Skräpbalpress Optimerade skräpbalpressar med kompakta och effektiva hydraulaggregat

HYDAC – Din partner för skräddarsydda hydrauliska lösningar i pressar

Optimerade skräpbalpressar med kompakta och effektiva hydraulaggregatHYDAC – Din partner för skräddarsydda hydrauliska lösningar i pressar

Gnisslande metall och klirrande glas: skräpbalpressar använder enorma krafter. Det är så det hårdaste metallskräpet blir till en liten kompakt kub. Den hydrauliska enheten möjliggör en betydlig minskning av volymen eller ökar densiteten. Detta ger logistiska och ekonomiska fördelar, särskilt när det gäller transport och fortsatt bearbetning. Men lika väl som andra industrier möter återvinningsindustrin nya utmaningar.

På vanliga tankkonstruktioner leder höga cylinderhastigheter och stora cylindrar traditionellt till stora oljetankar. Detta tar inte bara upp viktig monteringsplats. Det kräver även många liter olja som kostar pengar. Tankoptimeringen som utvecklats av HYDAC hjälper till med det här genom att använda en flödessimulering av vätskorna i tanken i kombination med specialpatenterade filter som möjliggör en snabbare avgasning av luften. Detta minskar in storleken på tanken och därmed även monteringsplatsen Det sparar även hydraulolja. Dessutom leder ökande anslutningskostnader och energikostnader till att man vill använda de mest effektiva drivningsmöjligheterna för att minska drivkraften och kraftfördelningen.

Pålitlig, snabb och kompaktHYDAC erbjuder den rätta hydrauliska lösningen för varje balpress

Att utveckla det mest kompakta hydraulaggregatet som går till deras nya kraftfulla maskin – det var kundens jobb för HYDACs experter. Tillverkaren av återvinningsanläggningar fokuserar på skrotsaxar och skräpbalpressar och tillverkar flera nya maskiner per år. De utför även mekaniska och hydrauliska servicearbeten på befintliga system. Som en del av ett jobb för att integrera en ny balpress till ett befintligt system bad återvinningsanläggningstillverkaren HYDAC om en helt hydraulisk lösning till deras maskin.

I nära samarbete med kunden definierade våra HYDAC-experter flera mål direkt. Beroende på de begränsade utrymmena var vi tvungna att utveckla det mest kompakta hydraulaggregatet som gick för att spara värdefullt monteringsutrymme. Som en del av detta var storleken på oljetanken och följdaktligen storleken på dropptråget tvungna att minskas in. Huvudsyftet var att möjliggöra ett energieffektivt hydraulaggregat och en pålitlig, snabb maskin med korta cykeltider. Kunden ville även har individuellt stöd genom hela projektperioden.

HYDAC-lösningenDet skräddarsydda hydraulaggregatet för en 170-tons skräpbalpress

Vad var särskilt viktigt för oss när vi utvecklade den skräddarsydda lösningen? Insyn och kommunikation som likvärdiga partner. Det var enligt det här mottot som vi bestämde måtten på hydraulaggregatet samt de nödvändiga tekniska och hydrauliska kraven på presstyrningen i flera samtal med vår kund.

Så här utvecklades den skräddarsydda lösningen:

Först minskade vi in storleken på pressens oljetank genom att använda en exakt flödessimulering i kombination med våra patenterade AirX-filter. Denna beräkning sparar inte bara monteringsplats. Man uppnår både en bättre luftseparering och en kraftigt ökad livslängd på alla hydrauliska komponenter. Vårt kundanpassade kompakta balstyrblock utrustades med specialventilkretsar för cylinderstyrningen. Två axialkolvpumpar PPV 102-360 med kraftstyrningar såg till att drivdkraften minskades effektivt. Som extra bonus använde vi tystgående kylare för att uppnå kraven för montering i industrihallen.

 

Resultatet

Den skräddarsydda HYDAC-lösningen överträffade kundens förväntningar: genom att optimera tanken minskade vi oljetankens storlen med 53% - från 3200 liter till 1500 liter. Detta gjorde att hydraulaggregatet passade i det avsedda utrymmet. Tack vare den kompakta konstruktionen sparar kunden numera 1700 liter hydraulolja per påfyllning och 5400 kg CO2 som resultat av detta. I kombination med de två kraftstyrda axialkolvpumparna nådde specialventilkretsen i balstyrblocket en kortare cykeltid på 25 sekunder istället för 30 sekunder. Detta ökade produktionen med 17%. Tack vare den effektiva användningen av pumpflödeshastigheten och motorkraften över hela tryckområdet kunde den nödvändiga pumpflödesmängden och därför den genomstnittliga strömförbrukningen minskas jämfört med pumpkombinationer med flänsade fasta kolvpumpar. Den nominella effekten på motorn minskades från 75 till 55 kW. Genom att ersätta interna växelpumpar med kraftstyrda axialkolvpumpar minskade kraftförlusterna betydligt. Exempelvis undveks bland annat förluster från de cirkulerande pumparna med upp till 5,3 kW. I framtiden sparar även detta in 8,960 kWh energi per år.

Vad visar kundens fall:

Våra skräddarsydda lösningar kan öka din effektivitet och skydda din budget. Prata med våra industriexperer nu för att optimera ditt system.

Fördelar i korthet

Skräddarsydd löning

Skräddarsydda lösningar

Våra HYDAC-specialister utvecklar skräddarsydda anläggningar för dina hydraulaggregat samt andra komponenter och lösningar.

Produktivitetsökning

Öka din produktivitet

Öka din prestationsförmåga betydligt och spara pengar.

Resurseffektiv

Resursbevarande

Oavsett om det handlar om olja, vatten eller energi – våra lösningar sparar dina resurser på ett hållbart sätt.

Minska energiförbrukningen och dra ner kostnaderna med hjälp av tillståndsövervakning och förutseende underhåll.

Energieffektivitet

Vi minskar dina kraftförluster - öka din energieffektivitet nu.

Ladda nedReferens: optimerade skräpbalpressar med kompakta och effektiva hydraulaggregat.

Ladda ned referensberättelsen i PDF-format

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Maila oss

Upptäck fler artiklar