HYDAC service & underhåll

Skräddarsydd
teknisk service
Behovsanpassat för era system & anläggningar

HYDAC är er partner för att maximera effektiviteten, förlänga livslängden på era maskiner och bidra till en hållbar framtid. 

Vår målsättning är att på ett hållbart sätt minimera stilleståndstiderna på era hydrauliska anläggningar och smörjsystem.
 

 

Allt från teknisk service till
hållbar vätskehantering
Vi erbjuder hydraullteknisk service, installation, montage, samt uthyrning av maskiner och teknisk konsultation.

HYDAC erbjuder skräddarsydd service av era system och anläggningar,
med högkvalitativ hydraulteknisk expertis.
 

Resurssnålt och hållbart

Ett hydraulsystem i bra kondition ger bättre prestanda och håller längre. 
Det ger dessutom lägre driftskostnader och minskar risken för eventuella skador. 

Vi tillhandahåller reservdelar, reparationer, underhåll och optimering av 
oljor, vatten, smörjning, kylning, smörjmedel och luft.  

Vi erbjuder ett komplett paket med maximal flexibilitet utifrån era önskemål och behov.

Hur kan våra servicetekniker hjälpa dig?

Produktsortiment

Service & felsökning

Våra servicetekniker har all nödvändig utrustning och kompetens för att kontrollera och underhålla hydraulsystem. Vi kontrollerar bland annat: 

 • partikelhalt
 • vattenhalt
 • temperatur
 • tryck
 • flöde
 • oljans konduktivitet

 

FluidCareCenter

Fluid service

Vi rekonditionerar din olja med vår FAM, som finns i fem olika storlekar.  Metoden är en vakuumbehandling i separat krets där vatten och gaser avlägsnas från oljan. Vi utför:

 • avvattning
 • filtrering
 • avgasning
 • partikelfiltrering - via djupfilter

 

Oil

Oljeanalys & trendanalyser

Vi går till botten med problemet och hjälper dig att komma tillrätta med det. Till skillnad från många andra leverantörer har vi egna labb, teknisk support och analys som ger dig rätt lösningar. Fluid Care Portal är en tjänst där vi erbjuder toppmodern teknik och expertis för industriellt underhåll med hjälp av omfattande oljeanalyser. Med vår innovativa mjukvara och våra experter, hjälper vi dig att proaktivt underhålla dina maskiner.
Läs mer om Fluid Care Portal

 

Ackumulatorservice

Er ackumulator är en viktig komponent för funktion och säkerhet i ert hydraulsystem. Vi genomför:

 • byte av blåsor
 • byte av tätningar 
 • förladdning
 • montage av säkerhetsutrustning
 • översyn inför tredjepartskontroll av ackrediterat organ 

Montage & installation 

HYDAC har egen tillverkning av hydraulik och smörjaggregat för hög funktionalitet med kvalitet. 

Vi konstruerar, dimensionerar, monterar och
installerar kompletta hydraulikanläggningar, 
system samt delsystem, ventilpaneler och 
ackumulatorstationer m.m.

Utökad tillgänglighet av anläggningen

Uthyrning av maskiner

Undvik dyra produktionsstopp. Hos HYDAC kan ni 
hyra utrustning för att underhålla era hydraulik och
smörjsystem.

Vi erbjuder t.ex. vakuumfilter för
avvattning/avgasning, filteraggregat med 
och utan partikelräknare samt utrustning
för gasförladdning mm.

Filteroptimering

Vårt produktsortiment har under årtionden utvecklat effektiva och säkra filtreringslösningar för hydraul- och smörjolja, vatten, bränsle, kylmedel och andra processvätskor. Den omfattande produktportföljen innehåller allt från kraftfulla hydraul- och smörjoljefilter till bränslefilter och processfilter. Den inkluderar också effektiva vätskekonditioneringssystem och smarta lösningar för vätskeanalys.

Resurseffektiv

Miljö & energioptimering av hydraulsystem

Vi bygger om eller bygger nytt hydrauliksystem, installerat och färdigt.
Hållbart i avseende på miljö och livslängd samt optimerat för låg energiförbrukning.

Innovation

Kalibrering av mätutrustning

HYDAC mätinstrument och givare skickas till instrumenttekniker i våra fabriker där vi utför kalibrering och vid behov reparationer av utrusningen.

Teknisk support

För teknisk support av HYDAC-produkter kan våra kunder kontakta oss på telefon alla veckodagar från kl 8 till 16. 

Tel.: (+46) (0) 84452970

Kontakta oss för professionellt stöd beträffande service

Kontakta oss