Anspråk på moderna byggmaskiner & gruvfordon HYDAC erbjuder dig system som är perfekt skräddarsydda till dina behov

Energieffektivitet

Ökande bränslepriser, strängare regler och krav på hållbara lösningar ökar kraven på byggmaskiner & gruvfordon. Fokus ligger helt klart på energieffektivitet: detta kan endast uppnås med innovativa system och en integrerad teknisk strategi. HYDAC erbjuder dig omfattande lösningar som kan tillåta dig att dra ner driftkostanderna på lång sikt. 

Hållbarhet

Vår miljö är förorenad särskilt i städer och tätorter. För att skydda människor och miljön utvecklar HYDAC system som är konstruerade för att nå upp till de strängare kraven för utsläpp. Vi satsar till exemel på e-mobilitet och vätgaslösningar. Och allt detta utan att kompromissa med produktiviteten – vår styrnings- och drivningslösningar möjliggör både hög prestanda och energieffektivitet.

Maskintillgänglighet

Med ökande komplexitet och allt högre krav på produktiviteten på mobila maskiner är en sak särskilt viktig: maximal driftkapacitet. Detta beror på att fel och oplanerade stilleståndstider är dyra. Förbättra din planeringssäkerhet med HYDAC. Effektiv bränslefiltrering och intelligent tillståndsövervakning leder till ökad maskintillgänglighet. Som expert när det gäller tillståndsövervakning och förebyggande underhåll förlänger i livslängden på vätskor och komponenter.

Dina utmaningar - vår lösningVi är din utvecklingspartner för omfattande lösningar

Vi arbetar tillsammans med dig för att utveckla nästa generationens byggmaskiner & gruvfordon: vi är en utvecklingspartner som kan hjälp dig att minska komplexiteten och framhäva dig från resten av marknaden. Vårt mål: att förvandla utmaningar och trender till kundanpassade lösningar. 

Letar du efter lösningar till följande trender och utmaningar? Ta dig en titt på HYDACs huvudkategorier!

E-mobility

Assistanssystem & automatisering

Systemelektronik

Joystickstyrning

Exakt joystickstyrning tack vare HYDAC och hydrauliska utjämningsventiler. Systemet kan användas parallellt med ett mekaniskt hydrauliskt styrsystem och kan även aktiveras via omkoppling. Tack vare den modulära designen kan HYDAC joystickstyrningen enkelt integreras i en ny eller befintlig fordonsuppbyggnad. Förlita dig på vårt komfortabla och lättanvända styrsystem – för användning på byggarbetsplatser, företagslokaler eller fält.

Fjädring

Komfort och säkerhet – faktorer som är viktiga särskilt för maskinförare under långa arbetsdagar. HYDAC erbjuder dig skräddarsydda lösningar för det här: våra fjädringssystem hjälper till att kompensera ojämn mark, dämpar vibrationsbelastningen på föraren och ökar körstabiliteten. Våra HYDAC-experter hittar precis rätt lösning för dina behov. Dra fördel av våra systemkunskaper och tekniska kunskap: förlita dig på HYDAC när det gäller ditt perfekt anpassade fjädringssystem.

Det optimala fjädringssystemet för alla behov – upptäck vårt produktutbud

HYDAC axelfjädring

Optimal fjädring för varje fordonstyp: tack vare de starkt integrerade HYDAC-komponenterna kan lösningarna som är färdiga för installationkonfigureras exakt till din maskin – vi erbjuder intelligent styrning med smarta sensorer samt mjukvara och parametrering via display. Förarkomfort oberoende av belastningen.

HYDAC hyttfjädring

Minimala rullrörelser och stötar för maskinföraren: den kompakta hydropneumatiska hyttfjädringen från HYDAC kopplar hytten fri från fordonschassit. Den intelligenta fjädringsstaget reglerar den dämpande kraften till körförhållandena. Detta ökar komforten och garanterar en säker maskinföring.

HYDAC bomfjädring

Minskar plockrörelser: för säker hantering erbjuder HYDAC lösningar för bomfjädring i alla möjliga storlekar och modeller. Våra beprövade och testade system möjliggör ett mer stabilt styrningsbeteende, förbättrad hantering och mindre mekanisk belastning. Kort sagt: du minskar slitage och stilleståndstider vilket håller kostnaderna nere.

