Sensorer og måleutstyr

Overvåk tilstanden til de hydrauliske komponentene så vel som smøreoljen for å planlegge vedlikehold og unngå nedetid Med HYDAC sensorer er du alltid oppdatert når det gjelder nedbrytning av oljen, dens viskositet og vanninnhold, så vel som faste stoffer i oljen. Utover dette omfatter produktsortimentet sensorer til måling av trykk, temperatur, gjennomstrømning, tilstopping av filteret og påfyllingsnivå. Bruk bærbare dataregistreringsenheter fra HYDAC til å samle, bearbeide og lagre de målte verdiene.

Mer informasjon om tilstandsovervåking

Filtrering

Hydraulisk filtrering

Sortimentet for hydraulisk filtrering som HYDAC tilbyr omfatter optimaliserte systemer for forskjellige filtre:

 • Hovedløpsfiltre
 • Bypassfiltre (finfiltrering i smøresystemer)
 • Pustefiltre

Mer informasjon om hydraulisk filtrering

Prosessfiltrering

Det automatiske spylefilteret RF3 fra HYDAC brukes i mange applikasjoner innen prosessfiltrering.

 • Avkalking i stålproduksjon
 • Emulsjonsbehandling
 • Toppgass-ekspansjonsturbin
 • Kjøle-, smøremiddelanlegg
 • Beskyttende filtrering oppstrøms fra pumper
 • Matevannfiltrering

Mer informasjon om prosessfiltrering

Flere løsninger for stålindustrien

Temperatur av medier i systemer

 • Luftolje-varmeveksler
 • Vann-olje varmeveksler

 

Komponenter og systemer

 • Hydrauliske akkumulatorer
 • Ladenheter for akkumulatorer
 • Ventiler og kontrollblokker

Spesielle applikasjoner

 • Spesial sylindre f.eks rørbøyesylindre
 • Reservoarnivåer (elektriske smelteovner)
 • Pumpestasjoner (kveilemaskiner)
 • Ventilblokker (støperier)
 • Sirkulerende baner (kontinuerlig støpeanlegg)

Tilbehør

 • Kuleventiler og væskenivåmålere
 • Rørfester, slange- og kabelfester, komponentfester
 • Koplings hus og koblinger

Vår service for deg

HYDAC-service inkluderer igangkjøring i dine lokaler og oppfølging i ettertid

Nedlastninger