Hydraulik

Hydraulaggregat

HYDACs hydraulaggregat passar för användning med helt eldrivna maskiner för att driva en extra insprutningsenhet och för att utföra hydrauliska funktioner som t. ex. för hydrauliska kärndrag i verktyg.

 

Kompakt hydraulik

För att implementera tillämpningsspecifika styrfunktioner i din maskin kan du använda HYDACs kompakta hydraulik som en komponent- eller en funktionsenhet i styrblocket.

 

Filtrering

Filterteknik

Använd HYDAC filterteknik för att skydda dina hydrauliska komponenter mot ökad nedsmutsning och för att förlänga livslängden på din driftvätska.

 

Filtersystem

HYDAC filtersystem används för att optimera oljerenheten i maskinen. De kan användas vid påfyllning och under rengöring.

 

Processfiltrering

För behandlingen av ditt kylvatten tillhandahåller HYDAC lösningar för processfiltrering.

 

Kylning

Kylsystem

Att stabilisera drifttemperaturer är mycket viktigt. HYDAC kan tillhandahålla passande kylsystem.

 

Filterkylsystem

För optimal justering för att passa dina speciella behov har HYDAC även kombinerade filterkylsystem på lager. De kan användas som en installerad lösning eller som hel enhet.

 

Mer lösningar för plastindustrin

Gasformsprutningssystem

HYDAC kan tillhandahålla moduler och helas system för gasgenerering, gaskomprimering, gasinsprutning och processtyrning och -övervakning.

 

Analyser och diagnoser

Övervaka dina individuella maskiner eller hela system med mätinstrument och datainsamling och utvärderingssystem från HYDAC. Gränssnittmoduler möjliggör optimal integrering i befintliga system.

 

Tillbehör

Våra produkter för att runda av dina hydraulsystem:

  • Kulventiler och bränslenivåmätare
  • Rörfästen, slang- och kabelfästen, komponentfästen
  • Kopplingskåpor och kopplingar

 

Ladda ned