Uthyrning av maskiner för vätskekonditionering Kostnadseffektiva & hållbara lösningar

Minska behovet av att investera i dyr utrustning, 
låt oss vara er partner och bistå med rätt maskin för specifika tillfällen,
-  hyr maskiner för tillfällig användning. 

Helhetsleverantör:
Utrustning & teknisk service
inom vätskehantering
Vi erbjuder hydraulteknisk service, installation, montage, samt uthyrning av maskiner och teknisk konsultation.

HYDAC erbjuder mer än utrustning för uthyrning, vi har även en omfattande teknisk service och support inom vätskehantering för att säkerställa att era hydraulik- och smörjsystem fungerar smidigt och effektivt. Med HYDAC får ni en helhetslösning från en pålitlig leverantör.

Vi har en bredd av maskiner för uthyrning och de som efterfrågas mest är vakuumaggregat för effektiv vattenborttagning (FAM, FluidAqua  Mobil) och VEU (Varnish Elimination Units). VEU används för varnishfiltrering vid högt MPC tal.

Storlek på våra enheter:

 • VEU –  15l/min 
 • FAM – 10 – 100l/min, varav 5-45 l/min finns med uppkoppling för övervakning och support. 

 


 

FAM 1

FluidAqua Mobil FAM 1 är en stationär, kostnadseffektiv OEM-modul med låga underhållskrav för permanent avvattning, filtrering och avgasning av hydraul- och smörjoljor i anläggningar med låga flödeshastigheter. FAM 1 avlägsnar fritt vatten, samt en stor procentandel upplöst vatten, och reducerar samtidigt luftinnehållet i oljan. Det inbyggda filtret säkerställer effektiv separering av fasta partiklar.

Läs mer FAM 1

FAM 5

FluidAqua Mobil FAM 5 är konstruerad för avvattning, avgasning och filtrering av hydraul- och smörjvätskor. Den fungerar enligt principen om vakuumavvattning för att eliminera fritt och upplöst vatten samt fria och upplösta gaser. 

FAM 5 är kostnadseffektiv genom att den använder HYDAC Dimicron-filtertekniken som har stor kapacitet att samla upp föroreningar.  

Läs mer om FAM 5

 

FAM 10

Enheterna i FluidAqua Mobil FAM 10-serien fungerar enligt principen om vakuumavvattning för separering av fritt och upplöst vatten, samt fria och upplösta gaser, från hydraul- och smörjvätskor.

Tack vare HYDACs bypass-filterelementteknik med hög kapacitet för uppsamling av föroreningar och separeringskapacitet uppnår enheterna hög kostnadseffektivitet. 

Läs mer om FAM 10

FAM 25-45

Enheterna i FluidAqua Mobil FAM 25/45-serierna fungerar enligt principen om vakuumavvattning för separering av fritt och upplöst vatten, samt fria och upplösta gaser, från hydraul- och smörjvätskor. 

Tack vare HYDACs teknik med bypassfilterelement uppnår enheten en mycket hög effektivitet. Alla enheter är utrustade med en AquaSensor AS 1000 för kontinuerlig övervakning av vattenhalten och styrning av enheten.

Läs mer om FAM 25/45

MFU 15

MobileFiltration Unit MFU 15 används som portabel serviceenhet vid påfyllning av hydraulanläggningar, spolning av små hydraulanläggningar och för rengöring i bypassflödet. 

Förorening genom fasta partiklar och fritt vatten kan tas bort av filterelementen. 

Det går även att montera en CS 1000 Contamination Sensor på MFU 15. 

Läs mer om MFU 15

VEU

De servicevänliga VarnishElimination Units VEU används för att konditionera mineraloljor. De är särskilt effektiva när det gäller att ta bort oljenedbrytningsprodukter (fernissa) från mineraloljor. 

Fernissa tar formen av oljeolösliga oljenedbrytningsprodukter som sedimenterar i tanken, ventilerna eller lagren. Dessa kan vara filtrerbara geler eller fasta avlagringar av fernissatyp.

Läs mer om VEU

Undvik kostsamma produktionsstopp

För att undvika kostsamma produktionsstopp är det avgörande att ha tillgång till pålitlig utrustning för underhåll av hydraulik och smörjsystem. 

