Effektiv kjølevæskehåndtering 4.0 For å holde kjølevæskekonsentrasjonen din stabil

Et av målene til industri 4.0 er å automatisere prosesser slik at man kan skape en smart fabrikk. Dette gjøres i håp om å oppnå maksimal driftseffektivitet. Svært automatiserte maskiner brukes innen metallbearbeiding - men kjølevæskehåndteringen er vanligvis begrenset til manuell måling og oppfylling. Dette innebærer sikkerhetsrisikoer og fører til ustabile prosesser. Følgene er unødvendig høye driftskostnader og høyt personellbehov samt ustabile prosessparametre. Oppdag vår fullstendig automatiserte, uavhengige løsning - HYDAC FCU 5000 sørger for et konstant nivå uten krav om ekstra personell.

Automatisert, fast tilkoblet, smart: HYDAC FCU 5000

Sjekker du fremdeles kjølevæskene dine for hånd? Med vår automatiserte løsning og dens unike funksjoner, er manuelle operasjoner ikke lenger nødvendige. Stol på presisjon - for et konstant kjølevæskenivå og stabile prosesser.

Kontakt oss nå

Faren for ustabile kjølevæskekonsentrasjoner Negative effekter angående kostnadseffektivitet, tilgjengelighet, kvalitet og helse

Skumdannelse

Skumdannelse avbryter driften og koster deg verdifull tid.

Økt bruk av kjølevæskekonsentrat

Når konsentrasjonen er for høy, forbrukes mer konsentrat enn nødvendig. Dette fører til unødvendige kostnader.

Hudirritasjon

Kontakt med kjølevæske kan føre til hud- og andre irritasjoner og dermed føre til ytterligere nedetider.

Kort levetid på emulsjonen

Et ustabilt kjølevæskenivå kan påvirke emulsjonens levetid. Resultatet er et høyere forbruk av ressurser og økede kostnader.

Luktdannelse

Den resulterende lukten kan ha negative påvirkninger på helsen til personalet idet det oppstår irritasjoner i luftveiene. 

Verkøyets levetid

En for lav kjølevæskekonsentrasjon kan føre til høy slitasje. Dette fører til en redusert levetid på verktøyet og dårligere komponentkvalitet.

Kjølevæskeovervåking med HYDAC gjør hele forskjellenFå et forsprang inn i fremtiden

Et fullstendig automatisert system for et konstant kjølevæskenivå: Vi sørger for at det manuelle arbeidet blir gjort - med HYDAC FCU 5000 kan du redusere dine personellbehov mens samtidig som du kutter kostnadene. Det høye automatiseringsnivået betyr at prosesser vises pålitelig og på en stabil måte. Dette sørger for et konstant produktivitetsnivå. Vi vil gjerne gi deg råd om optimalisert kjølevæskeovervåking, testing og dosering.

De unike funksjonene til HYDAC FCU 5000

  • Svært presis og automatisert kontroll av konsentrasjon og væskenivå såvel som dosering av konsentratet
  • Intelligent, altomfattende pakke for en konstant kjølevæskekonsentrasjon
  • Integrert sensorovervåking for pålitelige målinger

Kontakt oss nå

Hvordan fungerer kjølevæskehåndtering 4.0?Med HYDAC's FCU 5000

Konnektivitet og automatisering danner fundamentet for løsningen vår. Desentraliserte væskestyringsenheter på forskjellige målepunkter kommuniserer pålitelig med den stasjonære FCU 5000 enheten og gir deg all informasjon online - uavhengig av tid og sted. Hvis konsentrasjonen når et kritisk nivå, sendes en proaktiv melding umiddelbart til det ansvarlige personellet, og tiltak innledes automatisk med en gang. Dette sørger for en hurtig reaksjon på for høye eller lave konsentrasjoner, slik at stabile forhold opprettholdes for prosessene. 

Øket produktivitet og kostnadseffektivitet ROI < 1 år

HYDACs automatiserte kjølevæskehåndtering holder produktiviteten til maskinen din på et konstant nivå. Ved å eliminere manuelt arbeid reduserer du behov for arbeidskraft og driftskostnader - dette betyr at HYDAC FCU 5000 betaler seg etter mindre enn et år. Komponentenes kvalitet og verktøyets levetid drar også fordeler av en optimalisert kjølevæskehåndtering.

Kvalitetssikring og datatransparens Automatisert selvovervåking og dokumentasjon

Pålitelige målinger og sikre data - med vårt overvåkingssystem for kjølevæsker får du en dokumentert gjenoppfyllingsprosess takket være den integrerte sensorteknikken. Du har alltid adgang til dataene, enten i selskapets eller HYDACs sky. Du kan stole på våre data takket være regelmessig kvalitetssikring av systemet i form av automatisert nullpunktsjustering.

Effektiv bevaring av ressurser Behovbasert bruk av væsker

Kontinuerlig kjølevæskeovervåking medfører at bare den påkrevde mengden av en væske benyttes. Slik oppnås lengre levetider, hvilket automatisk reduserer forbruket ditt. Resultatet: Lavere CO2-utslipp og optimalisert lagerhåndtering takket være automatisert bestilling.

Øket helsebeskyttelse Dokumentasjonen overholder TRGS (tyske reguleringer angående farlige stoffer) 611

Hudirritasjon, ubehagelige lukt, skumdannelse - et stabilt væskenivå må opprettholdes for å minimere risikoen under arbeid med kjølevæsker. Vår løsning muliggjør sikre arbeidsprosesser uten behov for manuell håndtering og reduserer dermed nedetider på effektivt vis. 

FAQ

Er overholdelse av TRGS 611 garantert når det gjelder dokumentasjonen?

  Ja, dokumentasjonen overholder TRGS 611 takket være manuelt innlagte inndataverdier.

Hvor mange målepunkter kan kobles til?

Våre standard væskestyringsenheter kan kobles til opptil 10 målepunkter og kan kommunisere med den stasjonære FCU 5000 enheten. Ettermontering av ytterligere målepunkter kan gjennomføres på ethvert tidspunkt. Våre eksperter muliggjør også tilpassede løsninger - vi ser frem til å høre fra deg.

Hva betyr "integrert sensorovervåking"?

Kjølevæskekonsentrasjoner er ofte for høye eller for lave på grunn av feilaktige systemmålinger som har sin årsak i forurensing av fremmed olje og avleiringer. Den permanente, automatiserte rensing i HYDACs system fører til pålitelige målinger for et stabilt konsentrasjonsnivå. Vårt system overvåker også seg selv uavhengig med regelmessig nullpunktjustering.

Hvor samles og lagres innsamlet data?

Beskyttelsen av dine data er en prioritet hos oss. Du kan sikre dine data på din egen skyplattform eller i HYDAC-skyen - hva du enn foretrekker.

Nedlastinger Du finner produktbrosjyrene våre om kjølevæskestyring her

Våre kjølevæskeeksperter ser frem til spørsmålene dine.

Intelligent kjølevæskehåndtering med HYDAC - øk automatiseringsnivået i systemet ditt.

Kontakt oss nå
 

Se flere artikler

Automasjon & IIoT
Temaer og produkter
| 2 minutter

Hydraulikk henger seg på IO-Link

Vårt svar på det voksende behovet for intelligente data: Der sensorer og aktuatorer fremdeles ofte kommuniserer med maskinstyringssystemet i analog form, bygger IO-Link raskt og lett en digital bro, og er et viktig skritt mot større effektivitet og maskintilgjengelighet. Stol på våre smarte komponenter og løsninger med internasjonalt standardiserte IO-Link grensesnitt. Oppdag vår IO-Link-funksjonalitet.