Mobilindustrier

Mobila applikationer

Vi arbetar tillsammans för att utveckla nästa generations mobila maskiner. Våra experter har skapat lösningar som minskar komplexiteten på ett kostnadseffektivt sätt.

Samarbetar för att hitta din lösning för mobila maskinerMed samarbete, transparens och potiential, nu och i framtiden

De senaste trenderna, tekniken och lagar på marknaden gör saker och ting mer utmanande för mobilindustrin. Våra experter kan hitta den bästa lösningen för att hjälpa dig med dessa speciella utmaningar. HYDAC är din kompetenta samarbetsparner för utveckling - från planering till eftermarknad. Med våra djupa kunskaper inom industrin kan vi skapa systemlösningar som kommer att göra sig betalda nu och i framtiden. Och alltid anpassade för att passa dina behov.

Det förtroende vi får från våra kunder - driver oss att fortsätta utveckla oss ännu mer. Som specialist för optimering av monteringsplats, elmobilitet, funktionell säkerhet, termisk hantering, elhydraulik & assistanssystem och funktioner & moduler begriper vi hur allt hänger ihop. Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla nästa generationen av mobila arbetsmaskiner. Tack vare vår globala närvaro kan vi skapa högteknologiska maskiner anpassade till dina lokala förhållanden.

Hållbar maskinanvändning & optimering av monteringsplats

Vår smarta filtrerings- och vätskehanteringskoncept mycket mer frihet när det gäller utformningen av mobila arbetsmaskiner. Du behöver inte kompromissa med prestandan: rätt filtrering är grunden för maskintillgängligheten. Med våra högklassiga filtermaterial får du en ren anläggning och nöjda slutkunder. Miljön drar också fördel av det - optimerade filter och tanksystem hjälper dig att spara tiotusentals liter olja.

Övertyga dig om våra innovativa filtreringslösningar. Ta reda på mer!

Funktionell säkerhet

Systemfel innebär en allvarlig risk för människor, maskiner och miljön. Samtidigt ökar stränga lagar, ny teknik och kraven på mobila maskiners funktionella säkerhet. Det gör det allt viktigare att ha en optimal konstruktion som garanterar maximal pålitlighet och tidig upptäckt av säkerhetsrelevanta fel. Sedan 1963 har marknadsförande OEM sitt förtroende i våra certifierade produkter och lösningar - vi kan även arbeta tillsammans med dig för att utveckla de säkraste systemet för dina behov.

Funktioner & moduler

Innebär nya uppgifter oftast även längre utvecklingstider? Inte med HYDAC! Våra experter kan hjälpa dig att spara tid i produktionen och med utvecklingen. Vi kan optimera din marknadsledtid avsevärt. Detta beror på att HYDAC är din specialist för snabb omsättning av alla sorters funktioner i mobila arbetsmaskiner – från dämpning och styrning till koppling. Vi erbjuder både välbeprövade lösningar och flexibla inställningar som passar dina särskilda behov.

Spara utvecklingstid även du. Ta reda på mer!

Värmeledning

Behovsanpassad värmeledning kan öka effektiviteten och livslängden på dina mobila maskiner. Som expert på alla kyl- och temperaturuppgifter kan HYDAC erbjuda integrerade värmehanteringslösningar och system - för diesel- och hybriddrivningar och för eldrivna maskiner. Vi är mycket angelägna om att använda tillgänglig resurser ansvarsfullt och ta vara på den överflödiga värme som inte går att undvika. I kombination med vår innovativa teknik kan vi uppnå bästa möjliga konfigurationskvalitet.

Hitta din optimala lösning för termisk hantering nu!

Sensorer & systemelektronik

Den perfekta systemkonstruktionen för alla tillämpningar: med våra pålitliga och toppmoderna systemlösningar är dina mobila maskiner redo att klara av alla utmaningar. Om det handlar om sensorer, styrningar eller displayer – tack vare vårt omfattande produktsortiment är vi din expert när det gäller framtidssäkra systemkonstruktioner för dina mobila maskiner. Vi har kunskaperna som krävs för att hjälpa dig från planeringsfasen till stödfasen - för ett framtidsinriktat tänkande och effektiv utveckling av pålitliga tillämpningsprojekt. 

