gälla.

Krav som tillämpas av systemets tillverkare/ägare

Direktiv 99/92/EC (ATEX 153) omfattar de minimala kraven för hälsa och säkerhet på arbetsplatser, för drifttillstånd och hanteringen av produkter och material i potentiellt explosiva miljöer. Direktiven delar upp arbetsplatsen i zoner och definierar kriterier för indelning av produkterna inom dessa zoner.

Införlivande i nationella lagar

Direktiven har införlivats i de nationella lagstiftningarna i europeiska unionens länder. I Tyskland, införlivades direktiv 2014/34/EC som “Förordning 11 relaterat till produktsäkerhetslagen” – även känd som explosionsskyddsförordningen (ExVO). Direktiv 99/92/EC införlivades i förordningen för industriell säkerhet (BetrSichV) och förordningen för farliga substanser (GefStoffV).

Internationella föreskrifter - IECEx

IEC publicerar globala standardiserade föreskrifter för elektrisk teknik och elektronik. Tekniska kommittéer sammanställer standarderna för olika specialområden. För att garantera att det harmoniserar adapteras huvudsakligen standarderna som offentliggörs av IEC i nationella och europeiska standarder utan att några större ändringar görs. IEC publikationer som har med explosionsskydd för elektriska enheter och system att göra sammanställs av den tekniska kommittéen TC31. Som ett certifieringsschema skapar IECEx en global mall för oberoende inspektion och certifiering av enheter och tjänster som har med explosionsskydd att göra.
Precis som ATEX, delar IECEx upp riskområdena i olika zoner baserande på antalet risker och dess längd.

USA – NEC

I USA, är elektrisk utrustning som används i potentiellt explosiv miljö märkta med National Electrical Code (NEC).

Till skillnad från föreskrifterna i Europa och IECEx schemat, delar NEC 500–504 in de potentiellt explosiva miljöerna i tre klasser (klasserna I till III för gaser, damm och fibrer) och två sektioner för antalet och längden av dessa substansers närvaro. 1996, införde NEC 505–506 en zonmodell liknande det internationella schemat, parallellt till klassmodellen.
Utrustning som används vid gruvarbete är certifierade i enlighet med föreskrifterna i Gruvsäkerhet och hälsovård (MSHA).

Kanada – CEC

I Kanada tilldelas godkännande i enlighet med Kanadensisk elektrisk kod (CEC 18). Klassifieringen av områdena baserade fram till nyligen på uppdelningsmodellen så som den i USA. Sedan den senaste ändringen av CEC 2015 gäller zonmodellen endast nya system och nya konstruktioner liknande de i IECEx. Äldre utrustning i enlighet med uppdelningsmodellen kan fortsätta användas enligt de föregående föreskrifterna (bilaga J18) De kanadensiska provinserna bestämmer separat om implementeringen av CEC. Tillägg görs ibland.

Brasilien – INMETRO

De aktuella föreskrifterna i Brasilien omfattas av Inmetro Directive 179/2010. Detta direktiv godkänner direkt certifikat i enlighet med IECEx schemat men till skillnad från IECEx certifikat är de endast giltiga i tre år. Andra certifikat så som ATEX godtas endast om de harmoniserar med IEC standarderna 60079.

Eurasiska ekonomiska unionen - TR CU 012

Ryssland grundade den eurasiska ekonomiska unionen (EACU) med Belarus, Kasachstan, Armenien och Kirgisistan. Detta ledde till att enhetliga föreskrifter implementerades i dessa länder. Explosionsskydd regleras i direktivet TR-CU 012/2011. EAC certifikat kan utfärdas för en engångsleverans, för 1, 3 eller upp till 5 års giltighetstid. ATEX eller IECEx certifikat godkänns som bas för EAC certifieringen.

