HYDAC kombinationsventiler Flera funktioner i en enda kompakt ventil

Minska maskinens utrymmesbehov, kostnader och vikt: HYDAC kombinationsventiler för hydraulik möjliggör att flera funktioner kan integreras i styrblocket med bara en enda kompakt ventil. För tryckavlastning, en kompakt snabbkopplingsfunktion eller en tryckskyddad förbikopplad tryckutjämning - HYDAC hydraulventiler är optimerade för dina applikationer. Upptäck våra kompakta ventillösningar nu.

Satsa på HYDAC-ventiler med integrerad funktion

Upptäck våra kombinationsventiler i kompakt design. Kontakta våra experter för rådgivning:

Kontakta oss

HYDAC är lösningen på dina utmaningar

Mindre komplicerat

Eftersom maskinfunktioner blir allt mer komplexa, särskilt inom den mobilbranschen, behövs det allt fler komplexa komponenter som kan kombinera flera funktioner. Detta innebär att man ställer högre krav på hydraulventiler samtidigt som kostnadspressen ökar.

Optimerad monteringsplats

Nya regler och ökande energikostnader gör att lätta, kompakta och energisnåla lösningar blir ännu viktigare. Kompakta komponenter ger dig möjlighet att konkurrera på marknaden - särskilt när det gäller mobila maskiner.

Funktionell säkerhet

Maskinfel kostar dyrbar tid och pengar. Detta gör din applikations funktionella pålitlighet allt viktigare. Ventiler med flera integrerade funktioner minskar risken för läckage. En stor fördel.

Universell användning

Särskilt mobila maskiner är lika olika som deras tillämpningar. Kraven på komponenterna som används är mycket olika. HYDAC kombinerar de individuella behoven på marknaden med standarder som krävs för ditt företag.

Vår lösning: skräddarsydda hydraulventiler med integrerade funktionerMinska din maskins utrymmesbehov, kostnader och vikt

HYDAC kombinationsventiler för hydrauliska styrblock är lösningen till de ovan nämnda utmaningarna. Vår kompakta lösning möjliggör att alla typer av funktioner kan integreras i en patronventil. Tack vare användningen av en standardiserad rörkoppling är våra hydaullösningar enkla att implementera. Vi hittar rätt HYDAC-ventil till din applikation, anpassad efter dina behov och optimerad för din applikation.

Kontakta våra experter för att hitta din optimala lösning.

Kontakta HYDACs experter för rådgivning

Vårt sortiment med HYDAC kompakta kombinationsventiler Hydraulventiler – optimerade för våra kunders applikationer

HYDACs WKDRM08140Y kombinationsventil för kompakt snabbytesfunktion

Byt snabbt genom att kombinera tre ventilfunktioner: de kostnadsbesparande och platssparande kombinationsventilerna garanterar mycket bra säkerhet under verktygsbyten. Detta beror på att kombinationen av funktionerna i en enda ventil ger en säker position på låsbulten när ventilen är strömfri i kombination med ett mekaniskt inställbart låstryck. HYDAC hydraulventil har optimalt tryckförhållanden för verktygsbyte t. ex. i teleskoplastare.

HYDAC DB10PY kombinationsventil för tryckavlastning i hydraulkretsar

Vår DB10PY HYDAC kombinationsventil med kompakt design och lilla platsbehov. Kombinationen med en justeringsbar tryckavlastningsventil samt en normal öppen 2/2-vägs omkopplingsventil som förbikoppling, gör att HYDAC-ventilen passar för tryckavlastning eller för avstängning av sektioner i hydraulkretsen. Välj bland våra modulära system för nominella storlekar på 8 till 16 samt flödeshastigheter från 60 till 300 l/min.

HYDAC DR08PY kombinationsventil för anslutning av en tryckreglerad krets

Spara monteringsplats och minska vikten på din maskin: tack vare kombinationen av ventilfunktionerna på en justerbar tryckventil och en normalt avlastande 3/2-vägs funktionalitet, möjliggör ventilen den kompakta anslutningen av en tryckreglerad krets. Särskild funktionaltet: det är tillräckligt att bara ansluta en försörjningsspänning för att styra den här ventilen.

HYDAC PWK10121WS kombinationsventil för kolvcylinder lyft-/sänkprocesser

Dra nytta av snabb lastoberoende sänkning utan extra flödeskontrollventil eller användning av en tryckutjämnare: eftersom endast en ventil genomströmmas, minskas Δp för sänkningen jämfört med vanliga lösningar med flera ventiler. Detta möjliggör att även kolvcylindrar kan sänkas utan last i önskad hastighet.

HYDAC DWM12121ZD kombinationsventil för en tryckskyddad förbikopplad tryckutjämningsfunktion

HYDAC kombinationsventil garanterar stabilitet över hela tryck- och volymflödet samt en ökad funktionssäkerhet tack vare integrerad LS-tryckbegränsning. Och allt detta utöver det minskade utrymmesbehovet, lägre vikt och sänkta kostnader. HYDAC-ventilen finns tillgänglig för olika styrtryckskillnader och med olika alternativ, såsom hydrodynamisk eller intern, permanent avlastning av lastavkänningsledningen. Ta reda på mer.

HYDAC-kombinations­ven­tilen DB12PK för uppspän­nings-, tryck- och överbelastningsskyddsfunktioner

HYDAC-kombinationsventilen DB12PK är en kickdown-övertrycksventil. Medan konventionella övertrycksventiler bara begränsar trycket och upprätthåller det på en viss trycknivå reducerar DB12PK abrupt trycket till ett mycket lågt värde när inställt tryck väl har uppnåtts. Detta betyder att ventilen fungerar som en skjuvbult, men aktiveras automatiskt igen när avlastningsflödet faller under tröskelvärdet. En typisk tillämpning är att säkra en maskin när den stöter på ett hinder. Skador på utrustningen kan undvikas genom att ventilerna öppnar plötsligt och reducerar trycket till ett lågt tryck.

Fördelarna i korthet

Funktionsintegration

Flera ventilfunktioner integreras i en hydraulventil

Optimerad monteringsplats

Spara plats och vikt tack vare integrerade funktioner

Säkerhet

Funktionell säkerhet

Ökad funktionssäkerhet tack vare minskad risk för eventuella läckage

Kompakt

Extremt kompakt design

Integration

Universell användning 

Universell användning tack vare att standardiserade rörkopplingar används

Skräddarsydd löning

Passar perfekt

Rätt kombinationsventil för varje applikation

Söker du en hydraulventil som passar dig?

Boka en rådgivningstid hos våra experter för ventilteknik

Kontakta oss nu

Upptäck fler tidningsartiklar

Funktionell säkerhet
Teman & produkter
| 5 min

HYDAC komponenter & system för maximalt explosionsskydd

Mobila arbetsmaskiner
Teman & produkter
| 4 min

HYDAC kraftöverföringsventiler