ASPlight

Bestäm huvudparametrarna för val av en optimal hydraulackumulator till ditt användningsområde med bara ett par klick. Vårt onlineverktyg ASPlight beräknar variablerna som behövs så som ackumulatorstorlek, tryckförhållande och maximala och minimala drifttryck med verkligt gasbeteende i åtanke.

 

Med ASPlight, kan du hitta rätt tryckackumulator snabbt och pålitligt i bara ett par steg. I ett par enkla steg hittar du all information som du behöver för omsättningen (gasmängd som krävs, mängd utbytt vätska och övre och lägre drifttryck).

  1. Välj passande förinställningar och mata in de allmänna förhållanden för din beräkning. 
  2. Klicka på utgångsvärdet som du vill räkna ut.
  3. Ange dina värden – med hjälp av inmatningsfältet eller reglaget.
  4. I tabben “referenvärden” kan du få p0 uträknat automatiskt eller lägga in det manuellt. Referensvärdet för temperaturen är T0 = 20 °C.
  5. Beroende på vad du väljer är resultatet ackumulatorstorleken / utbytesmängden eller det över och lägre drifttrycket.  

Du får dessutom information om volymförhållandet, tryckförhållandet och förladdningstrycket vid Tmin och Tmax. 
Med dessa värden som bas kan du identifiera om blåsackumulatorn, kolvackumulatorn eller membranackumulatorn är rätt hydraulackumulator för din typ av tillämpning.


Observera: grundläggande kunskaper om driftegenskaper för ackumulatorer krävs för att räkna ut värden.

Har du frågor eller kommentarer angående verktyget? Kontakta oss i sådana fall!

Kompatibla produkter i katalogen

Ackumulatorer

Se katalog

Tillbehör till tryckackumulatorer

Se katalog

Hydrauliska klämmor

Se katalog

Tillbehör till tryckackumulatorer

Se katalog