Accu-MOUNT

Hitta rätt sorts montering för din tryckackumulator i bara ett par steg.

Du har två olika alternativ för val av lämpliga monteringskomponenter (så som klämband, klämmor, konsoler och monteringssatser för ackumulatorer):

  1. Mata in artikelnumret eller beteckningen på din tryckackumulator direkt i sökfältet.
  2. Välj den passande ackumulatorn med hjälp av dess egenskaper, så som ackumulatortyp, serie eller nominell volym.

Finns inte din ackumulator med på listan? Välj en ackumulator med liknande design. Om din ackumulator har olika färg eller har en annan vätskeanslutning är det vanligtvis inte relevant när det gäller storleken på klämman eller konsolen. Serien och volymen är viktiga faktorer.

 

Har du frågor eller kommentarer angående verktyget? Kontakta oss i sådana fall!