Med HYDAC till din framtida systemuppbyggnad. Läs mer nu!

E-mobility

På HYDAC fokuserar vi på helhetspaketet: vare sig det handlar om elektricitet med batterier som energilagring eller bränslecell med passande vätetank för tillämpningar med hög effekt. Med omfattande kunskaper inom båda teknikerna kan våra experter erbjuda ett aktivt stöd. Med allt som har med fordon, maskiner och även strömförsörjningen, infrastrukturen och produkttekniken att göra. Ge dig in i mobilitetens framtid med oss.

Vi kan tillhandahålla omfattande hjälp till dina elektrifieringsprojekt. Läs mer.

Elhydraulik & Assistanssystem

Assistansfunktioner gör arbetet säkrare, mer intuitivt och mer exakt. HYDAC levererar den optimala systemkonstruktionen till dina mobila arbetsmaskiner. Våra experter ger dig framtidsinriktat och kooperativt stöd från definieringen av huvudkomponenterna och simulering av systemet till - utvecklingen av mjukvara och första idrifttagningen.

Låt oss optimera dina maskiner tillsammans. Ta reda på mer nu!

Våra mobila applikationer

Byggmaskiner & gruvarbete

Byggmaskiner arbetar på mycket trånga platser. Utmärkt manövrering och en effektiv konstruktion är viktiga egenskaper. Med våra HYDAC systemlösningar kan du göra dina byggmaskiner robusta och kraftfulla. Samtidigt som vi hela tiden håller dina slutkunder i åtanke.

Ta reda på mer

Jordbruks­maskiner

Om vår eller vinter, du behöver aldrig kompromissa när det gäller effektivitet eller produktivitet. Slutligen optimerar vi dina jordbruksmaskiner på ett hållbart sätt. Med våra integrerade system och omfattande rådgivning arbetar vi med dig för att utveckla pålitliga och praktiska jordbruksmaskiner för stressfritt och tidssparande arbete.

Ta reda på mer

Kommunala maskiner

Användningsområdena för kommunala maskiner är mycket varierande. Lika varierande som våra systemlösningar. Vi optimerar dina kommunala maskiner så att de blir mer effektiva och produktiva och arbetar mer exakt, anpassat till de lokala förhållandena. Samtidigt tar vi även hänsyn till avgasdirektiv.

Ta reda på mer

Lyft & material­hantering

Mycket exakta och kraftfulla – lyft och materialhanteringsmaskiner måste vara mycket mer än bara kraftfulla och reaktionssnabba. Maskinkonstruktionen bestäms av direktiv och lagar. Med HYDAC slipper du kompromissa med prestandan och funktionen till dina slutkunder.

Ta reda på mer

Skogsmaskiner

Skogsmaskiner arbetar på extremt trånga platser och under mycket tuffa förhållanden - ändå är brant eller ojämn terräng inga problem för våra lösningar. Vi samarbetar med dig för att utveckla robusta och kraftfulla skogsmaskiner. Våra modulär koncept möjliggör ett varierande utbud av tillämpningar, god flexibilitet och enorma fördelar.

Ta reda på mer

Specialfordon

Speciella förhållanden kräver speciella maskiner. Om det handlar om extrema utmaningar inom gruvindustrin, hög pålitlighet i brandbilar eller stora dimensioner för containrar - HYDAC kan leverera den perfekta maskinkonstruktionen till dina speciella behov.

Vägfordon

Med våra HYDAC lösningar kan du optimera ditt transportföretag på ett hållbart sätt. Vårt mål är slutligen: maximal produktivitet i kombination med enanstående fördelar. Vi samarbetar tillsammans med dig som partner för att utveckla dina anpassade transportlösningar.