Din partner for ekspertise til alle typer maskiner innen teknologi til forming og pressing

(Servo-)mekaniske presser

(Servo-)mekaniske presser (veiavhengige maskiner), kategoriseres som kam-, spindel-, eksentriske- eller leddrifter, alternativt servo presser Utfordringene til denne typen presse er høye sikkerhets- og digitaliseringskrav som må oppfylles, eksempelvis ved hjelp av HYDAC sikkerhetsventil/kompakte kontrollenheter for presser, hydraulisk overlastbeskyttelse, stempelputeaksler, kjølesystemer og smarte sensorer.

Les mer om (servo-)mekaniske presser

Hydrauliske presser

I hydrauliske presser (kraftavhengige formingsmaskiner) kan den nødvendige kraften til presseslaget stilles inn ved å justere oljetilførselen til trykksylinderen. Fordelen med denne typen presse er den variable nominelle trykkraften – utfordringen derimot er at de ofte ikke er tilstrekkelig bærekraftige HYDAC løser dette problemet f.eks. ved å optimalisere plassbehovet for installasjon eller øke energieffektiviteten til drivkonseptet. Den nyeste ventilteknologien sikrer også de strengeste sikkerhetsstandardene i henhold til DIN EN 16092-3.

Les mer om hydrauliske presser

Andre formingsmaskiner

HYDAC leverer også løsninger til alle andre formingsmaskiner, f.eks. kantpresser og rørbøying, spinning, platebøying, trådbøying- og trådtrekkemaskiner. Også her har vi et bredt spekter av tilnærminger til optimalisering for å øke bærekraft og digitalisering Hvilken løsning velger du? Våre bransjeeksperter vil hjelpe deg fra den første ideen på papir til implementering og idriftsettelse hos kunden din.

Les mer om andre formingsmaskiner

Bærekraft og systemkonfigurasjon

Presser som krever mindre installasjonsplass er lønnsomme – ikke bare på grunn av de reduserte transportkostnadene, men også fra et økologisk perspektiv. Med våre komponenter, systemer og service tilbyr vi konkrete produktløsninger med mer energieffektivitet og bevaring av ressurser innen presse- og formingsteknologi. Kontakt oss for en løsning som er skreddersydd til ditt formål!

 

Bærekraftig systemkonfigurasjon i presser og formingsmaskiner: HYDAC-løsninger

HYDAC simuleringsteknologi

For å forbedre energi- og ressurseffektiviteten til presser og formingsmaskiner bruker vi optimalisering av installasjonsplass, vektreduksjon, behovsbasert energiforsyning og drivløsninger konfigurert optimalt ved numeriske simuleringer: du kan stole på oss!

HYDAC tankløsning OxiStop OXS

OxiStop-systemet bruker en innovativ membran for å forhindre direkte kontakt med omgivelsesluften og inkluderer en integrert, hydraulisk drevet avgassings- og avvanningsenhet. DetteDette betyr at tanken kan utformes for det differensielle driftsvolumet som faktisk trengs, og reduserer størrelsen. Med OxiStop kan oljevolumet – og dermed installasjonsplassen – generelt reduseres til en tidel.

HYDAC filterteknologi Air-X

Med HYDAC-filterteknologien Air-X kan hydraulikkoljen avgasses i tanken betydelig raskere enn med konvensjonelle hydraulikkfiltre. Dette gjør det mulig å redusere tankvolumet ved pressen med mer enn 40%, hvilket vil spare verdifull plass i pressen din som du kan bruke til andre formål.

HYDAC KineSys elektrosylinder HEZ

Fordi den er enkel å integrere og ikke krever vedlikehold, har HYDAC KineSys elektrosylinder HEZ blitt en utprøvd løsning for å levere energi i presser og formingsmaskiner etter behov. Gjengegiret kan brukes som hoveddrivverk (f.eks. til å koble sammen moduler) eller i hjelpeaksler (f.eks. som ejektor) for høypresisjons posisjonering og/eller kraftoverføring. NettNettbasert programvare gjør det mulig å lage arbeidsflytprogrammer og bevegelsesprofiler som også kan overvåkes online.

