HYDAC dieselskydd

Kraven på dieselbränsle ökar. Detta gör det allt viktigare att filtra och avvattna bränslen vid varje steg i tranportkedjan - från produktion, till dieseltankstationen till slutkunden. HYDAC erbjuder skräddarsydda lösningar som garanterar och övervakar den dieselrenheten som krävs.

HYDAC dieselskydd - allroundskydd från raffinanderiet till motorn

Ökade krav enligt utsläppsdirektiv Stränga utsläppsbegränsningar ökar kraven på dieselbränsle

Med de europeiska Stage V utsläppsstandarderna gäller stränga utsläppsbegränsningar för fordon och mobila maskiner. Reglerna påverkar även kraven för dieselbränslen: tillverkare tvingas garantera betydligt lägre nedsmutsningsgrader och vatteninnehåll i deras bränslen. Detta kostar både mer tid och kraft. Det innebär även högre kostnader.

Ökad användning av biodiesel Biodiesel kräver vätskevård vid varje steg i transportkedjan

Den ökande andelen biobränsle innebär även att existerande system behöver utrustas med dieselvårdsystem. För att nå upp till dessa krav räcker det inte att konditionera dieseln endast för användning i maskinen. Från produktionen i raffinanderiet direkt till dieseltankstationen och slutkunden - bränslet måste filtretas och avvattnas vid varje steg i transportkedjan.

Klimatneutral dieselbränslegenerationE-bränslen är på uppgång

Syntetiska bränslen tillverkas av en ändlös källa: vätgas.

Klimatneutral tillverkning är i fokus här. Bearbetningen av e-bränslen är mycket viktiga när de används i förbränningsmotorer.

Vår lösning: allroundskydd för dina dieselbränslenSkydda dina maskiner och bevara värdefulla resurser med HYDAC

För varje steg i processen  ̶  från produktion till konsumtion  ̶  HYDAC tillhandahåller speciella produkter för en optimal vätskeövervakning och konditionering. Detta garanterar den bästa möjliga dieselkvaliteten över hela transportsträckan. Du kan lita på våra beprövade och testade system.

Bränsleövervakning för övervakning av din dieselbränsle

För hög kvalitet på filtreringen och avvattningen utförs mätningar under hela processkedjan: för ren diesel behöver du kontinuerlig övervakning av både partikelnedsmutsningen och vattenmättnaden på ditt bränsle. Båda dessa enheter kan övervakas optimalt med HYDACs mätenheter. Med hjälp av sofistikerad teknik kan du utvärdera hela dieselns transportsträcka i enlighet med renhetsvärdena som krävs och vattenhaltsvärdena och lägger upp informationen online. Detta ger en optimal transparens och rekommendationer för optimering av din dieselvård. Kontakta våra experter för att lära dig mer om våra bränsleövervakningssystem.

Ren diesel över hela processkedjan: upptäck vårt produktsortiment nu.

Portabel serviceenhet HYDAC FluidControl Unit FCU 1000

Den portabla enheten FluidControl Unit FCU 1000 passar perfekt till servicearbete. Den mäter temporärt nedsmutsningen med smutspartiklar, vattenmättnad och vätsketemperaturen i ditt bränsle och är perfekt för diesel i enlighet med DIN EN 590 och ASTM D975.

HYDAC ContaminationSensor Module CSM-E

För optimal mätning av bränslerenheten i enlighet med ISO 4406: fast inbyggd i systemet passar vår kompakta och kostnadseffektiva online tillståndsövervakningsmodul perfekt för stationär användning.

Diesel överföringsfiltrering & avvattning mellan lageranläggingar och vid dieseltankstationer

Dieselrenheten ska även vara garanterad mellan lagerlokalerna eller vid dieseltankstationerna vid överföring till motorn. För bästa möjliga renhet flödar dieselbränslen genom tre stationer - filtrering för partikelavskiljning, avvattning i genom koalisering och till sist avvattning genom separation Våra experter har en perfekt lösning på detta: tack vare smart design är våra HYDAC system perfekt utrustade för att säkert ta bort stora mängder smuts ur dieseln - i ett enda steg istället för flera tidskrävande steg.

