Minska elektrostatisk urladdning med Stat-X® HYDAC – din partner för filterelement i verktygsmaskiner

Använd Stat-X® filterelement för att minska farlig elektrostatisk urladdning i systemet och för att förebygga elektroniska fel.

Minskar elektrostatisk urladdning i verktygsmaskiner med Stat-X® filterelement
Använd Stat-X® filterelement för att minska farlig elektrostatisk urladdning i systemet och för att förebygga elektroniska fel, utvecklingen av oljenedbrytande produkter och skyddar de använda filterelementen från förstörelse.

Inom industrin används allt oftare billiga, miljövänliga och innovativa hydrauloljor. Dessa oljor är vanligtvis zinkfria och askfria och innehåller inte svavel. Nu för tiden används syntetiska tillsatser istället för tillsatser som innehåller zink. Bristen på den här zinktillsatsen minskar oljans ledningsförmåga vilket kan leda till problem vid många industriella applikationer. Om en olja med låg ledningsförmåga flödar genom ett vanligt hydraul- eller smörjoljefilterelement kan vätskan utveckla en mycket hög elektrostatisk urladdning på grund av laddningsseparationseffekterna. Om laddningen stiger över vissa gränser frigörs det hastigt i form av elektrisk urladdning. Mest typiskt är en gnisturladdning som kan förekomma på olika ställen. Om elektrostatisk urladdning förekommer i systemet kan det orsaka följande problem:

  • Brända eller blockerade filterelement

  • Ökad förekomst av oljenedbrytande produkter (varnish) och därmed ökat slitage på komponenter och kortare oljebytesintervall,

  • störning av elektroniska komponenter,

  • Deflagration i tanken, brända utluftningsfilter.

Om urladdning förekommer utanför systemet kan personskador orsakas av övertändning. Maskinsäkerheten och säkerheten på arbetsplatsen påverkas och snabba åtgärder krävs.

Yrkesorganisationens anmärkning:

“Zink och askfria oljor har ofta en dålig elektrisk ledningsförmåga. Om en sådan olja med låg ledningsförmåga rinner genom ett vanligt filterelement kan elementet och oljan bli elektrostatiskt laddat och elektrostatisk urladdning kan förekomme i systemet eller externt. [...]”

Källa: DGUV information FB HM-082 “Filtrering av hydraulvätskor” [Filtration of Hydraulic Fluids], utgåva 07/2016, yrkesområde trä och metal HB HM av den tyska yrkesorganisationen (DGUV), Mainz

Ökningen av systemtillgängligheten, maskinsäkerheten och kostnadsoptimeringen med HYDAC filterteknik går framåt

Vår kund, en internationell maskinverktygtillverkare, upplevde att kunder hittade förbränningsrester i oljan, förstörda filterelement och i vissa fall fel på elektriska komponenter installerade i hydraulsystemet. Kunden kände redan till HYDAC som expert på hydraulik och filtrering och kontaktade oss strax efter problemet upptäcktes så att vi kan hitta en lösning tillsammans. Målet var att rätta till störningar i elektroniken och att förlänga livslängden på hydrauloljan och filterelementen betydligt.

HYDAC filterexperterna och teamet på verktygsmaskinindustrin analyserade problemet hos en av de påverkade maskinägarna. Mätningar, oljeanalyser och förfrågningar utfördes. Det visade sig snabbt att ägaren använde innovativa hydrauloljor med låg ledningsförmåga i sina verktygsmaskiner och att detta orsakade problemen. I HYDAC FluidCareCenter® utfördes ytterligare analyser och tester med olika oljor och filterkombinationer.

Detta ledde till den innovativa Stat-X® filterelementtekniken. Denna tekniken testades framgångsrikt hos slutkunden och kunde minska den elektrostatiska laddningen i systemet till ett minimum. Elektrostatisk urladdning kunde på så sätt undvikas. Stat-X® lösningen används nu i alla tillverkarens maskiner.

Stat-X® filterelement för att förebygga elektrostatisk laddning i mycket känsliga hydrauliska tillämpningar och smörjning

Under många år har HYDAC filterteknik arbetat för att bekämpa elektrostatisk laddning i hydraul- och smörjsystem och för att förebygga allvarliga skador på systemet som resultat.

Med sin mycket speciella struktur och material minskar de innovativa HYDAC Stat-X® filterelementen bevisligen elektrostatisk laddning. Eftersom laddningspotentialen är nästan noll undertrycks gnistbildning på ett pålitligt sätt.

Resultatet

Trenden mot moderna oljor med låg nedbrytningsförmåga gjorde att vår kund upplevde laddning och urladdning i hydrauliken på verktygsmaskinen. Detta fenomenet var orsaken till skadan på filtren och komponenterna i systemet och den ökade utvecklingen av oljenedbrytande symptom som varnish. Att använda Stat-X® filtreringsteknik gjorde det möjligt att minska farlig laddning och urladdning i systemet medan utmärkt ultrafin filtrering utförs.

HYDAC använder nu Stat-X® filter som originalutrustning i hydraulsystemen till denna verktygsmaskintillverkaren. Att ersätta vanliga filterelement med Stat-X® teknik ökar livslängden på hydrauloljan och filtren med upp till 20% – systemen går fram till idag fortfarande smidigt.

Dina fördelar med Stat-X® filterelement

Systemtillgänglighet

Anläggningens tillgänglighet

Minskning av oplanerade stilleståndstider.

Minska energiförbrukningen och dra ner kostnaderna med hjälp av tillståndsövervakning och förutseende underhåll.

Resursbevarande

Minskning av oljenedbrytningsprodukter som varnish och längre oljebytesintervall.

Sänka kostnader

Kostnadsoptimering

Minskade underhållskostnader och längre underhållsintervall.

Arbetsskydd

Maskinsäkerhet, säkerhet på arbetsplatsen

Maximal säkerhet för anställda och maskinen tack vare beprövad minskning av gnisturladdning särskilt vid kallstart.
Säker drift i potentiellt explosiva områden.

Utökad tillgänglighet av anläggningen

Längre livslängd på anläggningen

Livslängden på anläggningen blir maximal.

Ladda nedReferens: Minska elektrostatisk urladdning med Stat-X®

Ladda ned referensen i PDF-format nu

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Skriv e-post

Se fler tidningsartiklar

Håll huvudet kallt - tack vare retrofitting
Funktionell säkerhet