Maskinstyrning

Om det handlar om slutna arbetsplatser eller växlande miljöer, bygg- och gruvfordon behöver alltid fungera säkert och pålitligt. Eftersom enkel drift i kombination med hög presicion ger en avgörande konkurrensfördel. Med HYDAC får du en platssparande och energieffektiv maskinstyrning – för ökad produktivitet. Vår modulära design möjliggör standardiserade, modulära system skräddarsydda utefter din maskins behov. Vi tillhandahåller alla komponenter i styrkedjan, från passande elektronik så som HMI och kontroller, till elektrisk och hydraulisk drivning och styrteknik samt sensorer och mjukvara.

HYDAC maskinstyrning – innovativa system till dina byggmaskiner och gruvfordon

HYDAC huvudstyrning

Särskilt när det gäller mobila tillämpningar arbetar olika aktuatorer parallellt. Med vårt breda sortiment med huvudstyrventiler möjliggör vi enklare maskindrift samtidigt som produktiviteten ökar. Tack vare det stora finstyrningsområdet kan du styra upp till tio funktioner samtidigt - med maximal precision. För effektiv maskinstyrning och maximalt resultat kan vår ventilteknik optimeras för särskilda funktioner.

HYDAC pilotstyrning

Innovativ ventilteknik: våra HYDAC pilotventiler imponerar med sin låga hysteres och läckage och höga repeterbarhet. Den exakta HYDAC pilotstyrningen möjliggör korrekt svarsbeteende och därför ett korrekt maskinsvar – även vid de mest subtila förändringarna i signalen. Du kan också dra fördel av vårt breda produktsortiment. I kombination med ett filter, ackumulator och sensorer och utökat för att forma ett pilotstyrsystem.

HYDAC fläktstyrning

Fläktdrivningen står för en stor del av drivningsmotorns nominella kraft – vilket gör att det ännu viktigare att välja rätt kylare och rätt fläktstyrning till det. Våra experter kan hjälpa dig att hitta bränsleeffektiva fläktstyrningar som är anpassade till dina behov samt omfattande termiska hanteringslösningar för ökad effektivitet och minskat utsläpp.

Hydrauliska styrningar för extrakretsar

Tillbehör ökar både maskinens funktionalitet och effektivitet. Jordförflyttningsmaskiner används allt oftare som multifunktionella transportfordon. Därför behöver byggmaskiner vara utrustade med extra hydrauliska kretsar och snabbkopplingssystem. Med HYDAC lägger du grunden för din verktygshantering – från styrventiler för flexibla extra kretskonfigurationer för individuellt tryckskydd i kombination med en separat tankretur för styrning av snabbkopplingssystem. Inhämta råd från våra experter om en optimal lösning.

Tankoptimering

Filtreringskoncept som är perfekt anpassade till dina behov gör att du kan minska storleken på tanken med 30 - 40 %. Och du behöver inte kompromissa när det gäller effektivitet – HYDAC utvecklar filtreringslösningar för små tankar med ökad avgasningseffekt och perfekt luftrening, allt skräddarsytt utefter dina behov. Detta ger dig betydligt mer frihet när du designar maskinen och minskar materialförbrukningen, sänker oljemängden och har en enkel praktisk tillgång till tjänster.

Spara värdefulla resurser med HYDAC. Läs mer nu 

Dieselskydd

I produktionsinriktade industrier som gruvarbete eller byggmaskinfabriker är pålitliga och låga driftkostnader avgörande. Effekti bränslefiltrering är lösningen på de här utmaningarna. Från produktion till användning – av den här anledningen har HYDAC speciella produkter för en optimal vätskeövervakning och konditionering för varje steg i processen. Detta garanterar den bästa möjliga dieselkvaliteten över hela transportsträckan.

Runtomskydd från raffinanderiet till motorn. Mer information

Dra fördel av vår HYDACs tekniska expertis

HYDAC teknisk support

Lita på oss.

Ta reda på mer!

Nedladdningar Hitta mer information om byggmaskiner & gruvarbete från HYDAC i våra broschyrer och datablad!