HYDAC KineSys drivverk med variabel hastighet

Bruk av en frekvensomformer kontrollerer rotasjonshastigheten til pumpen med fast fortrengning og dermed bevegelsessekvensen til pumpen. Avhengig av den dynamiske ytelsen og presisjonen til styringen av den lukkede kretsen, kan servo- og asynkrone drivverk brukes.

Takket være tilstandsoptimalisert justering reduseres krafttapet til et minimum. Takket være den interne styringen med lukket krets kan trykket og strømningen leveres etter behov.

Funksjonssikkerhet

Kjenner du til de siste endringene i standarder og industrielle standarder for presser og formingsmaskiner? Med HYDAC hare du en fagkyndig partner ved siden din som vil hjelpe deg med å oppfylle kravene til standarden DIN 16092 med sikkerhetskonseptet for dine presse- og formingsmaskiner. Kontakt oss for en vurdering av sikkerhetskonseptet ditt.

Les mer om funksjonssikkerhet

 

Funksjonssikkerhet for presser og formingsmaskiner: våre løsninger

HYDAC trykkventilmanifold PSB / PSBH

Trykkventilmanifoldene PSB /PSBH er konfigurert for bruk i hydrauliske presser i samsvar med sikkerhetsreguleringene i DIN EN ISO 16092-3. Det hydrauliske kontrollsystemet tilsvarer ytelsesnivået PLe til DIN EN ISO 13849. Dersom ytterligere sikkerhetsrelaterte deler av kontrollsystemet brukes, kan ytelsesnivået PLe oppnås for hele maskinen.

 

HYDAC KineSys elektrosylinder HEZ

I HYDAC elektrosylinderen (HEZ) vil rotasjonen fra enhetens elektromotor omdannes til en lineær bevegelse ved hjelp av skruedrift. Transmisjonen og drivverket kan velges slik at de produserer forskjellige posisjoneringskrefter, hastigheter og oppgavesykluser. HYDAC HEZ kan oppnå et ytelsesnivå e i henhold til DIN EN ISO 16092-2.

HYDAC sensorer - funksjonssikkerhet

Utvalget av sensorer for presser inkluderer produkter for måling av trykk, temperatur, lineær posisjon, posisjon, nivå, strømningshastighet og hastighet samt forurensning og oljetilstand Produktporteføljen dekker også spesielle bruksområder som applikasjoner med forhøyet funksjonssikkerhet i henhold til EN ISO 13849. Sikkerhet først - kontakt oss for mer informasjon.

HYDAC KineSys drivverk med variabel hastighet DVA

I kombinasjon med styringen HFI-CM med lukket krets, danner drivverket DVA med variabel hastighet en perfekt symbiose mellom hydraulikk og elektronikk. For styring av pressen utføres alle oppgaver relatert til parametrisering og koordinering av drivsystemet i frekvensomformeren. Noen av sikkerhetsfunksjonene utføres via drevet, så det trengs færre overvåkede ventiler og pressventilmanifolden kan også gis en mer kompakt design.

 

HYDAC kompakt styreenhet KS

Den kompakte styreenheten fra HYDAC brukes til hydraulisk kontroll av en kombinert kopling og brems (coupling-brake combination (CBC)) i mekaniske presser. Den integrerte HYDAC trykkavlastningsventilen PSV sikrer samsvar med den endrede sikkerhetsstandarden 16092-2 og reduserer dermed mengden plass som trengs og mengden vedlikehold og rørføring.

HYDAC overbelastningsbeskyttelse ULSV

Den hydrauliske HYDAC-overbelastningsbeskyttelsen ULSV brukes for øyeblikkelig maskinbeskyttelse for mekaniske presser gjennom symmetrisk eller asymmetrisk overbelastning av stempelet. Vi gir deg gjerne mer informasjon om flere av våre overvåkingsmuligheter.

