Effektiv kylning av entreprenadmaskiner: Hur variabla förskjutningspumpar i fläktmotorer äntligen kan bli kostnadseffektiva Denna lösning skapar endast den energi som faktiskt behövs

Energipriserna ökar – och detta har en direkt inverkan på kylningen av stora entreprenadmaskiner. Om ni arbetar med hydrauliska fläktmotorer innebär detta oftast användning av ineffektiva fasta förskjutningspumpar. De är ineffektiva eftersom de producerar mer energi än vad som behövs. De ger hela tiden maximalt flöde även om detta endast behövs i mycket få belastningsfall. Alternativet är variabla förskjutningspumpar med elektronisk lastavkänning, men dessa pumpar är kostsamma och ventilerna som behövs för pumpstyrningen är mycket komplexa och dyra. Men inte nu längre – HYDAC har en innovation som gör variabla förskjutningspumpar mer kostnadseffektiva: kombinationsventilen PPDB08PZ-01.

Allt-i -ett: HYDAC kombinationsventil för elektronisk lastavkänning

Kontakta oss

Vilken pump ska vi använda för att kyla våra fläktmotorer?Fasta förskjutningspumpar är ineffektiva.

För termisk hantering i entreprenadmaskiner installeras hydrauliska fläktmotorer som kan tillhandahålla exakt den kylkapacitet som behövs via en variabel rotationshastighet. En fast förskjutningspump i kombination med en proportionell bypass-regulator är fel val här. Denna kombination är en riktig energislukare eftersom den avleder det flöde som inte behövs för fläktmotorn genom en bypass-ventil, vilket resulterar i höga strypförluster. Men de låga kostnaderna talar för sig själva, eftersom tryckstyrda pumpar och deras komplexa pumpstyrning är alltför kostsamma. Det är inte konstigt att man tolererar ineffektiviteten hos den fasta förskjutningspumpen.

Innovationen som gör variabla förskjutningspumpar i fläktmotorer till en framgångÄntligen kostnadseffektivt: variabla förskjutningspumpar med HYDAC kombinationsventil

Fördelarna med tryckstyrda pumpar är uppenbara: lägre energiförbrukning, kraftförsörjning efter behov, högre effektivitet och minskade utsläpp från dieselmotorer eftersom mediet som kyls kan arbeta vid en optimal driftstemperatur. Allt detta är viktiga faktorer som gör användningen av era entreprenadmaskiner mer hållbar och energieffektiv. Detta var tidigare endast möjligt med styrenheter för lastavkänning och externa pilotventiler, men HYDAC har nu en ventil som kan göra allt.

Vår senaste utveckling:gör att driva er variabla förskjutningspump med elektronisk lastavkänning, behöver ni nu bara en ventil. Vår elstyrda proportionalventil för vridvinkel är kompakt, billig och högeffektiv. Därför är det klokt att överväga den variabla förskjutningspumpen – med lägre ventilkostnader och minskad energikonsumtion kommer ni upptäcka att tryckstyrda pumpar snabbt betalar sig själva. Med ständigt stigande energipriser innebär detta att ni kan vara väl förberedd inför framtiden.

Kontakta oss
 

Hur kombinationsventilen HYDAC PPDB08PZ-01 fungerarNu blir det lite tekniskt

  • Reglering av pumptrycket med sluten slinga:Kombinationsventilen mäter pumpens utloppstryck och använder direkt styrning av pumpens vridvinkel för att uppnå proportionell styrning av pumptrycket i sluten slinga.
  • Inställning av pumptrycket mekaniskt:Ventilen har en inverterad prestandakurva. Detta innebär att vid noll solenoidström är pumptrycket vid sitt maximala värde. Ni kan ställa in detta värde på ventilen mekaniskt.
  • Tryckmätning och inställning av flödeshastigheter:En patronventil ersätter den lastavkännande styrningen och den externa fjärrventilen. Den mäter trycket vid pumpanslutningen och ändrar direkt trycksättningen av vridvinkelställdonet för att ställa in önskad flödeshastighet.

Era fördelar Hur ni drar nytta av HYDAC kombinationsventil

Ikon: växt som någon håller i handen – symboliserar energieffektivitet och hållbarhet.

Energieffektiv

Tack vare användningen av tryckstyrda pumpar och HYDAC kombinationsventil produceras endast den flödesvolym som behövs för att generera rätt kylkapacitet. Detta innebär att ni generellt kan undvika att slösa driftenergi.
 

Ikoner av människor med omställningspilar – symboliserar den omfattande kundsupport vi tillhandahåller med våra kombinationsventiler.

Anpassad

Innovation värderas högt på HYDAC – liksom omfattande rådgivning med våra kunder. Därför hjälper vi er aktivt när ni gör kylprocessen för er entreprenadmaskin effektivare.

Ikon: Fotavtryck med texten CO2 – symboliserar minskat energibehov tack vare tryckstyrda pumpar.

Lägre utsläpp

När pumpens flödeshastighet justeras krävs mindre energi. Tack vare den elektroniska lastavkänningen kan ni minska ert energibehov och era kostnader.
 

Öka effektiviteten i ert kylsystem

Ta reda på mer om vår innovativa pumpstyrning - våra experter finns till hands.

Kontakta oss
 

Fler artiklar i detta ämne

HYDAC kombinationsventiler
HYDAC kraftöverföringsventiler