Komponenter, system och service för alla vindkraftverk

Växellådor

Växellådan i en vindturbin är länken mellan rotorn och generatorn. Den omvandlar den långsamma rotationsrörelsen hos rotorn med högt vridmoment till en snabb rotationsrörelse med lågt vridmoment. Det krävs skräddarsydda system för att växellådan ska klara dessa belastningar. HYDAC erbjuder lösningar för växellådssmörjning, växellådkylning och oljefiltrering som är beprövade på marknaden. 

Pitch- och bromskontroll

Säkerhet är avgörande för långsiktig framgångsrik drift av dina vindkraftverk på land och till havs. Pitch-kontroll minskar risken för mekanisk skada och termisk överbelastning. Effektiva bromssystem förhindrar också dyra fel och reparationskostnader. För att öka din kostnadseffektivitet, upptäck våra pålitliga och robusta kraftenheter för broms-, stignings- och girjustering. 

Generatorer & växelriktare

Vindturbinsgeneratorer kräver vissa speciella egenskaper på grund av anslutningen till rotorn vilket resulterar i kraftiga fluktuationer i mekanisk prestanda. Oavsett om det är ett fast rotorvarvtal med direkt nätinmatning eller ett variabelt rotorvarvtal med en inverter – det optimala kylsystemet är avgörande för att säkerställa hög funktionalitet. HYDAC finns till hands för att hjälpa dig med omfattande expertis inom kylning (även för extrema klimatzoner, CCV & HCV). 

Huvudlager

Kontinuerligt roterande lager gör att rotorn kan rotera på sin egen axel. Eftersom huvudlagret ständigt måste tåla extrema belastningar måste det klara de högsta kraven. För att säkerställa högsta nivå av säkerhet och tillförlitlighet, står HYDAC vid din sida med omfattande kunskap och optimerade smörjsystem för drift med lågt underhåll av din vindturbin.

Strömkablar

Kabelföring spelar en viktig roll för att öka prestanda hos kablar i torn och slingor. Med vårt nya HYROFLEX kabelmontagesystem har vi kunnat förlänga kabelns livslängd och öka kyleffekten. Detta gör att strömkablar kan arbeta mer effektivt. Monteringsstöd i olika utföranden och olika kabelgrupperingar finns på begäran.

Hållbarhet

Minska, återanvänd, återvinn – spara energi och kostnader på ett hållbart sätt med HYDAC. Förläng dina flytande vätskors livslängder med våra innovativa lösningar. Med dessa lösningar kommer du omedelbart att kunna förlänga intervallen mellan underhåll. HYDAC hjälper dig att använda dina resurser på bästa möjliga sätt och förbereda komponenter och system för din vindturbin. 

Hållbarhet i vindturbiner: våra produktlösningar

HYDAC vätskesensorer och oljetillståndssensorer

Många parametrar kan mätas med oljetillståndsövervakning online: förorening av fasta partiklar, slitagepartiklar, vatten, temperatur, dielektricitetskonstant och elektrisk konduktivitet. Optimera hållbara vindturbinunderhållsprocesser med vätskesensorer eller övervakningslösningar som är färdiga att ansluta.

Mer information om HYDAC-sensorer

NF-förlängningssats för HYDAC-växellådsoljefilter

NF1310 (vänster) blir NF2210 (höger): öka filterstorleken på seriefiltren som är installerade i ditt system. Med vår NF förlängningssats – bestående av ett filterrör, nya tätningar och ett större filterelement – ​​kan du hållbart minska filterbyten, servicetid och filterkostnader. Skörda frukterna av längre livslängder nu. 

Mer information om HYDAC växellådsoljefilter + NF förlängningssats

HYDAC GBX+ kylare

Effektivare, mindre avfall och mer hållbart – spara CapEx-utgifter såväl som OpEx-utgifter med vår optimerade växellådsoljekylare! Med sin reducerade vikt, lägre oljevolym och minimala energiförbrukning ger vår GBX+ kylare ett viktigt bidrag till optimal systemdrift.

HYDAC huvudlagersmörjning

HYDAC hjälper dig att smörja ditt huvudlager effektivt. En längre livslängd kan uppnås med konstant rengöring av smörjmedlet jämfört med smörjning med fett. Vi samarbetar med dig för att hitta din optimala lösning! 

Systemtillgänglighet

Termisk stress och förorening tar långvarig avgift på komponenter och system inom vindkraftsindustrin. Vi använder vår erfarenhet för att presentera lösningar som ökar tillgängligheten och livslängden på dina vindturbiner – med intelligenta sensorer för övervakning och analys av dina data. Slitprocesser i t.ex. växellåda och lagersmörjsystem upptäcks tidigt och allvarliga konsekvenser undviks. 

Systemtillgänglighet i vindturbiner: våra produktlösningar

HYDAC filterelement BN4HX

2-stegselementet från HYDAC ser till att endast filtrerad olja kommer in i smörjsystemet även när bypassventilen är öppen – tack vare det integrerade skyddsfiltret. Öka din vindturbins tillgänglighet och säkerhet med vårt premiumelement: BN4HX.

HYDAC kabelföring HY-ROFLEX

HY‑ROFLEX – vårt innovativa monteringssystem för säker och hållbar montering av stigrör i torn och kablar i slingor. Verktygsfri kabelinfästning, tidsbesparande systemmontering, brandskydd (UL94 klass V0), kortslutningsskydd och kabelskydd, allt kombinerat i vår produkt som optimerar din systemeffektivitet. Planera nya system eller eftermontera befintliga system – med HY‑ROFLEX.

