HYDAC transmissionsventiler Din expert på användningsanpassad ventilteknik

Öka din prestanda: vi hjälper dig att hitta lösningar till dina utmaningar när det gäller ventiltekniken som förekommer vid kraftöverföringar. Ladda ner vår broschyr för att hitta din skräddarsydda ventil för styrning av ett brett utbud av transmissionsfunktioner

Avancerad HYDAC-ventilteknik till dina kraftöverföringsfunktioner

Hitta enkelt rätt kraftöverföringsventil till ditt behov. Få detaljerad information om din kraftöverföringsstyrning nu:

Ladda ned ytterligare information

Optimerad monteringsplats & enkel integration Kompakt ventilteknik för enkel inbyggnad

Mer komplexa - mindre plats: de ökade kraven på mobila maskiner innebär för det första begränsad monteringsplats och viktminskning. Förutom att de tar upp onödig plats gör klumpiga komponenter även monteringsprocessen mer komplicerad. Detta gör kompakt ventilteknik som förenklar integrationen allt viktigare.

Motståndskraftig mot föroreningar Optimal prestanda även på höga ISO-klasser

Kraven som ställs på ventiler är höga - särskilt när det gäller prestandan: stilleståndstider på systemet och korta intervall mellan underhållen kostar tid och pengar. Komponenter måste därför ha en lång livslängd med hög prestande oavsätt belastningen. Det är det enda sättet att hålla sig konkurrenskraftig.

Tillförlitlighet Robusta komponenter för bästa möjliga prestanda

I skogen, staden gruvan och vid dagbrott, tuffa förhållanden så som temperatursvängningar, fuktighet och vibrationer orsakar ofta problem för subsystem. Detta innebär att behovet av robusta och pålitliga komponenter och subsystem som levererar full effekttäthet även i krävande situationer ökar.

Vår lösning: HYDAC ventilteknik - anpassad till dina behovFör exakt och dynamisk växling vid kopplingsstyrning

HYDACs skräddarsydda ventillösningar för styrning av kraftöverföring med powershift och dubbel koppling hjälper dig att öka prestandan effektivt. Med våra många års erfarenhet kan vi erbjuda dig ett brett produktsortiment med utjämningsventiler och hydromekaniska ventiler till ett stort antal olika överföringssystem.

Pålitliga, repeterbara, dynamiska och exakta

Vi har rätt ventil för varje underfunktion på lager. Det är så vi möjliggör kontrollerbar, exakt och dynamisk växling under kopplingsstyrning eller kraftöverföring. Intensiva tester säkerställer kontinuerlig optimering - med HYDAC kraftöverföringsventiler minskas både oljans känslighet mot förorening och läckage så mycket som möjligt. Våra ventiler är även optimerade när det gäller deras kallstart.

 

Njut av fördelarna med vår kompakta design med en hög effekttäthetOm det gäller omkopplingstiden, tryckförlust, hysteres, förenklad inbyggnad, driftsättning eller optimering av monteringsutrymme

Förutom viktiga funktionskriterier som omkopplingstid, tryckförlust och hysteres koncentrerar vi oss även på en förenklad inbyggnad, driftsättning och en minskning av monteringsplatsen som krävs. Vår kompakta och rejäla design med en hög effekttäthet klarar av alla dessa utmaningar. För att underlätta driftsättning kan vi även tillhandahålla individuell ventilmätdata via en QR-kod.

Lär dig mer om HYDAC kraftöverföringsventiler i detalj: ladda ned information

Vårt HYDAC produktutbud för styrning av powershift eller dubbelkopplade kraftöverföringar Upptäck våra robusta komponenter

Trots standard styrlogik måste ventilteknik klara av mycket olika krav beroende på kraftöverföringstypen eller funktionen. Vi erbjuder smarta, skräddarsydda lösningar för kraftöverföringens stränga krav

HYDAC proportionella tryckregleringsventiler för höga flödeshastigheter

Tack vare de stora tvärsnittsektionerna på HYDAC-ventilerna är tryckförlusten endast minimal när kopplingen trycks ner/släpps upp. HYDAC erbjuder olika regleringstryck för bättre prestanda och konstant växling. Vårt uppdrag: pilotstyrda och direkt agerande ventiler med extremt lågt läckage i en unik kompakt design.

HYDAC proportionella tryckregleringsventiler för powershift-steg

Att använda mindre direktagerande ventiler säkerställer kontrollerad påfyllning av kopplingen genom att styra volymflödet. Den linjära, något fallande tryckregleringsegenskaperna möjliggör en mjuk användning av kopplingslamellerna som leder till de parametrerade växlingsegenskaperna.

HYDAC proportionella tryckregleringsventiler med omvänd prestationskurva

Den omvända prestationskurvan försäkrar att det maximala kopplingstrycket upprätthålls vid ett fel, t.ex. ett kabelbrott. Vi tillhandahåller både en pilotstyrd lösning för höga flödeshastigheter och en direktagerande lösning för lägre flödeshastigheter. Vid maximal aktuell hastighet kan trycket minskas till noll.

3/2 riktningsventiler för on-off kopplingsreglering

De kompakta 3/2 riktningsventilerna från HYDAC med hög effekttäthet kan användas som alternativ till en proportionell tryckregleringsventil i samma monteringsutrymme. Fördelen: du drar fördel av betydligt enklare växlingsfunktioner.

HYDAC systemtryckventiler – mekaniska och elektriska

HYDAC systemtryckventiler bygger upp ett konstant systemtryck över hela flödeshastighetsområdet. Både hydromekaniska och proportionella ventiltyper finns tillgänliga. Alla ventiler har en separat avlastningsport som möjliggör att växlingshydrauliken förses med tryck utan att påverkas av backtrycket.

Vilken ventil passar till din tillämpning? Få mer information nu och hitta din skräddarsydda lösning!

Ladda ned ytterligare information

Dina fördelar med HYDAC ventilteknik i översikt

HYDAC's breda kunskap när det gäller ventiler

Bred kunskap gällande ventiler

HYDAC är din expert när det gäller kundanpassade ventillösningar tack vare vår långa erfarenhet vid användningen av kraftöverföringsventiler.

Spara monteringsplats med HYDAC-ventilteknik

Optimerad design

En enkel inbyggnad, driftsättning och minskning av monteringsplatsen är mycket viktigt för oss - HYDAC kraftöverföringsventiler utmärker sig på grund av den extremt kompakta designen och höga effekttätheten.

HYDACs produktutbud har perfekta ventiler för en mängd funktioner

Passar perfekt

HYDACs produktutbud ser till att man alltid hittar den passande ventilen till ett stort antal funktioner och de krav som de måste uppfylla.

Nedladdningar

Hitta ventilen som passar dig nu...

...och förbättra din prestanda. Boka en rådgivningstid hos våra experter för ventilteknik

Kontakta oss

Byggmaskiner & gruvarbete, Mobila arbetsmaskiner
Teman & produkter
| 3 min

HYDAC-ventilteknik för din pilotstyrning

E-mobility, Mobila arbetsmaskiner
Teman & produkter
| 1 min

Hydraulisk generator

Mobila arbetsmaskiner
Teman & produkter
| 3 min

Lastavkännande huvudstyrventiler