HYDAC erbjuder skräddarsydda lösningar för uthyrning av utrustning som gör det möjligt att hålla era system i drift, utan avbrott.


 

Erfarenhet och expertis
inom vätskekonditionering

Fluid ENGINEERING - FE, HYDACs ekosystem för vätskahantering:
Vi skräddarsydda vätsketekniklösningar som maximerar produktiviteten genom att optimera hydrauliska och smörjsystem. Vår långa erfarenhet och expertis gör att vi förstår komplexiteten i dessa system och kan hjälpa er som systemoperatör att hantera utmaningarna och uppnå lägre kostnader, optimera resurserna och öka effektiviteten. HYDAC designar och erbjuder lösningar baserat på systemets potential, vilket gör att ni kan förbättra er verksamhet med hjälp av våra specialiserade tjänster.


 

Hur kan våra servicetekniker hjälpa dig?

Service & felsökning


Våra servicetekniker har all nödvändig utrustning och kompetens för att kontrollera och underhålla hydraulsystem. Vi mäter:

 • Partikelhalt
 • Vattenhalt
 • Temperatur
 • Tryck
 • Flöde
 • Oljans konduktivitet

 

Fluid serviceVi rekonditionerar din olja med vår FAMar som finns i fem olika storlekar. Vi utför:

 • avvattning
 • filtrering
 • avgasning

Metoden är en vakuumbehandling i separat krets där vatten och gaser avlägsnas från oljan.
Partikelfiltrering sker via djupfilter.

Oljeanalys & trendanalyser


Vi går till botten med problemet och hjälper dig att komma tillrätta med det. Till skillnad från många andra leverantörer har vi egna labb, teknisk support och analys som ger dig rätt lösningar. Fluid Care Portal är en tjänst där vi erbjuder toppmodern teknik och expertis för industriellt underhåll med hjälp av omfattande oljeanalyser. Med vår innovativa mjukvara och våra experter, hjälper vi dig att proaktivt underhålla dina maskiner. 
Läs mer om Fluid Care Portal:
https://www.hydac.com/sv-se/serviceutbud/fluid-care-portal/

 

Ackumulator-
service


Din ackumulator är en viktig komponent för funktion och säkerhet i ditt hydraulsystem. Vi genomför:

 • Byte av blåsackumulatorer
 • Byte av tätningar (packa om kolven)
 • Förladdningar
 • Montage av sprängbleck
 • Översyn inför besiktning

Montage & installation


Vi hjälper dig med montage och installationer av bland annat rör, ackumulatorer och aggregat. 
HYDAC har också egen tillverkning av hydraulaggregat för högsta precision och kvalitet. 

Vi har ett brett produktsortiment av aggregat och mätutrustning av högsta kvalitet. Vi konstruerar bygger och installerar kompletta hydraulikaggregat och system samt delsystem, ventilpaneler och ackumulatorinstallationer mm. 

Uthyrning av maskiner


Undvik dyra produktionsstopp. Hos HYDAC kan du hyra maskiner för avvattning och även och filterkärror. 
Vi erbjuder vakuumfilter, filter- och laddningsaggregat samt partikelräknare.

Filteroptimering


Vårt produktsortiment har under årtionden utvecklat effektiva och säkra filtreringslösningar för hydraul- och smörjolja, vatten, bränsle, kylmedel och andra processvätskor. Den omfattande produktportföljen innehåller allt från kraftfulla hydraul- och smörjoljefilter till bränslefilter och processfilter. Den inkluderar också effektiva vätskekonditioneringssystem och smarta lösningar för vätskeanalys.

Miljö & energioptimering av hydraulsystem


Vi bygger om eller bygger nytt hydrauliksystem, installerat och färdigt.
Hållbart i avseende på miljö och livslängd samt optimerat för låg energiförbrukning.

Kalibrering av mätutrustning


HYDAC mätinstrument och givare skickas till instrumenttekniker i 
våra fabriker där vi utför kalibrering och vid behov reparationer av utrusningen.