HYDAC metallisk föroreningssensor

HYDAC metallisk föroreningssensor mäter metalliska fasta partikelföroreningar i smörjvätskor. Upptäck skador på din växellåda tidigt och undvik kostsamma systemfel – även lämplig för eftermontering.

Mer information om HYDAC MCS

HYDAC kolvackumulatorer

Dra nytta av vårt omfattande sortiment av kolvackumulatorer med låga gasförluster. Våra stabila system kräver mindre underhåll och service och har längre livslängd, vilket gör att kostnaderna kan reduceras effektivt. Ta reda på mer nu!

Mer information om HYDAC kolvackumulatorer

HYDAC vatten-glykol krets

Speciellt vindkraftverk kräver expertkylning av inverter och generatorkylning. Lita på vår erfarenhet och världsomspännande expertis inom kylning. Våra system med lågt underhåll är din optimala partner för att kontrollera temperaturen på dina vätskekylda system.

Utvecklingspartnerskap

Att uppnå fantastiska saker tillsammans! HYDAC har under många år varit en pålitlig och innovativ partner inom vindkraftsindustrin. Representerade över hela världen och ändå lokal support på plats – vi möter just din utmaning tillsammans och utvecklar din skräddarsydda lösning från komponenten ända upp till systemet. Vi arbetar tillsammans med dig för att minska dina energikostnader på lång sikt – kontakta oss nu. 

Ett utvecklingspartnerskap för vindkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC hydraulisk kraftenhet HPU

Arbeta med våra ingenjörer för att utveckla hydrauliska kraftenheter för dina behov, såsom bromsar, pitchar och andra applikationer. Som experter på vindkraft förstår vi utmaningarna i din bransch. Samtidigt kan vi erbjuda vår omfattande expertis inom hydrauliska applikationer. 

HYDAC oljesystem med kylare och NF-filter

Lita på vår mångåriga erfarenhet när det kommer till optimal kylning och smörjning av din växellåda. Förutom vårt modulära system erbjuder vi även skräddarsydda applikationer. Vi arbetar med dig för att hitta den optimala lösningen för dina behov. Kontakta oss nu.

Kombinerade system från HYDAC

Vår erfarenhet gör att vi effektivt kan kombinera olika system och positionera separata system på det optimala sättet. Oavsett om det är kombinationen av en kylkrets för generator-, inverter- eller växellådkylning, en platsbesparande lösning för växellådssmörjning eller vattenkylning eller hydrauliska kraftpaket för broms och pitch.

HYDAC integrerad filterblocklösning

HYDAC utvecklar pålitliga filtreringslösningar med integrerade komponenter som ventiler, bypass och sensorer. Hållbart sparande på rördragningen med vår integrerade filterblocklösning. Kontakta oss – vi hjälper dig gärna.

Service, reservdelshantering & testbänksteknik

Beprövad kvalitet sedan 1963 – upptäck våra komponenter och system med lång livslängd. De fungerar tillförlitligt i många år, vilket ökar tiden mellan underhållen och sänker kostnaderna. Som leverantör av oljesystem, hydrauliksystem och kylsystem erbjuder vi även rätt reservdelar för sömlös drift av din vindturbin. 

Service, reservdelshantering & testbänksteknik för vindkraftverk: våra produktlösningar

HYDAC laddnings- och testenhet för ackumulatorer

För att säkerställa din vindturbins säkerhet och tillförlitlighet kan du själv testa och ladda dina blås-, kolv- och membranackumulatorer med hjälp av FPU. Kontakta oss för andra serviceverktyg såsom fyllningspumpar för vatten-glykolsystem.

Mer information om HYDAC FPU

HYDAC vätskekonditioneringssystem

Oavsett om det är för permanent installation i ditt system eller för användning som en kompakt serviceenhet: HYDAC erbjuder ett brett utbud av vätskekonditioneringsprodukter för separering av fasta partiklar och vatten. Dra nytta av vätskekonditioneringsenheter utrustade med smart mätteknik.

Mer information om HYDAC vätskekonditioneringssystem

HYDAC tillståndsövervakning

Vill du kontrollera din oljas skick efter underhållsarbete, byte av större komponenter eller systemdrift? Våra specialiserade serviceverktyg bestämmer och dokumenterar oljans renhet på ett tillförlitligt sätt – idealiskt för användning i vindturbiner.

Mer information om HYDAC tillståndsövervakning

HYDAC testbänksteknik

Oavsett om det gäller rådgivning, testrumsutrustning eller kompletta testbänkar – HYDAC är din kontakt för testbänksteknik inom vindkraftsindustrin. Vi stödjer säker drift av dina komponenter och system med vår omfattande expertis.

HYDAC filterelement

För tillförlitlig drift av din vindturbin, lita på våra premiumfilterelement med beprövad elementteknik och kvalitetsskydd. Ett omfattande produktsortiment väntar dig. Trimicron för bypass-flöde, till exempel. Du kan också ta reda på om våra Betterfit filterelement för hus från olika tillverkare.

Mer information om HYDAC Betterfit

Nedladdningsbart Hitta mer information om vindkraft från HYDAC i våra broschyrer och datablad!