Teknisk renhet för industriella komponenttvättar När det gäller renhet finns det inga genvägar

Fler nöjda kunder, striktare kvalitetskrav samt sänkta kostnader – teknisk renhet spelar en allt viktigare roll i industrisektorn. Kraven på tillverkade delar och produktionsmaskiner fortsätter att öka. Vi ser en uppgång för effekttäthet medan säkerhetsmarginalerna minskar.

Med det enorma utbudet av lösningar är HYDAC din specialist på teknisk renhet och på att optimera dina industriella komponenttvättar.

Läs mer!

Vi hjälper dig gärna med att öka kvaliteten på de komponenter som du producerar!

Hål koll på din tekniska renhetVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413

Maximal produktion och behåll bästa möjliga kvalitet är många anläggningsägares målsättning. För att uppnå målen har man varit tvungen att utföra inspektioner av den tekniska renheten för komponenter och system.
Genom vårt aktiva engagemang med att utarbeta riktlinjer för renhetskontroller har vi med tiden blivit specialister på att reducera nedsmutsning som består av partiklar och silt. Som bas för att testa teknisk renhet följer vi både internationella standarder (t.ex. ISO 16232, ISO 18413) och specifika riktlinjer i olika länder samt även gällande riktlinjer i enskilda branschorganisationer (t.ex. VDA Volym 19).

Fastställer den tekniska renheten för maskiner och komponenter

Med komponentkvalitet av högsta klass reduceras andelen produktionsstopp, reklamationer och omarbete till ett minimum – vilket direkt ger en markant ökad processtillförlitlighet. För att alltid kunna fastställa den tekniska renheten på ett tillförlitigt sätt tillhandahåller vi extraherare som har skräddarsytts utifrån de specifika testningskrav som gäller för era komponenter oberoende av deras olika egenskaper.

För att fastställa kvarvarande smuts på elektroniska komponenter och komponenter gjorda av plast HYDAC tillhandahåller också lämpliga lösningar för icke-förstörande provning av komponenter så de kan fortsätta användas efteråt.

Sedan de lanserats på marknaden har våra produkter satt de tekniska standardern! Oavsett om det gäller extraktion av vätska eller torr extraktion hjälper vi till med att fastställa om det finns kvarvarande smuts. Kontakta oss idag!

Våra lösningar för analys av kvarvarande smuts i komponenter och system

HYDAC-extraherare för små till medelstora komponenter CTU 1000

Reducera antal fel före leverans genom att installera rena komponenter– tack vare HYDAC ContaminationTest Unit. För vår kompletta lösning använder vi våt/torr extraktion för att fastställa den tekniska renheten.

Läs mer om HYDAC CTU 1000

HYDAC modulsystem för ett allsidigt utbud av komponenter CTM 1000

Dra nytta av maximal flexibilitet med modulsystemet från HYDAC. Kombinera vår försörjningsmodul för vätsketillförsel, styrning och datalagring med extraktionsmoduler efter önskemål. Vi står alltid gärna till tjänst.

Läs mer om HYDAC CTM 1000

HYDAC-modulsystem för höga volymflöden
CTM 3000

Lämplig för extraktionsvolymer på mellan 3 och 18 l/min: vårt modulsystem är utformat för att analysera den tekniska renheten på stora komponenter. Tack vare vår stora variation av produkter kan vi alltid leverera den rätta lösningen för varje applikation.

Läs mer om HYDAC CTM 3000

Filtrering av processvätskor i industriella komponenttvättar har en avgörande betydelse för renheten

Öka kvaliteten på komponenter, spara resurser på ett effektivt sätt samt reducera andelen underhållsarbete till ett minimum – våra supereffektiva filter för processvätskor visar hur det går till. Öka systemeffektiviteten genom att dra full nytta av potentialen i era renhetstekniker. 

Allt från grovfiltrering till krävande finfiltrering för tillämpningsområden med mycket strikta krav på renhet – vi har lösningar för alla typer av utmaningar.

 

Våra filtreringslösningar för processvätskor

HYDAC filterelement Wombat

För bästa möjliga renhet hos era processvätskor, använd våra Wombat-filterelement. Tillsammans med Wombat-filterhus drar du nytta av bästa möjliga renhet för vätskor och lång livslängd. Få reda på alla fördelarna med vårt Wombat-filterelement.

Läs mer om HYDAC filterelement Wombat

HYDAC filterelement Flexmicron

Oavsett om det gäller premium, standard eller ekonomi-serierna – med våra många olika filterelementtekniker kan maximal renhet för era vätskor uppnås med filtreringsgrad på upp till 99,8 %.

Läs mer om HYDAC filterelement Flexmicron

HYDAC påsfilter

Den rätta lösningen för alla utmaningar: Prova vår serie av högkvalitativa påsfilter. Pålitliga och lätta att använda – välj rätt påsfilter som har skräddarsytts utifrån era renhetskrav.

