Funktionell säkerhet inkl. ISO 13849 Utveckling och försörjning av ett hydrauliskt fastsättningssystem i överensstämmelse med funktionella säkerhetsspecifikationerna i ISO 13849

HYDAC – din partner för komplexa hydrauliska lösningar i säkerhetsrelevanta tillämpningar.

Maskinerna måste vara säkra för användarna och deras omgivningar

Maskinerna måste vara säkra för användarna och deras omgivningar. Av den här anledningen beräknar och bedömer maskintillverkarna farorna som deras maskin kan orsaka och vidtar åtgärder för att förebygga att skador uppkommer. En säkerhetsspecifierad industristandard kräver detta, EN ISO 13849. Det specificerar designprinciperna och valideringen av säkerhetsrelaterade delar av maskinstyrningen vilket ska överensstämma med maskintillverkarna som del av produktutvecklingen. För maskintillverkare och underleverantörer innebär detta att ha en teknisk partner som kan tillhandahålla de säkerhetsberäkningar som krävs utöver det tekniska genomförandet vilket kommer att minska deras arbetsbelastning enormt.

Stödjer som teknisk partner och systemleverantör

Vår kund är en maskintillverkare som tillverkar system för svetsning av stora arbetsstycken. I det här speciella fallet handlade det om ett system för svetsning av grävmaskinunderreden som väger upp till 80 ton. Arbetsstycket "svävar" mer i luften istället för att tryckas mot bordet så att alla fogar som ska svetsas kan nås perfekt. De 10 cylindrarna som behövs till detta justerar och centrerar arbetsstycket för att förhindra att det deformeras under fastsättningsprocessen.

Säkerhetsbedömningarna som maskintillverkaren utfärdar indikerar att arbetsstycket utgör en fara om det inte sätts fast ordentligt eller om ett fastsättningssystemfel förekommer. Rätt fastsättningsprocedur och tillståndet på fastsättningssystemet behöver därför övervakas. Dessutom behöver det finnas en säkerhet som reserv så att den funktionella säkerheten är given även vid systemkomponentfel. Allt som allt hade detta blivit en mycket komplex uppgift för maskintillverkaren. Tillverkarens tidigare leverantörer hade gjort avslag på grund av kombinationen av krav på fastsättningsprocessen och den funktionella säkerheten. Maskintillverkarens slutkunder rekommenderade dem att ta kontakt med HYDAC eftersom kunden hade lärt sig att uppskatta oss som en kunnig teknisk partner inom olika komplexa hydrauliska områden.

Konsultation och genomförandet av systemlösningen med HYDAC som projektpartner

Maskintillverkaren följde kundens råd och kontaktade oss och ville att vi skulle ta hand om genomförandet av systemlösningen som projektpartner. Vi genomförde då en omfattande analys med kunden för att bestämma konfigurationen på de potentiella systemlösningarna.
Vi utvecklade ett specialblock med redundanta riktningssätesventiler och positionsövervakning. Varje enskild fastsättningscylinder styrs av sitt eget block och varje block förses centralt av ett hydraulaggregat med varvtalsregulator. Övervakningen av omkopplingsstatusen på varje individuellt block agerar som bas för styrningen av alla andra block. För att förverkliga nödfunktionsegenskaperna har varje block en egen membranackumulator som tillhandahåller tillräckligt med hydraulkraft för att möjliggöra ett säkert maskinstopp vid ett hydraulaggregatfel. Dessa ackumulatorer är även utrustade med ett sensorsystem för övervakning av förladdningstrycket (P0-övervakning).
Prestationsnivån som krävs kunde genomföras med denna lösning. Vi kunde identifiera detta med våra beräkningar som kunden sedan integrerade i kundernas egna Sistema-beräkningar.

Resultatet

Arbetet med HYDAC gjorde att kunden kunde lösa problemet effektivt utan att behöva blanda in andra leverantörer. Kunden fick den perfekta lösningen: ett säkert hydrauliskt subsystem redo att installeras för centrering och fastsättning av arbetsstycken. Kunden kunde integrera säkerhetsverifieringsdokumenten som ingick i leveransen till systemberäkningen på högre nivå.

Kundcitat:

“Med HYDAC som partner hittade vi en lösning för fastsättningsproblemet som var optimalt både när det gäller processtillförlitlighet och användarsäkerhet. Eftersom HYDAC använde sin erfarenhet för att ta hand om problemet kunde vi koncentrera oss på våra kärnkompetenser."

Dina fördelar med det hydrauliska fastsättningssystemet

Sänka kostnader

Kostnadsoptimering

Systemrådgivning och produktutveckling från en enda källa – sparar tid och pengar åt våra kunder.

NedladdningReferens: Funktionell säkerhet enl. ISO 13849

Ladda ner referensen i PDF-format nu

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Skriv e-post

Upptäck fler tidningsartiklar

Verktygsmaskiner
Kunders framgångshistoria
| 4 min

Håll huvudet kallt - tack vare retrofitting

Teman & produkter
| 3 min

Luftrenare, coronavirus: LEKF från HYDAC

Verktygsmaskiner
Kunders framgångshistoria
| 3 min

Minska elektrostatisk urladdning med Stat-X