Digitalisering, konnektivitet og transparente presser

I tillegg til digitaliserte komponenter og smarte sensorer, leverer HYDAC nye idéer og konsepter for utforming av pressene dine på en mer transparent måte, slik at operasjonene dine kan styres i sanntid og dine vedlikeholdstiltak kan planlegges bedre. Den nødvendige kunnskapen som dine ansatte må tilegne er også inkludert.

 

HYDAC-produkter for digitalisering av presser og formingsmaskiner

HYDAC p₀-våkter trykkbryter EDS 3400

Overvåking av forladetrykket for hydrauliske akkumulatorer resulterer i raskere oppretting av feil og reduserte nedetider.

 

 

Smussindikator Virtual Fluid Lab VFL

Dynamisk beregning av gjenværende levetid for filterelementer øker maskinens tilgjengelighet og reduserer kostnader.

 

HYDAC CMX Suite

HYDACs CMX-suite er utstyrt med maskinvare- og programvaresett som gir individuelle moduler for digitalisering av formingsmaskinfunksjoner, tilstander og prosesser enten på lokale servere lokalt hos kunde eller i skyen. For mer transparens i pressene og formemaskinene dine

HYDAC Måle-, visnings- og analyseverktøy HMG 4000

HMG 4000 er et bærbart måle-, visnings- og analyseverktøy. Den er først og fremst designet for målte variabler som måles i hydrauliske systemer, som trykk, temperatur, strømningshastighet og lineær posisjon. Det gir også en svært høy grad av fleksibilitet for å evaluere andre målte variabler

HYDAC sensorer med IO-Link-grensesnitt

Med IO-Link har HYDAC skapt et standardisert grensesnitt på aktuator- og sensornivå som muliggjør enkle og rimelige koplinger til styringen såvel som busser og nettverk på høyere nivåer. Med IO-Link kan innstillinger gjøres som en del av oppstarten eller innstillinger under drift fra kontrolleren. Denne funksjonen for fjernparameterisering øker hastigheten og forenkler igangkjøringen av systemer betraktelig og bidrar til å minimere feilkilder og redusere kostnadene.

 

HYDAC smart trykktransmitter HPT1400

HPT 1400 med IO-Link-grensesnitt er en digital trykktransmitter som er spesialdesignet for seriebruk i ekstremt små rom. I presser og formingsteknologiapplikasjoner brukes den til å oppdage høyfrekvente trykktopper i trykkpunktet til mekaniske presser eller til å overvåke delsystemer og komponenter i hydrauliske presser. På denne måten kan du og eieren lære mer om hvordan formingsmaskinen din fungerer og dermed få viktig informasjon for drift og for fremtidig konfigurasjon av pressen din..

 

Alt inkludert service for økning av produktiviteten, redusering av kostnader og økonomisk håndtering med ressurser.
Oversikt over fordelene HYDAC har å tilby

Produktsortiment

Vi bruker vårt unike produktspekter for å utvikle perfekt tilpassede løsninger til din formingsmaskin.

Utviklingspartnere

Våre ingeniører er til stede for å hjelpe til med alt fra design av nye utviklinger til ettermontering av eksisterende presser og formingsmaskiner.

 

Lokalt for lokale

Lokalt til lokalt: HYDAC støtter deg med ekspertservicepartnere for sluttinstallasjon og vedlikehold – over hele verden

 

Økt produktivitet

Øk produktiviteten samtidig som kostnadene reduseres – gjennom energi- og ressurseffektivitet, smart overvåking, justerte vedlikeholdsstrategier og lengre levetid for formingsmaskinene dine.

 

Bevaring av ressurser

Bærekraft, sikkerhet, digitalisering – med innovativ utvikling skaper HYDAC fremtidssikre løsninger for maskinene dine.

Nedlastinger