Optimering av vattenkraftverk med effektiva filtreringslösningar

HYDAC – Din partner för skräddarsydda och robusta filtreringslösningar i vattenkraftverk

Optimering av vattenkraftverk med effektiva filtreringslösningarHYDAC – Din partner för skräddarsydda och robusta filtreringslösningar i vattenkraftverk

Den ökande industrialiseringen, särskilt på tillväxtmarknaderna, leder till ständigt ökande energibehov. Små vattenkraftverk är särskilt lämpliga för att tillgodose detta behov av förnybar energi från vattenkraftverk – de är betydligt lättare att installera, vilket gör att de snabbare kan tas i drift. Det finns för närvarande en ökande efterfrågan på anläggningar som kräver lite underhåll. Detta beror på att denna typ av kompakta vattenkraftverk kan drivas över hela världen.

Vattenkraftverk måste också kunna stå emot alla typer av miljöpåverkan, som till exempel skyfall och monsunregn, vilka båda leder till en hög föroreningsgrad i flodvattnet. Robusta och effektiva nyckelkomponenter och tekniker som säkerställer driften är efterfrågade här. Tillförseln av kyl- och processvatten är särskilt viktig för detta.

Med hjälp av våra HYDAC-experter kan du optimera dina vattenkraftverk med avseende på de faktorer som nämns ovan. Med hjälp av exemplet från en kund visar vi dig hur en robust filtreringslösning med lågt underhåll i ett vattenkraftverk kan se ut.

Användning av energi från vattenkraft på ett tillförlitligt och effektivt sättHYDAC levererar den optimala lösningen för filtrering av processvatten för vattenkraftverk

Att säkerställa en säker och underhållsfri turbinfunktion under monsunsäsongen – det var vår kunds uppgift för HYDAC:s experter inom vattenkraftsindustrin.

Som tillverkare av kompletta vattenkraftverk, inklusive turbiner, generatorer och kontroller, har vår kund specialiserat sig på mindre och mer kompakta vattenkraftverk, även kallade "kompakta vattenkraftverk". Dessa måste anpassas till de regionala miljö- och driftförhållandena för att man ska kunna uppnå högsta möjliga energieffektivitet.

Vår kund letade efter rätt lösning för förhållandena i sitt nuvarande vattenkraftverksprojekt – den exakta anläggningskonfigurationen och designen kom från HYDAC. I nära samarbete med kunden definierade våra HYDAC-specialister på vattenkraft ett övergripande mål: att optimera filtreringen för den vattendrivna axeltätningen. Vattnet kommer direkt från ett tilloppsrör eller en flod och måste därför finfiltreras för att säkerställa att inget slitage uppstår.

Generellt sett sökte kunden en systemleverantör med kvalitet och punktlighet och inte bara en tillverkare av enskilda komponenter – detta minskade antalet kontaktpersoner. Mer specifikt sökte kunden en specialist på vattenfiltrering för att lösa sitt nuvarande problem. Lösningen ledde till en utveckling av en standard för alla fortsatta projekt.

HYDAC-lösningen:
optimal processvattenfiltrering för axeltätningar för vattenturbiner med ATF-filterteknik

Varför är optimal processvattenfiltrering särskilt viktigt för axeltätningar för vattenturbiner? Axeltätningen är ett vattensmort lager som utgör kärnan i vattenkraftverket. Den används också för att separera det rena processvattnet från det förorenade flodvattnet.

Med konventionella filterlösningar krävs också en vattenpump för att pumpa flodvattnet genom filtret och till axeltätningen. Detta ökar både energibehovet och antalet (elektriska) komponenter som används. Om filtret är förorenat måste systemet stängas av för att byta filter – alternativt går det att växla till en dubblerad anläggning. Detta ökar dock kraftverkets komplexitet och driftskostnader. Säkerhetsfrågan spelar också en stor roll: om leveransen till axeltätningen misslyckas måste hela vattenkraftverket stängas av, eftersom det annars skulle innebära en stor säkerhetsrisk.

Vårt mål var att tillhandahålla den bästa lösningen på problemet så att vattnet från tilloppsledningen uppströms vattenturbinen kunde användas direkt för axeltätningen. Vårt ATF-filter var bäst lämpat för detta – ett cyklonfilter med ett extra filterelement.

Med hjälp av HYDAC ATF-filtret behövs inte längre någon extra vattenpump i systemet. Filterelementet rengjordes också kontinuerligt med hjälp av en "avslamningsledning". Detta säkerställde en kontinuerlig tillförsel av renat vatten till axeltätningen – vilket möjliggjorde en enkel och okomplicerad lösning på problemet.

Resultatet

Lösningen med HYDAC ATF-filtrering bidrog i hög grad till att optimera vattenkraftverket. Det nya tekniska tillvägagångssättet (att förse axeltätningen direkt från tilloppsledningen) övertygade kunden direkt.

Efter det framgångsrika testet av prototypen i kraftverket var kunden övertygad om dess funktion och vår expertis. Omedelbart efter denna framgång fastställdes vår lösning som standard för alla ytterligare kraftverksprojekt med ovanstående krav.

Förutom ATF-vattenfiltrering för axeltätningen levererade vi även väggpaneler för drift av axeltätningen, smörjsystem och vatten-glykol-kylsystem för den slutna kylkretsen.

Fallet för vår kund visar hur våra produktlösningar och vår tekniska expertis ökar systemeffektiviteten samtidigt som budgeten skyddas. Tala med våra branschexperter nu för att optimera dina system – våra HYDAC-specialister ger dig den optimala filtreringslösningen samt ytterligare komponenter och lösningar för filtrering av ditt processvatten.

Era fördelar

Resursbevarande

Resursbevarande

Oavsett om det handlar om olja, vatten eller energi – våra lösningar sparar dina resurser på ett hållbart sätt.

Systemtillgänglighet

Anläggningens tillgänglighet

Ökad tillgänglighet på grund av minskad sannolikhet för driftstopp eftersom inga mekaniska komponenter som vattenpumpar används.

Enkelt att underhålla

Ingen manuell rengöring av filterelement är nödvändig.

Optimerad lösning

Kontinuerlig, konsekvent filtrering av processvattnet eftersom filterelementet rengörs automatiskt.

Minska energiförbrukningen och dra ner kostnaderna med hjälp av tillståndsövervakning och förutseende underhåll.

Energieffektivitet

Öka din energieffektivitet nu med färre elförbrukare.

Sänka kostnader

Kostnadsoptimering

Genom minskade inköps- och underhållskostnader och av att bara behöver en kontaktperson för ett flertal lösningar.

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Maila oss

Upptäck fler tidningsartiklar

Verktygsmaskiner
Kunders framgångshistoria
| 4 min

Håll huvudet kallt - tack vare retrofitting

Teman & produkter
| 3 min

Luftrenare, coronavirus: LEKF från HYDAC

Funktionell säkerhet
Kunders framgångshistoria
| 2 min

Funktionell säkerhet