Din kontakt för ett brett sortiment av kompressortyper

Turbokompressorer

cTurbokompressorer, lika väl som axialkompressorer, är dynamiska kompressorer. De används oftast i kontinuerliga processteknologier. På grund av de höga belastningarna som dina maskiner utsätts för erbjuder vi effektiva hjälpsystem för cirkulationssmörjning eller gastätningar. HYDAC är din kontakt för morgondagens lösningar.

Kolv- och membrankompressorer

Kolv- och membrankompressorer hör till gruppen deplacementkompressorer. De används för att komprimera gaser i diskontinuerliga processer när höga kompressionsförhållanden eller tryck behöver uppnås. De är inställda på att bli mer viktiga i framtiden för kompressionen av väte. HYDAC kan hjälpa dig med sina många års expertis inom smörj- och temperaturstyrning. Vi kan även sänka kostnaderna på lång sikt med standardiserade systemlösningar.

Hållbarhet & standardisering

Förnybar energi vinner allt mer mark och därmed även den tillhörande tekniken. HYDAC kan redan nu förse dina system med innovativa smörjsystem för en hållbar drift. Minska dina driftvätskor betydligt med våra standardiserade och platsoptimerade tillämpningar.

Hållbarhet och standardisering av systemteknik: våra produktlösningar

HYDAC gaspaneler

Gastätningar är extremt känsliga mot föroreningar. Om tätningen på turbomaskinen ska hålla så länge som möjligt krävs det en bra filtrering av tätningsgaserna. Du kan lita på tätningsgasfiltren och panelerna i en pålitlig HYDAC-kvalitet - kompatibla med singel, tandem och tandem-labyrint tätningar. 

 

HYDAC lagersmörjningssystem

Modulära och standardiserade - HYDAC har ett omfattande utbud med högeffektiva smörjsystem. Vår avgasningsstrategi sänker snabbt mängden luft i oljan så att uppehållstiden som är standard för tillämpningen sänks drastiskt. Skydda din plånbok och omgivningen med vår beprövade och testade Air-X-teknik.

 

HYDAC kompakt smörjenhet

Smörjenheter möjliggör en effektiv drift av processkompressorer genom att distribuera, kyla och filtrera smörjolja. HYDAC har den perfekta lösningen för små system: vårt modulära system HYLU passar till volymflöden på <30 l/min. Optimera utgifterna och gör planeringen enklare idag.

 

HYDAC överföringspump kylare filteraggregat

Maskiner med vevaxelhus behöver speciella smörjsystem utan egen tank. HYDAC kan leverera en perfekt lösning för kolvkompressorer, membrankompressorer och doseringspumpar. Standardiserade men ändå modifierbara - våra överföringspumpar kylare filteraggregat passar även för explosionsskyddade utrymmen. 

Mer information om överföringspump kylare filteraggregat

Funktionell säkerhet

Industrin ställs varje dag inför stränga krav på processtekniksystemen - allt för att uppnå en maximal tillgänglighet. HYDAC kan hjälpa dig med både en lyckad implementering av pålitliga arbetsflöden och särskilt gällande överensstämmelsen med de säkerhetsregler som krävs. Vi samarbetar med dig för att optimera och modernisera dina system med SIL-godkända komponenter och smarta sensorer. 

Funktionssäkerhet i systemtekniken: våra produktlösningar

HYDAC elhydrauliskt säkerhetsstyrsystem

Våra beprövade och testade säkerhetsstyrsystem EHC-S når upp till de strängaste kraven för säkerhetsdrift av dina kompressorer i enlighet med både IEC 61508 och IEC 61511. Dra fördel av den kompakta och modulära designen på vår pålitliga sätesventilteknik. 

 

HYDAC elhydrauliskt drivsystem

System för processteknik har en ökad riskpotential. 
För att tillgodose detta har HYDAC utvecklat EHC-A: hög pålitlighet och noggrannhet trots små dimensioner. Använd våra drivningar till styrventiler - även autonomt!

 

HYDAC elsensorer

I system som behöver arbeta med funktionell säkerhet behövs det speciell mätutrustning. HYDAC kan leverera tillämpningskompatibla sensorer för vätskor och gaser inklusive väte. Läs mer mer om vårt breda produktsortiment med SIL-certifierade sensorer.

 

Kompletterande utrustning

Alltid fokuserade på optimeringen av din systemtillgänglighet - HYDAC är din kontakt för processövervakning av dina kompressorer. Tack vare vårt globala serviceutbud kan vi hjälpa dig med underhåll och modernisering av ditt system. Du kan utöka livslängden på dina vätskor med våra beprövade vätskekonditioneringssystem tillsammans med vår koordinerade onlineövervakning.

Kompletterande utrustning för systemteknik: våra produktlösningar

HYDAC Varnish Elimination enheter

Våra användarvänliga VEU-moduler tar effektivt bort oljenedbrytande produkter ur mineraloljor vilket förlänger livslängden på smörj- och hydrauloljor. Denna processen garanterar både en bättre systemsäkerhet och sänker kostnaderna. Läs mer om våra modulära kraftenheter.

Avvattningsenheten HYDAC FAM

Förorenar kondenserande processånga dina hydrauloljesystem? Säkerställ en hållbar kvalitet på hydraulvätskorna med HYDAC FluidAqua Mobil – vår modulära avvattningssystemserie med permanent fuktövervakning ökar både livslängden och systemtillgängligheten. 

 

HYDAC ContaminationSensor Modul Economy

För att säkerställa att dina kullager alltid är optimalt försedda med smörjmedel av perfekt kvalitet distribuerar vi tillståndsövervakningsmoduler för vätskan - något vi gjort i över 20 år. Ta reda på

mer om fördelarna med att använda våra beprövade och testade CSM-E produktserier för underhållet av dina system. 

 

Ladda ned