Tankoptimeringsplattform Spara plats. Spara vikt. Spara kostnader.

Spara kostnader och energi med HYDAC - med den innovativa HYDAC lösningen för tank- och platsoptimering för mobila maskiner och olika industriella applikationer.

HYDAC Air-X teknik – lösningen för att spara plats och minska CO2Spara kostnader och energi med HYDAC

I varje befintligt tanksystem finns det potential för optimering och minskning av tankens storlek.

 • Optimera tankstorleken med 30-40%
 • Kostnadssänkning genom minskning av komplexitet och materialförbrukning
 • CO2 minskning
 • Mer pålitlig maskintillgänglighet
 • Original HYDAC produktkvalitet

Dra fördel av våra omfattande specialistkunskaper och av professionella verktyg så som anpassade testbänkar, simuleringar i HYDAC FluidCareCenter® samt fältmätningar på plats.

Tillämpningsexempel för mobila maskiner

Grävmaskiner

Antal: 20 000

Original tankstorlek: 150 liter


 Per maskinSUMMA
Olja50 liter1 000 000 liter
Stål14 kg280 ton
Kostnader* (olja + stål)€59,80€1 196 000
CO2 (olja + stål)241,4 kg CO24 828 ton CO2


*) €1/l olja; €0,7/kg stål

Hjullastare

Antal: 5 000

Original tankstorlek: 104 liter


 Per maskinSUMMA
Olja24 liter120 000 liter
Stål7,5 kg37,5 ton
Kostnader* (olja + stål)€29,25€146 000
CO2 (olja + stål)117,1 kg CO2585 ton CO2


*) €1/l olja; €0,7/kg stål

Tillämpningsexempel för stationära system

Hydraulpress

Antal: 1

Original tankstorlek: 8 600 liter


 SUMMA
Olja5 000 liter
Stål389 kg
Kostnader* (olja + stål)€7 780
CO2 (olja + stål)22,8 ton CO2


*) €1,5/l olja; €0,7/kg stål

Plastformsprutningsmaskiner

Antal: 10

Original tankstorlek: 720 liter


 Per maskinSUMMA
Olja480 liter4 800 liter
Stål400 kg4 ton
Kostnader* (olja + stål)€1 720€17 720
CO2 (olja + stål)2,8 ton CO228 ton CO2


*) €3/l olja; €0,7/kg stål

HYDAC Air-X teknologi möjliggör omfattande tankminskning

För att minska tankstorleken behöver systemet perfekt luftseparering. Detta kan endast uppnås genom att kombinera tanken med en optimerad filtreringsstrategi. Vår innovativa Air-X teknik erbjuder ett utbud med funktioner som säkerställer maximal luftseparering i systemet:

 • Låga urladdningshastigheter
 • Minskar oljeturbulens i tanken
 • Enhetlig blandning av olja i tanken
 • För flödesinlopp underifrån är ett utlopp över oljenivån möjlig

Endast genom att använda Air-X teknik gör det möjligt att konstruera tanken med mer kompakta dimensioner – kombinerat med förbättrad luftseparering – som följande video visar:

Fördelarna med att använda Air-X teknik:

Minskat utrymmeskrav

Extra plats

tack vare mindre tankar

Sänka kostnader

Lägre kostnader för OEM

tack vare mindre olja och stål - därmed mindre rördragning och skruvförbindelser

Sänkt vikt

Lägre kostnader för slutkunderna

tack vare mindre oljeförbrukning och längre oljeintervall

Resursbevarande

Förbättrat koldioxidavtryck och utnyttjande av resurser

eftersom mindre olja och stål används i tillverkningen

Maskin

Förbättrad maskintillförlitlighet

tack vare maximal luftseparering och undvikelse av problemen som luft kan orsaka i oljan 
så som korrosion, snabbare oljenedbrytning och kavitet

HYDAC har ett brett utbud med service och kundservice Utöver den innovativa Air-X tekniken erbjuder vi omfattande rådgivning och service:

Simulering

Vi har olika simuleringar för datorstödd optimering av system. Detta inkluderar simuleringar av:

 • Flöden
 • Avgasning
 • Uppsvall

Laboratorie- och fälttester

Vi utför även experimentell testning av tanksystem i laboratoriet eller på plats direkt vid maskinen. Vi har en unik specialutvecklad luftinnehållssensor som kan användas till detta.

Individuell rådgivning

I vårt utvecklingscenter HYDAC FluidCareCenter®, förenar vi vår filterexpertis och tillämpningskunskap med vår omfattande erfarenhet inom “luft i olja”. Vi förser dig gärna med individuell expertrådgivning gällande tankoptimering.

Nedladdningar

Vill du boka en individuell rådgivning?

Boka rådgivning

Upptäck fler tidningsartiklar

Automatisering & lloT
Teman & produkter
| 9 min

Guide CMX

CMX är ett verktyg som samlar in, strukturerar och visualiserar sensordata. Genom anpassningsbara instrumentpaneler, varningar samt algoritm- och algoritm-baserade metoder hjälper det till att optimera produktionen.