Bästa möjliga renhet i ett enda steg med HYDACs produktsortiment

HYDAC LowViscosity filterhus LVH-F

LVH-F husen för filtrering är extremt välanpassade för att garantera den bränslerenheten som krävs i enlighet med ISO4406. Som resultat kan dieselmotorn drivas med minimalt slitage och med mininal effektförlust. Tack vare de inbyggda Optimicron® ON-DF filterelementen kan du förlita dig på en konstant filtrering med en filterkapacitet för optimal kostnadseffektivitet.

HYDAC LowViscosity koalesatorhus LVH-CD

LVH-CD husen kan flänsas in i filterhusen. Detta möjliggör effektiv bränsleavvattning direkt efter filtersteget. HYDAC Optimicron® avvattnings filterpatroner ON-DC och ON-DS imponerar med sin höga filtereffekt. De garanterar en konstant låg vattenhelt som hjälper till att motverka alger och dieselpest.

Tankvård för ren diesel

Förvaringstankar och dagtankar blir smutsiga på grund av det kontinuerliga bränsleflödet. Både nedsmutsning med smutspartiklar och vatten leder till att det bildas sediment och alger (dieselpest). Detta leder till kort livslängd på bränslefiltren vid motorn och ökat slitage på insprutningssystemet. Det finns även risk för systemfel. Med HYDAC kan du skydda din vätska och undvika tidig och framförallt dyr bortskaffning av din bränsle.

Läs mer om våra HYDAC-lösningar för dieseltankvård

HYDAC avvattningsenhet LowViscosity Unit LVU-CD-10

Även när motorn är frånkopplad: HYDAC LowViscosity Unit möjliggör borttagning av smutspartiklar och fritt vatten från dieselbränslet med hjälp av två-stegs offlinefiltrering. Dra nytta av flexibel användning av den justerbara överföringspumpfunktionen. Som standard eller kostnadseffekti version - du kan minska risken för dieselpest med HYDACs LVU-CD-10.

HYDAC avvattningsenhet LowViscosity Unit LVU-CD-40

HYDACs avvattningsenhet passar till installation i bypassflödet eller till användning som överföringsenhet. Den imponerar med den kostnadseffektiva, obegränsade avvattningen och förebygger intern korrosion.

HYDAC är din partner för allroundskydd av ditt dieselbränsle Dina fördelar med HYDAC dieselskydd

HYDAC filtreringslösningar kan enkelt integreras i ditt system.

Enkel systemintegrering

Dra fördel av våra lösningar som snabbt och enkelt kan integreras i ditt system t. ex. med hus som kan flänsas på varandra.

Bevara värdefulla resurser med HYDAC

Bevaring av resurser och minimering av miljöpåverkan

Bevara värdefulla resurser och minska din miljöpåverkan med dina slitagefria filterelement för avvattning som även kan återvinnas. Med förbättrad dieselkvalitet kan du även minska dina utsläpp. 

Dra nytta av de låga underhållskraven som våra lösningar har.

Låga underhållskostnader

Våra lösningar garanterar enkla komponentbyten - detta garanterar låga underhållskostnader.

HYDAC system och komponenter kan användas globalt.

Kan användas globalt

Eftersom våra filterhus är designade i enlighet med lokala konstruktionsdirektiv kan våra system användas globalt.

HYDAC erbjuder ett brett produktsortiment.

Brett tillämpningsområde

För flödeshastigheter upp till flera liter per minut: mångfalden på HYDACs produkter garanterar ett brett tillämpningsområde.

Sänk dina kostnader med HYDAC filterlösningar.

Optimering av driftkostnader

Optimera dina driftkostnader med låga livscykelkostnader.

Nedladdningar

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka en konsultation idag!

Boka rådgivning