Ökad effektivitet med behovsanpassad termisk hanteringSkapa skräddarsydda kylsystem med HYDAC

Från enkla hydrauloljekylare och kombinerade kylare för flera kretsar till omfattande kylsystem. Allteftersom komplexiteten på mobila maskiner ökar, ökar även kraven på behovsanpassad kylning. HYDAC har den perfekta lösningen: våra effektiva värmehanteringslösningar är nyckeln till ökad produktivitet och längre livslängd på dina fordon.

Tack vare avancerad teknik och egen tillverkning kan vi erbjuda behovsanpassade kylsystem- globalt. Våra processer och verktyg för utveckling garanterar produkter och design av högsta kvalitet.

Partnerskap

Från enskilda komponenter till omfattande system: vi utvecklar det som är viktigt för dig. Våra HYDACexperter kan skapa den perfekta lösningen tack vare många års erfarenhet när det gäller termisk hantering för mobila maskiner. Genom att arbeta tillsammans, som partners, kan vi identifiera möjligheterna och optimera detta för kompakta och effektiva kylsystem. Med CDF och FEM beräkningar kan vi utveckla nya och optimerade komponenter i vår produktion. Inför serieproduktion av kylare validerar vi kylarna i fabrikerna genom prototyptester som garanterar kylsystem med högsta kvalitet och säkerhet. Genom vårt samarbete kan du dra nytta av kortare ledtider-kontakta oss.

Elektrifiering

Intelligenta system förbättrar komfort, räckvidd och produktivitet och behovsanpassad termisk hantering blir grundläggande för eldrivna maskiner: korta dina laddtider med effektiv batterikylning eller förläng livslängden genom HYDACs optimerade termiska hantering. Med goda systemkunskaper om dina fordon kan HYDAC tillhandahålla omfattande värmehanteringslösningar för eldrivna komponenter - anpassade för att passa dina behov.

Bullerreduktion

HYDAC EHC (elhydraulisk styrning) ger dig det perfekta subsystemet med program för maskinapplikationer som används för manuell styrning av hydrauliska mobilventiler med proportionerligt på/av-läge. Med hjälp av EHC kan du på ett enkelt sätt konstruera ett system för maskinstyrning: med anslutning av analoga styrspakar, funktionstangenter eller sätesbrytare för styrdonet och helt enkelt ansluta de mobila ventilaxlarnas pilotventiler. Parametrisera tillämpningsprogrammet och konfigurera funktionerna enligt de systemegenskaper som du behöver. Subsystemet är optimerat för HYDACs mobila ventiler och pilotventiler. Läs mer om vår mjukvaraprogram och de olika versionerna som vi tillhandahåller.

Optimerad monteringsplats

Med HYDAC kan du utnyttja platsen effektivt i din mobila applikation. Tack vare extremt kompakta och anpassningsbara kylsystem kan du spara plats och värdefulla resurser. Dra nytta av många integrerade funktioner i ett system: HYDAC kylningsfiltertank kombinerar komponenter i en av HYDACs optimala konstruktioner Det förmonterade kylsystemet är förberett för direktinstallation i din maskin. Detta innebär att HYDAC-lösningen sparar så mycket plats som möjligt samtidigt som den ökar prestandan och minskar bullnivåerna. Med noggranna beräkningar och innovativa verktyg kan vi hjälpa dig, från konstruktionsfasen till serielösningen.

Anti-clogging

Innovativa lösningar för skiftande miljöförhållanden - vid offroad-tillämpningar särskilt vid torra, dammiga och smutsiga förhållanden tar sig vårt kylsystem fram. Snabb nedsmutsning leder till att prestandan sjunker betydligt och i värsta fall leder det till överhettning. Med vår anti-cloggingkylare kan du förebygga fel på ett effektivt sätt: den inställda luftöverföringen leder kylluften och partiklar genom systemet på ett optimalt sätt så att färre partiklar häftar. Detta leder till upp till 50% mindre nedsmutsning och minskar tryckförlusten betydligt. Samtidigt gör vår servicevänliga design underhållet av kylsystemet enklare. Upptäck fördelarna med våra anti-clogglösningar.

Viktminskning & stabilitet

Slipp kompromissa med stabilitet och prestanda även när det krävs viktreducerade lösningar. Noggranna beräkningar och omfattande tester har gjort det möjligt för våra experter att konstruera nya, lättare komponenter - anpassade för att passa dina behov. Vi arbetar tillsammans med dig för att upptäcka möjligheter och utveckla lättare kylsystem som bibehåller eller förbättrar stabiliteten och prestandan. Sedan tillverkar vi dessa system i vår fabrik. Det var på det sättet som vi började utveckla nya lättare kylelement. På ett element som är 1m x 1m kan vi minska vikten med så mycket som 30% samtidigt som vi bibehåller prestandan. Som din partner kan vi kundanpassa lösningen för dig- kontakta oss.

HYDAC kyllösningar för din mobila maskin Ta en titt på vårt omfattande produktutbud

HYDAC mobila luftkylare

En hög prestationsnivå i kombination med en kompakt storlek och enkel installation - HYDACs luftkylarserie AC-M har utvecklats särskilt för mobila applikationer och deras varierande användningsmöjligheter. Välj mellan två olika luftspjäll för högre kylkapacitet (PC) eller lägre mottaglighet för nedsmutsning (HB). Vår AC-M serie kan även användas som olje- eller kylmedelskylare, även vid låg elektrisk ledningsförmåga. Upptäck alla våra alternativ för mobila luftkylare idag.

HYDAC kombinationskylare

Oavsett om det rör viktoptimering, skydda mot smuts eller om det rör flera olika kylkretsar: CMS-serien utvecklades speciellt för att nå upp till de stränga kraven som ställs på mobila applikationer HYDAC tillhandahåller kylsystem anpassade för att passa dina behov - de uppnår hög prestanda och effektivitet samtidigt som de är kompakta.

HYDAC mobila vätskekylsystem

Oavsett var de elektriska komponenterna leder till ökad spillvärme påverkas livslängden på utrustningen. För att förebygga skador och fel är effektiv kylning extra viktig. Våra olika vätskekylsystem förser dig med kylvätska med rätt temperatur och tryck för bästa effekt. HYDAC kan leverera en helt nyckelfärdig lösning för dina termiska behov. Upptäck våra system idag.

HYDAC mobila kylaggregat

Våra experter arbetar tillsammans med dig för att utveckla den bästa lösningen för batteriets termiska hantering – energieffektivt, tåligt mot vibrationer och stötar och anpassade för att passa i tillgängligt utrymme. Slutligen är en aktiv kylning viktig om överhettning ska förebyggas. HYDACs mobila kylenheter – även kallade kylaggregat – säkerställer en konstant temperatur.