Separera fukt i hydraulik Effektiv separering av fukt i hydraul- och smörjolja med vakuumavvattningssystem från HYDAC för pappersindustrin

HYDAC – din partner för anpassade avvattningsenheter och tillståndsövervakningssystem för vätskor.

Effektiv separering av fukt i hydraul- och smörjoljaFukt i olja är en stor riskfaktor i pappersfabriker. Det är därför extra viktigt att ha en effektiv avvattningsstrategi.

I pappersfabriker är fukt i olja en stor riskfaktor som för med sig höga kostnader på kort och lång sikt, oftast innebär påverkan av fukt som delvis kommer från papperstillverkningsprocessen, filttvätt, läckande ånghuvuden eller oregelbundenheter i torkhuvan (nollpunktsflytt). Eftersom trender som hållbarhet och bevaring av resurser ofta för med sig en kostnadsintensiv separering, mycket kort livslängd på filter, stort slitage på filterelement och många oljebyten innebär de även en stor finansiell börda.

Det är därför extra viktigt att ha en effektiv avvattningsstrategi. Djupgående analyser och bedömningar av oljan i systemet gör det möjligt att bestämma orsaken för systemfelet i fabriker och konsekvent undvika dem i framtiden. Digitalisering har även stor potential när det gäller optimering av processerna i pappersproduktionen. Läs mer om vår expertis gällande tillståndsövervakning till papperstillverkning 4.0 nedan.

Öka systemtillgängligheten och spara driftkostnader - med HYDAC Fluid Engineering metod På det här sättet kan du minska maskinens stilleståndstider som orsakas av fukt i pappersfabriker.

Extremt höga nivåer av filterbyten, mycket för tidiga vätskebyten och ökade ingrepp av personalen - detta var de stora problemen som vår kund hade. Utan effektiv och snabb hjälp stod det ledande internationella företaget inför stora ekonomiska problem. Pappersfabriken vände sig till vår försäljningsavdelning när de letade efter en lösning och bad HYDAC-experterna från pappersindustrin om hjälp.

Kundens mål var att minska påverkan av fukt för att säkerställa konstant godtagliga värden som stämmer med OEM-specifikationen. Samtidigt behövde livslängden på komponenterna och vätskorna ökas för att minska underhållskostnaderna. Med avseende för tillståndsövervakning bad kunden att onlinemätinstrument skulle installeras för att möjliggöra att förebyggande åtgärder kan vidtas.

Citat från Albert Einstein:

“Det är viktigare att identifiera problemet än att hitta lösningen. För den exakta formuleringen leder nästan automatiskt till den rätta lösningen."

HYDAC expertanalys

De första analyserna

För att gå till botten med problemet utförde våra HYDAC specialister en första analys hos kunden. Våra vätskeexperter utvärderade inträdet av fukt med en onlinemätning där de använde HYDAC AquaSensor. Mätningen visade framförallt att den ökade maskinhastigheten i pressektionen delvis var ansvarig för högt och permanent vattenintrång i hydraulsystemet. Fukten orsakade en kemisk reaktion "hydrolys" vilket resulterade i att viktiga tillsatsämnen så som kalcium och svavel bröts ned och att geléliknande reaktionsprodukter bildades. Produkterna bidrar till snabbare försämring och extrem snabb blockering av filtren i kyloljekretsen. En effekt som sänkte livslängden på vätskorna från ursprungligen fem år till sex månader. Livslängden på filtereementen som användes i kyloljekretsen minskade från tre månader till en dag. Utöver detta tillkom det bildning av mycket skum i tanken som orsakade kavitation i pumparna. Alla dessa faktorer är både extremt ineffektiva och mycket dyra.

Funktionsprincipen på FAM-avvattningsenheterna

Vår HYDAC vakuumavvattningsenheter ur FAM-serien FluidAqua Mobil fungerar enligt "massöverföringsprincipen". Detta innebär att vatten och gaser i oljan förs över till ett konstant luftflöde som filtrerar och torkar den med vakuumet och temperaturökningen. Luft sugs in i en vakuumspalt och expanderar vilket orsakar den önskade effekten. När oljan väl har passerat genom vakuumspalten flera gånger når den en vattenmättnadsgrad som är likvärdig med den relativa fuktigheten på insidan av vakuumspalten.

Resultatet

Genom att använda två FAM-45E avvattningsenheter föll fukthalten i systemet mycket snabbt till under 20% fuktighet och stabiliserade sig till en acceptabel nivå enligt maskinspecifikationen. Detta ökade oljans livslängd betydligt. Livslängden på filterelementen lönade sig även ekonomiskt. Samtidigt minskade vår kunds lagerfel och oplanerade stilleståndstider. Med vårt onlinemätsystem kunde den här standarden övervakas kontinuerligt och fuktbaserat fel förebyggas.

Även ni kan agera i tid om oväntade trendavvikelser förekommer – våra HYDAC experter hjälper dig att hitta en lösning som passar era behov.

Kundcitat:

"Med hjälp av HYDACs experter arbetar vi nu ännu mer effektivt och framförallt med lägre kostnader. Vi blev särskilt imponerade av den omfattande rådgivningen och stödet. Vi vill inte vara utan de här aspekterna, inte ens i framtiden."

Dina fördelar med vakuumavvattningssystemet från HYDAC:

Resurseffektiv

Hållbarhet

Minska förbrukningen av filterelement.

Sänka kostnader

Kostnadsoptimering

Öka livslängden på oljan och spara väsentligt.

Systemtillgänglighet

Anläggningens tillgänglighet

Bekämpa kostnadsintensiva och oplanerade systemfel genom att förebygga skador på lager och smörjrelaterade systemfel.

Längre livslängd

Undvik slitage på dina komponenter.

Industri 4.0

Tillståndsövervakning

Övervaka vätskan som du använder kontinuerligt för att upptäcka förändringar på oljan och undvik total systemförorening. 

Vill du gärna boka en individuell rådgivning?

Boka rådgivning

Upptäck fler artiklar:

Håll huvudet kallt - tack vare retrofitting
HYDAC kraftöverföringsventiler