Olja i rengöringsbadet - Inte med HYDAC Olja i rengöringsbadet? – Inte med HYDAC

Förbättra kvaliteten och förläng livslängden med hjälp av mer effektiv oljeseparering från HYDAC - din partner för effektiva lösningar vid konditionering och behandling av olika vätskor.

Olja i rengöringsbadet? – Inte med HYDACFörbättra kvaliteten och förläng livslängden med hjälp av mer effektiv oljeseparering

Mer effektiv systemdrift går att uppnå med en ansvarsfull och hållbar användning av resurser. Att öka livslängden på vätskor och förbrukningsmaterial leder oundvikligen till att spara driftkostnader och öka produktiviteten vilket visar sig särskilt på industriella detaljtvättar. Om fel produkter används kan det ofta leda till hög resursförbrukning. En stor financiell börda på lång sikt och eventuella kvalitetsförluster kan vara följden. Som en mångårig expert är HYDAC din kontakt när det gäller konditionering och behandling av olika vätskor.

Din industriella detaljtvätt - vi optimerar den tillsammans!Minska arbetsbelastningen effektivt med HYDAC produktlösningar

Kunden vände sig till HYDAC, som tillverkare för hydraul- och vätsketeknik produkter, för att hitta en lösning på ett problem. Vid två reningsmaskiner bearbetas ventilblock i kundens produktion. Följande problem dök upp i den industriella detaljtvätten som sitter nedströms:

  • Kraftigt oljeintrång i rengöringsbadet på grund av delar som fäller vätska
  • Kompletterande rengöring med tryckluft och extra tvättcykler behövdes eftersom oljerester fastnade på delarna vilket berodde på den höga oljebelastningen som plattfasavskiljaren som användes inte klarade av
  • Utbyte av rengöringsbadet varje vecka på grund av minskad rengöringseffekt på vätskan - vilket orsakades av tensiderna som binder oljedropparna.

Dessa omständigheter ledde både till en hög resursförbrukning på rengöringsvätska och filtreringstekniken och orsakade höga kostnader men det störde även den efterföljande processen. Missnöjet med den aktuella situationen gjorde att företaget funderade på att skaffa en ny, dyr industriell detaljtvätt - med HYDACs lösning behövdes inte det längre.

Våra produktlösningar: HYDAC oljeseparator, OLSW-serien

Istället för att anskaffa en ny tvätt bestämde man sig för att göra mindre förändringar. Till att börja med användes en HYDAC oljeseparator ur OLSW-serien. Denna används för att separera frisläppt olja från vattenbaserade vätskor och är en kostnadseffektiv enhet för avoljning. När den används, minskar den främmande oljeförekomst till <0,2 vol. % under hela vätskans livslängd. Behovet av att lugna tvättbadet för avoljning försvann därmed. Adhesion av kvarvarande medium på delarna minskades alltså betydligt - att blåsa av med kompressionsluft och efterrengöring har blivit överflödigt.

HYDAC oljeseparator, OLSW 30-serien

HYDAC oljeseparator, OLSW 100-serien

Vår produktlösning: HYDAC Wombat filterelement

Vi rekommenderade även att vår kund skulle optimera sin filterteknik genom att ersätta det nyligen installerade konventionella påsfiltret. Det högkvalitativa HYDAC Wombat filterelementet kom in i bilden – det kan installeras i nästan vilket konventionellt påsfilterfäste som helst med ett adapterkit. Den höga smutsupptagningskapaciteten garanterar en maximal renhet på vätskorna. Det förlänger även livslängden betydligt. En optimering som otvivelaktligen lönade sig för kunden: i kombination med HYDAC oljeseparatorn gjorde Wombat filterelementet livslängden på rengöringsbadet åtta gånger längre.

HYDAC Wombat filterelement

Resultatet

Tack vare det intensiva samarbetet med vår kund och den individuella bedömningen av deras speciella utmaning sparade vi bevisligen driftvätska - livslängen förlängdes och miljön drog också fördelar av resursoptimeringen. Den nya oljeseparatorn och de effektivare filterelementen gjorde att ytterligare manuella efterarbeten blev överflödiga. Allt detta bidrog till att den industriella detaljtvätten kunde drivas med mindre underhållsarbete. Eftersom fler delar kan tvättas varje år ökade produktiviteten på hela "vättpaketet".

Våra produkter hjälpte till att:

  • Göra livslängden på rengöringsbadet åtta gånger längre
  • Separera ungefär 70l olja i månaden
  • Ta bort ytterligare processteg
  • Minska uppvärmningstiden på rengöringsbaden
  • Spara över 85% av kostnaderna för vatten och rengöringsmedel

Samtidigt minskade kostnaderna med anknytning till den industriella detaljtvätten med 80%. Våra kunder drog fördel av vårt gemensamma samarbete efter mindre än 12 månader - HYDAC produkterna har redan gjort sig betalda. Förutom minskningen av kostnaderna som resulterade av den lägre resursförbrukningen gav våra optimeringar ökad processäkerhet - över hela vätskornas livslängd. På lång sikt kunde vi därmed säkerställa en konstant kvalitet när det gäller den tekniska renligheten med mindre smutspartiklar och avlagringar på delarna som produceras.

Före: rengöringsbad utan HYDAC oljeseparator, OLSW-serien

Efter: rengöringsbad med HYDAC oljeseparator, OLSW-serien

Citat från en HYDAC expert:

"Det är viktigt för oss att samarbeta med våra kunder för att hitta lösningen som de behöver och som fungerar bäst för dem på lång sikt. Vi är glada över att våra produkter ökade produktiviteten på systemet med så mycket som 10% och bidrar till att minska resursförbrukningen hållbart under många års tid."

Dina fördelar med HYDAC produktlösningar:

Resursbevarande

Resursbevarande

Spara rengöringsvätska och rengöringsmaterial hållbart tack vare längre livslängd.

Sänka kostnader

Kostnadsoptimering

Minska dina kostnader på lång sikt tack vare en effektiv resursförbrukning.

Systemtillgänglighet

Systemtillgänglighet

Minimera ditt underhållsarbete tack vare längre livslängd och filtersystem av hög kvalitet.

Korta avbetalningstider

Snabb avbetalning

Missa inte den snabba avbetalningen av dina utgifter vid optimeringen av din industriella detaljtvätt.

Tillförlitlighet

Processtillförlitlighet

Uppfyll kraven på en konstant renhet i din rengöringsvätska.

Ladda ned Referens: Olja i rengöringsbadet? – Inte med HYDAC

Ladda ned referensen i PDF-format nu

Fråga gärna oss om råd!

Kontakta vårt HYDAC-expertteam och boka din konsultation idag!

Boka rådgivning

Upptäck fler artiklar

Teknisk renhet
Kunders framgångshistoria
| 3 min

Hur det lönar sig att investera i teknisk renhet på lång sikt

Bilindustri
Kunders framgångshistoria
| 3 min

Processtillförlitlighet och systemtillgänglighet för leverantörer till bilindustrin

Bilindustri
Teman & produkter
| 4 min

Crossovers: hitta rätt HYDAC filterelement