HYDAC Wombat filterhus

Våra filterhus för de hårdaste renhetskraven: olika filterelementtyper, husstorlekar och tryckområden finns tillgängliga. Med HYDAC WBF har du alltid en flexibel lösning till hands!

Läs mer om HYDAC Wombat filterhus

HYDAC MultiRheo-filter

Höga kvalitetsstandarder, fastställda filtreringsgrader och höga avskiljningsvärden – tillämpningsområden för vätskor med låg eller hög viskositet : vår filterelementteknik möjliggör effektiv partikelavskiljning i industriella komponenttvättar samt vid renkörning av provbänkar. Kontakta oss idag!

Övervakning och underhåll av kylvätskesystem

Bristfälligt rostskydd, kvalitetsproblem, kortare livslängd för verktyg samt merkostnader för utökad användning av koncentrat – vätskeparametrar som avviker från det nominella värdet i vattenbaserade industriella komponenttvättar och kylvätskesystem som kan leda till stora konsekvenser.

För att alltid kunna hålla sig på den säkra sidan, hjälper vi gärna till och erbjuder en pålitlig övervakning av vätskeparametrar i realtid och automatisk påfyllning av kylvätska vid behov – sammantaget möjliggör detta en besparing på upp till10–20 % av den årliga förbrukning av koncentrat.

Våra lösningar för kylsystem

HYDAC online mätinstrument för kylvätskor FCU 5000

HYDAC FluidControl Unit är en perfekt partner för övervakning av centrala vätskeparametrar i ett vattenbaserat kylvätskesystem. Vår plug & play-lösning passar bra för eftermontering på befintliga centraliserade och decentraliserade system.

Läs mer om HYDAC FCU 5000

HYDAC Multiplexer Unit för övervakning av decentraliserade kylvätskesystem

Tillsammans med vår FCU 5000 är vår Multiplexer Unit utformad för att fylla på flera decentraliserade kylvätskeförsörjningssystem med hjälp av sensorer. Reducera andelen förbrukning av koncentrat tack vare pålitlig dokumentation samt visualisering av alla relevanta data.

Programmodul för HYDAC mätsystem och datalagring

Använd dig av våra smarta online övervakningssystem för kylvätskor och säkerställ dina processer. Med vår egen programvara HYDAC CoolTools kan vi analysera och visualisera era uppmätta värden. Ni kan komma åt era data när som helst via webbservern.

Din specialist på teknisk renhet för industriella komponenttvättar

Med HYDAC kan du köra din industriella komponenttvätt på ett hållbart sätt.

Öka hållbarheten

genom att reducera förbrukningen av koncentrat och andelen defekta produkter.

HYDAC hjälper dig att minimera resursförbrukningen.

Bevarar resurser och skyddar miljön

Spara upp till 10–20 % av den årliga förbrukningen av koncentrat och använd elektroniska- och plastkomponenter även när testningen av renheten har slutförts.

Standard- och anpassade moduler för bästa möjliga tekniska renhet.

Många tillämpningsområden

tack vare produkternas variationsmöjligheter: standardenheter, flexibla modulenheter samt många olika typer av utföranden på filterhus och element.

Med digitala lösningar förbättras processtillförlitligheten – med ett konstant fokus på teknisk renhet.

Ökad processtillförlitlighet

tack vare pålitlig övervakning av vätskeparametrar i realtid, automatisk påfyllning av kylvätska vid behov och förbättrad kvalitet på tillverkade komponenter.

HYDAC förbättrar den tekniska renheten för dina industriella komponenttvättar och sänker kostnaderna.

Kostnadsoptimering

tack vare effektiv återhållsamhet i påfyllning av kylvätskor. Den höga kvaliteten på HYDAC filterelement medför längre livslängd för processvätskor och reducerat antal produktionsfel.

Nedladdningar

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-specialistteam och boka ett möte för rådgivning idag!

Boka rådgivning

Upptäck fler tidningsartiklar

Bilindustri, Vattenkraft, Industriella komponenttvättar, Stora motorer, Verktygsmaskiner, Marinteknik, Vattenkraftverk, Pressar & formningsmaskiner, Processkompressorer & kompressorer, Pappersmassa & pappersindustri, Återvinning, Vindkraft
Teman & produkter
| 3 min

HYDAC vätskekonditionering

Rena vätskor är grundläggande för pålitlig drift av en anläggning. Många företag är medvetna om detta och lägger stort värde på ren påfylld olja, vätskekonditionering och vätskeanalyser. När är en vätska verkligen "ren"? Vad är kraven på en vätskas renhet?

Våra experter tar fram en strategi så att du kan sänka kostnaderna. Ta reda på mer!