Mätning av partiklar i vätgassystem Världsledande teknik för mätning av partiklar i vätgassystem

HYDAC – din expert och partner för teknisk renhet. Partiklar kan orsaka skador på känsliga komponenter.

Världsledande teknik för mätning av partiklar i vätgassystemPartiklar kan orsaka skador på känsliga komponenter.

Mindre utsläpp, bättre arbetsmiljö och tystare drift eldrivna fordon blir allt viktigare. Detta gäller inte längre bara fordon som drivs av el från elluttag. Fordon med bränsleceller är ett alternativ till batteridrivna fordon eftersom de har en lång räckvidd och kortare tanktider.
Hursomhelst är tankningen av fordon en utmaning som kräver stor respekt. Renheten och kvaliteten på vätgasen spelar en viktig roll här. Krävande säkerhets- och funktionskrav tillkommer, särskilt när det gäller H2-tanksystemen på fordonen. Mikroskopiskt små partiklar kan ha stor påverkan på komponenter som ventiler och kan ofta orsaka fel på ett helt system.

Som expert på teknisk renhet har vi utvecklat världens första analyseringsutrustning som kan användas för att upptäcka och analysera partikelföroreningarna under SAE standardförhållanden – HYDAC PSA H70.

Undersök, bedöm, dokumenteraHYDAC är din expert för teknisk renhet

Den problemlösande expertisen som våra HYDAC-specialister har visas i ett exempel från en av våra kunder: de hade identifierat partiklar som orsaken till upprepade fel i tanksystemet på fordon med bränsleceller men ingen kunde förklara vart de kom ifrån.
I samarbete med kunden var det HYDACs uppgift att utveckla en lösning för att göra den tekniska renheten synlig under tankprocessen och tillåta djupgående analyser. Utmaningen var att mätningen behövde utföras enkelt och säkert under en standardtankning vid en 700 bar vätgastankstation med en efterföljande analys av mätningen.

HYDAC produktlösning PSA-H70

Vad gjorde att kunden bestämde sig just för HYDAC? Förutom den professionella expertisen när det gäller teknisk renhet har HYDAC snabba och direkta utvecklingsprocesser som imponerade vår kund och väckte deras intresse att bryta ny mark. Kundens förtroende gjorde sig betalt. PSA-H70 är en analysutrustning som är enkel att använda och som placeras direkt vid påfyllningsstället för att mäta teknisk renhet. Tankstationens tankslang ansluts direkt till mätcellen. En extra högtrycksslang ansluts till bränslecellfordonet. När alla anslutningar har kontrollerats avseende läckage kan tankningen av fordonet påbörjas. Partikelnedsmutsning motverkas med ett filtermembran på insidan av mätcellen vilket möjliggör en karakterisering av hela tankningsprocessen. Mätcellen öppnas endast när den är i ett renhetslabb. I den här processen analyseras mätutrusningen och renheten bedöms.

Resultatet

Med utvecklingen av PSA-H70 kan våra användare nu mäta och framställa kvaliteten på gasen som tillförs vätgastankstationerna. För att bebehålla detaljerad information om nedsmutsning av gasproverna har HYDAC utvecklat en labbservice som möjliggör att detaljerade utlåtanden görs om kvaliteten på systemet.

Med över 15 års erfarenhet inom teknisk renhet erbjuder HYDAC sina kunder världen över ett stort antal analyseringsverktyg och omfattande service. Vi utför analyserna i enlighet med tillämpade industristandarder (ISO 16232 eller VDA 19), interna företagsstandarder och kundspecifikationer.

Citat från en HYDAC expert:

"Erfarenheterna med PSA H70 har visat att effektiv och robust gasfiltrering som möter upp de stränga kraven på vätgastankning är essentiell."

HYDAC lösningen har följande fördelar:

Tillförlitlighet

Framtidssäker

Minska dina brister innan leveransen genom att öka livslängden på bränslecellerna i fordon och testbänkar.

Dokumentation, varningar och rekommendationer

Exakt dokumentation

Dokumentera renhetstillståndet när du lämnar över eller godkänner vätgasstationen. Detta gäller även vid första idrifttagandet av vätgasledning för testbänkar.

Systemtillgänglighet

Anläggningens tillgänglighet

Minska slitaget på dina komponenter så mycket som möjligt för att öka systemtillgängligheten.

E-mobilitet och vätgas

Professionell undersökning

Få din vätgaskvalitet undersäkt av utomstående oberoende experter.

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Skicka formulär

Upptäck fler tidningsartiklar

Håll huvudet kallt - tack vare retrofitting
Kunders framgångshistoria
| 4 min

Vätske-/vattenkylsystem för energieffektiv kylning och spindelkylning i maskincenter.