Lokal närvaro

Vi har ett dedikerat team av professionella medarbetare redo att hjälpa er med alla era behov och önskemål. Våra lokala kontor är strategiskt placerade från norr till söder, för att kunna ge er den bästa personliga servicen. Oavsett om det gäller rådgivning, support eller reparationer, så finns våra experter där för att hjälpa er. 

 Se våra lokala kontor i din närhet för bokning eller mera information 

Behovsanpassad inspektion och underhåll av dina system och anläggningar

Regelbunden kontroll av drift- och systemparametrar skyddar mot kostsamma stopp. HYDAC Service Center övervakar ex. oljan och filtrens tillstånd, samt ackumulatortryck och ventilinställningar på dina tillämpningar. Växlingsstötar och -vibrationer registreras med den senaste mätutrustningen och parametrar analyseras och loggas. Baserande på den här informationen tas inspektionsintervallen över till kraven efter behov.

Utöver dessa allmänna underhållsuppgifter utför HYDAC Service Center även de efterföljande inspektionerna enligt direktivet för tryckutrustning – eller flyttar över tryckackumulatorer som redan är i drift till den nya BetrSichV (tyska industrisäkerthetsbestämmelser). Säkerhetskomponenter kan också kontrolleras av oss.

Kalibreringsservice vid HYDAC Service Center och direkt på plats Optimera kvaliteten på din testutrustning genom att använda kalibreringsservicen på HYDAC Service Center eller i dina egna lokaler via vårt mobila kalibreringslaboratorium.

All kalibreringsutrustning som vi använder är i enlighet med nationella och internationella mätstandarder.

Inspektion av mät- och testutrustning är en viktig kvalitetsgaranti för standardkalibrering av standardserierna DIN EN ISO 9000-9004. Inspektionen av mät- och testutrustningen ska vara en garanti för att all utrustning som är viktig för produktkvaliteten mäter "korrekt". För att kunna garantera detta måste testutrustningen kalibreras regelbundet och måste följa nationella mätstandarder. Dessutom måste mätningarna som görs dokumenteras.

Vi förbereder testprotokoll och utfärdar kalibreringscertifikat för:

 • Partikelsensorer
 • Nedsmutsningssensorer
 • Temperatursensorer
 • Trycksensorer
 • Tryckventil
 • Portabla datainspelare
 • Volymflödesgivare
 • Visningsenheter

 

HYDAC Service Center rekommenderar minst en kalibrering per år beroende på drifttillstånden och avsedd användning av mät- eller testutrustningen.

Påfyllning av ren olja, tankrengöring eller helt oljebyte utfört av HYDAC Professionell hantering vid transport av vätskor på distanser upp till 120 m och mängder på upp till 200 m³ tillsammans med spolning av rören.

HYDAC kan utföra följande service om det behövs:

 • Förhandskontroll av maskinens och systemens renhet samt säkerhetsenheterna och uppenbara ställen för läckage.
 • Blankning som krävs av rör och förbrukare och påfyllning av maskinen eller systemtanken från en tankbil eller andra behållare via en filtreringsenhet.
 • Maskin- och systemspolning i huvudkretsen till den renhetsklass som krävs kan uppnås.
 • Kontinuerlig mätning av renhetsklassen i flödet samt provtagningen av oljan som referensprov för framtida jämförande mätningar.
 • Anslutning av rör och förbrukare och avslutande läckagekontroll.
 • Komplett dokumentering av arbetet och renhetsklassen inklusive en avslutad servicelogga som stannar vid maskinen.

Kontakta oss för professionellt stöd beträffande service

Dagens maskiner och system är specialiserade i en mycket hög grad och att anlita olika specialister till det omfattande utbudet av komplexa delar skulle inte vara särskilt ekonomiskt lönsamt. Med HYDAC har du en partner som hjälper dig i praktiken och teorin – så att du kan koncentrera dig på din huvuduppgift, minska kostnaderna och säkerställa din konkurrenskraft.

Vill du veta mer om vårt utbud?

Kontakta oss för mer information om vårt utbud av maskiner för uthyrning och berätta hur vi kan hjälpa er att optimera er produktivitet och effektivitet. 

Kontakta oss