HYDAC service & underhåll

HYDAC Service Vårt serviceutbud – driftsättning, underhåll & vätskehantering

HYDACs serviceutbud är den professionella "all inclusive" hjälpen som du behöver för dina individuella servicebehov.

Från service till hela vätskehanteringen – allt från en enda källa

HYDAC Service Center ServiceCenter Har ett omfattande utbud med service för professionellt underhåll, inspektion och vätskehantering till dina tillämpningar. Det är vårt mål att minimera stilleståndstiderna på dina hydrauliska anläggningar och smörjsystem och öka livslängden på den elhydrauliska öppna/slutna kretsens styrsystem.

Expertisen som våra erfarna specialister har, HYDACs produktgodkännanden världen över och det nära samarbetet med ansvariga internationella inspektionsmyndigheter som TÜV, Germanischer Lloyd och DVGW – det är det som utmärker HYDAC. 

Ett serviceprogram anpassat individuellt till dina behov

HYDAC Service Center ServiceCentertillsammans med ytterligare servicepartner erbjuder vi dig ett komplett paket med olika service.

Efter en detaljerad konsultation med oss kan du själv sammanställa ett servicepaket som passar bäst till dina behov – att stödja befintliga underhåll i fabriken eller anlita en underleverantör för hela paketet, vi hittar alltid den bästa servicelösningen för dina tillämpningar.

Driftsättning av komponenter, subsystem och hela system

Vi har rätt utrustning och systemkunskap för alla typer av serviceuppdrag. Oavsett om det gäller driftsättning av hela smörjsystem, hydraulik, kontroller eller anslutning av nya komponenter och bygga in subsystem i ett befintligt system – vi tar hand om driftsättningen av dina tillämpningar.

Det startar med inställningen, sedan installationen, rördragningen, systemspolningen, trycktestet och sedan kommer den första idrifttagningen – vid alla dessa steg får du hjälp av erfarna specialistteam för hydraulik, elektronik, elsystem, metallarbete, svetsning och byggledning för serviceåtaganden runt om i hela världen.

Hur kan HYDAC vara dig till din hjälp

På plats i dina lokaler – localt för lokala #CloseToCustomers #Local #RapidAssistance

Om det önskas genomför vi reparationer av hela HYDAC produktsortimentet på plats samt på utrustning från andra märken. Beroende på dina behov skiljer vi mellan reparationer relaterade till individuella order med extra koll på kostnaderna och ett paket med reservdelar.

I mycket brådskande fall utför vi nöd- eller expressreparationer. I sådana fall får du tillbaka den lagade delen inom ett par timmar – eller också sätter vi tillbaka den direkt i systemet igen.

Ökar produktiviteten och tillgängligheten på dina system #SystemAvailability #ProductivityIncrease #CostReduction

Den tekniska utvecklingen går inte att stoppa – i många tillämpningar, kommer de maskiner som inhandlas idag inte kunna producera den kvalitet som krävs imorgon. Istället för att köpa nya är det bästa alternativet både när det gäller teknik och konstnaderna, oftast att bygga om och modernisera komponenterna och systemen som används.

Vi kommer att arbeta med dig inom alla specialistområden för att hitta optimeringspotential för din tillämpning – så att du kan minska dina driftkostnader och öka produktiviteten och tillgängligheten på dina system.

Behovsanpassad inspektion och underhåll av dina system och anläggningar

Regelbunden kontroll av drift- och systemparametrar skyddar mot kostsamma stopp. HYDAC Service Center övervakar ex. oljan och filtrens tillstånd, samt ackumulatortryck och ventilinställningar på dina tillämpningar. Växlingsstötar och -vibrationer registreras med den senaste mätutrustningen och parametrar analyseras och loggas. Baserande på den här informationen tas inspektionsintervallen över till kraven efter behov.

Utöver dessa allmänna underhållsuppgifter utför HYDAC Service Center även de efterföljande inspektionerna enligt direktivet för tryckutrustning – eller flyttar över tryckackumulatorer som redan är i drift till den nya BetrSichV (tyska industrisäkerthetsbestämmelser). Säkerhetskomponenter kan också kontrolleras av oss.

Kalibreringsservice vid HYDAC Service Center och direkt på plats Optimera kvaliteten på din testutrustning genom att använda kalibreringsservicen på HYDAC Service Center eller i dina egna lokaler via vårt mobila kalibreringslaboratorium.

All kalibreringsutrustning som vi använder är i enlighet med nationella och internationella mätstandarder.

Inspektion av mät- och testutrustning är en viktig kvalitetsgaranti för standardkalibrering av standardserierna DIN EN ISO 9000-9004. Inspektionen av mät- och testutrustningen ska vara en garanti för att all utrustning som är viktig för produktkvaliteten mäter "korrekt". För att kunna garantera detta måste testutrustningen kalibreras regelbundet och måste följa nationella mätstandarder. Dessutom måste mätningarna som görs dokumenteras.

Vi förbereder testprotokoll och utfärdar kalibreringscertifikat för:

 • Partikelsensorer
 • Nedsmutsningssensorer
 • Temperatursensorer
 • Trycksensorer
 • Tryckventil
 • Portabla datainspelare
 • Volymflödesgivare
 • Visningsenheter

 

HYDAC Service Center rekommenderar minst en kalibrering per år beroende på drifttillstånden och avsedd användning av mät- eller testutrustningen.

Påfyllning av ren olja, tankrengöring eller helt oljebyte utfört av HYDAC Professionell hantering vid transport av vätskor på distanser upp till 120 m och mängder på upp till 200 m³ tillsammans med spolning av rören.

HYDAC kan utföra följande service om det behövs:

 • Förhandskontroll av maskinens och systemens renhet samt säkerhetsenheterna och uppenbara ställen för läckage.
 • Blankning som krävs av rör och förbrukare och påfyllning av maskinen eller systemtanken från en tankbil eller andra behållare via en filtreringsenhet.
 • Maskin- och systemspolning i huvudkretsen till den renhetsklass som krävs kan uppnås.
 • Kontinuerlig mätning av renhetsklassen i flödet samt provtagningen av oljan som referensprov för framtida jämförande mätningar.
 • Anslutning av rör och förbrukare och avslutande läckagekontroll.
 • Komplett dokumentering av arbetet och renhetsklassen inklusive en avslutad servicelogga som stannar vid maskinen.

Kontakta oss för professionellt stöd beträffande service

Dagens maskiner och system är specialiserade i en mycket hög grad och att anlita olika specialister till det omfattande utbudet av komplexa delar skulle inte vara särskilt ekonomiskt lönsamt. Med HYDAC har du en partner som hjälper dig i praktiken och teorin – så att du kan koncentrera dig på din huvuduppgift, minska kostnaderna och säkerställa din konkurrenskraft.

Telefonservice

För teknisk support av HYDAC-produkter kan våra kunder kontakta oss på telefon alla veckodagar från kl 8 till 16. Med hjälp av SAP, CAD och ett omfattande dokumentarkiv svarar vår personal på dina frågor – hör av dig!

Tel.: (+46) (0) 84452970

Jourtelefon dygnet runt

För utvalda projekt finns det en speciell jourtelefon tillgänglig dygnet runt via en särskild kundkod. Den delaktiga personalen kan hjälpa till med teknisk information och historiken på maskinen i fråga dag och natt.