Monteringsteknik för bränsleceller

Vilka krav ställs på en optimal bandklammer för bränsleceller?

Bränslecellsstackar behöver flexibla bandklammerlösningar.HYDAC erbjuder ett brett sortiment med komponenter och system för vätgas och bränsleteknik.

Vilka krav ställs på en optimal bankklammerlösning för bränsleceller?

I mobila tillämpningar där stora mängder energi och mycket kraft behövs över en längre period, t.ex. i tung godstrafik, bussar, tåg och fartyg når de batterier som använd snabbt sin gräns både ekonomiskt och tekniskt. I sådana fall är en bränslecell som används tillsammans med ett tanksystem för högt tryck för vätgas ett alternativt sätt att arbeta utan utsläpp.
HYDAC tillhandahåller innovativa monteringslösningar för bränsleceller och vätgastanksystem. Förutom montering av högtryckstankar använder vi även våra bandklammer i direkt anslutning till bränslecellen.

Bränslecelltillverkare använder ibland gängstänger för att fästa sina bränslecellsmoduler. Det är svårt att uppnå en optimal kraftfördelning på modulen med denna lösning eftersom kontakttrycket är ojämnt fördelat. Detta kan leda till läckage mellan individuella bipolära plattor som leder till energiförluster och försämring av systemeffekten på bränslecellerna. När man fäster bränslecellsmoduler är fördelen med att använda bandklammer istället för vanliga gängstänger att kraften på kontakten på bränslecellernas tätningar är mycket jämnare. Lösningen med bandklammer minskar även vikten på Bränslecellsstackar, optimerar installationsmåtten och gör monteringen och underhållsprocesserna enklare.

HYDACs produktlösningDen innovativa bandklammern

Den här typen av bandklamrar kräver en hög utvecklingsnivå och kunskap om applikationerna, något som HYDAC kan tillhandahålla tack vare många års erfarenhet inom många områden av monteringsteknik.

Fördelar med HYDAC rostfria bandklammern för mobila bränslecelltillämpningar

Effektivitet

Optimal effektivitet på bränslecellerna  

tack vare förbättrad läckagetäthet och optimal fördelning av krafterna.

Kompakt

Viktreduktion och minskad platsåtgång

jämfört med fäste med gängstänger.

Enkelt underhåll  

eftersom monteringen är okomplicerad och kan färdigställas på kort tid.

Flexibla stålband

Flexibel 

Skräddarsydda rostfria stålband som kan användas till nästan vilken monteringsuppgift som helst.

TUEV-certifiering

Testade 

med TÜV-certifiering. 

Ladda nedSuccess storyn: bränslecellstillämningar behöver flexibla gängstänger

Ladda ner success storyn i PDF-format

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka ett möte!

Maila oss