Indien – PESO

I Indien måste elektrisk utrutsning i potentiellt explosiva miljöer godkännas av PESO – Petroleum and Explosive Safety Organization. För godkännandet av utrustning skiljer de indiska föreskrifterna mellan enheter tillverkade i Indien och enheter som importerats till Indien. För indiska enheter tillämpas den nationella standarden exklusivt. Dessa baserar delvis på den äldre versionen av IEC och EN standarderna. För importerade enheter krävs det IECEx eller ATEX certifikat i enlighet med de senaste standarderna. Godkännande kan endast utfärdas av CCoE – Chief Controller of Explosives via ett godkänt indiskt testlabb. Testrapporter som utförts av icke indiska testlabb beaktas vid den obligatoriska inspektionen. Director General of Mining Safety (DGMS) ansvarar för produkter som används till gruvarbete.

Kina – NEPSI

Certifieringen i Kina liknar IECEx schemat. Den baserar på IEC och EN standarder som har adapterats eller modifierats. ATEX eller IECEx certifikat kan användas som bas för den kinesiska certifieringen. NEPSI certifikat måste förlängas efte fem år.

Korea – KOSHA

Certifieringen utfärdas även i enlighet med IECEx schemat Korea. De koreanska föreskrifterna baserar även på IEC och EN standarder som antingen har adapterats utan att förändras eller modifieras. ATEX eller IECEx certifikat som redan har utfärdats kan lägga grunden för certifiering men även ytterligare nationella föreskrifter måste beaktas.

Japan – TIIS

I Japan måste elektrisk utrustning som används i explosionsskyddstillämpningar certifieras av TIIS – Technical Institution of Industrial Safety. Standarderna för antändningsskyddstyper baserar huvudsakligen på standarderna i IEC 60079 serien. Äldre versioner av de här standarderna har harmoniserats i vissa fall och tillägg och avvikelser har inkluderats. TIIS certifikat är giltiga i 3 år och behöver därefter förnyas eller förlängas. Standarderna gäller endast enheter för områden med risk för gas eller damm. Grupp I (gruvarbete) enheter omfattas inte av TIIS schemat och spelar ingen större ekonomisk roll eftersom det endast finns en kolmina i Japan.

Australien, Nya Zealand – IECEx

Australien och Nya Zealand har adapterat IECEx schemat i sina nationella föreskrifter. Detta innebär att IECEx-certifierade produkter kan användas direkt. Staten Queensland är ett undantag. De har fortfarande i viss utsträckning sina egna godkännanden. Det administrativa kontoret för IECEx system finns i Australien.

På den säkra sidan med HYDACExplosionssäkra produkter för många olika industrier

Vi har utvecklat och levererat certifierade komponenter och system till olika typer av branscher i flera år. Vi koncentrerar oss särskilt på kvalitetsgaranti, pålitlig identifiering och felfri spårning av våra produkter - den dokumentation som ingår vid vår leverans är standars. Vi hjälper dig att hitta helhetslösningar med vår kunskap inom olika branscher. Vi står dig till tjänst världen över.

Marinteknik

Både vinschar, lyftdon och stabilisatorer. Upptäck våra produkter för sjöfartstillämpning. Din partner för marinindustrin.

Ta reda på mer

Broschyrer om explosionsskydd Vill du lära dig mer om explosionsskydd och risksänkande konstruktioner? I vår guide finns alla detaljerad information som du behöver - annars får du en översikt med HYDAC ATEX affischen.

Kontakta HYDACS experter inom Explosionsskydd

Vi informerar dig om de senaste direktiven och godkännandena. Kontakta oss om du har frågor - vi hjälper dig gärna.

Kontakta oss

Upptäck fler artiklar

HYDAC industriventiler
Teman & produkter
| 2 min

Oavsett om det gäller industriella applikationer eller användning i mobila maskiner: tack vare våra flödesoptimerade spolar och kåpor kan vi erbjuda dig precisionsanpassad ventilteknik som är skräddarsydd för dina behov. Hos HYDAC hittar du också lösningar för kontinuerlig reglering av flödet eller trycket i ditt system. Från riktningsventiler och reglerventiler till och proportionella ventiler - vi kan hjälpa dig med de behov du har. Upptäck våra komponenter och få rådgivning!