HYDAC load-sensing hovedkontrollventil Hvordan mobile applikasjoner arbeider mer presise og effektive

De mest finjusterte komponentene pakket i et seksjonsdesign, som tilbyr maksimal fleksibilitet - HYDAC load-sensing ventiler tillater presis, repeterbar utførelse av arbeidsfunksjonene. Les mer om våre load-sensing ventiler.

Øk produktiviteten din med våre load-sensing ventiler

Presisjon og nøyaktighet Enkel maskinbetjening og økt produktivitet på en gang

Forskjellige aktuatorer arbeider parallelt, spesielt i mobile applikasjoner. I tillegg til vanskeligheten med å stille inn bevegelseshastigheter, er det ofte også uønskede hastighetsvariasjoner. Presisjon og nøyaktighet kan da gå utover arbeidet pga. av dette. Med våre load-sensing hovedreguleringsventiler, garanterer vi forenklet maskindrift samtidig som produktiviteten økes.

Fleksibilitet og modularitet Skreddersydde løsninger reduserer utviklingstiden

Mobile arbeidsmaskiner er allsidige - de forskjellige maskintypene og de ulike konfigureringene fører til en rekke ulike ventiler - det er derfor et stort ønske om standardiserte, modulære ventilsystemer som enkelt kan tilpasses et bredt spekter av maskinbehov. Våre eksperter tilbyr deg skreddersydde plattform- og modulkonsepter slik at vi kan redusere utviklingstidene.

Plassbesparelse og energieffektivitet
Et kompakt design sparer installasjonsplass og ressurser

Nye forskrifter øker behovet for energibesparende løsninger samt enkle og plassbesparende løsninger. Med HYDAC oppnår du en høy effekttetthet uten å måtte ofre noe når det kommer til energieffektivitet: Våre kompakte ventildesign sparer viktig installasjonsplass og ressurser.

Vår løsning: HYDAC load-sensing hovedkontrollventiler
HYDAC ventilserie LX-3 og LX-6

LX-3 og LX-6 er lastkompenserte ventiler med oppstrøms trykk-kompensatorer for systemer med konstante- eller variable fortrengningspumper. Opptil ti funksjoner kan styres uavhengig av hverandre så lenge den maksimale pumpestrømmen er høyere enn den forespurte strømmen. Systemene er utviklet med fokus på høy presisjon, finkontroll og energieffektivitet. Uansett om det dreier seg om kraner, innhøstingsmaskiner, maskiner med larvefotbelter eller andre mobile maskiner – den fleksible strukturen og den kompakte utformingen gjør dem egnet for et bredt spekter av bruksområder.

Load-sensing betyr bokstavelig det det sier. Systemene fungerer etter dette prinsippet: lasttrykkene til aktuatorene i mobile maskiner registreres. Trykkompensatorer bruker denne informasjonen for å sikre at den ønskede gjennomstrømningen leveres. På denne måten mottar hver aktuator den nøyaktige strømningshastigheten som kreves for å utføre arbeidsfunksjonene uten begrensninger. Målet er: en presis, repeterbar ytelse av arbeidsfunksjoner - for maksimale resultater.

Din fordel - god kontrollNøyaktige bevegelser og enkel utførelse av arbeidet

For eksempel for en lastekran

Lastekraner må oppfylle høye krav. I tillegg til presis plassering av lastene, er repeterbar styring av lastene som kan variere mye en vesentlig faktor. Sammenlignet med konvensjonelle løsninger er løsningen til HYDAC-komponenter nesten dobbel så høy og de sørger for utmerket finkontrollert styring innen det definerte området. Dette gir myke sylinder- og motorbevegelser - som igjen fører til mer presise maskinbevegelser og enklere arbeide.

Din fordel - samkjørte bevegelserBetjening av flere maskinfunksjoner samtidig

For eksempel for en lastekran

La oss holde oss til eksemplet med lastekranen - det komplekse arbeidet utføres av forskjellige aktuatorer samtidig. Den volumstrømoptimerte sammensatte trykkompensatoren bruker det respektive lasttrykket og tilpasser strømningshastigheten for de ulike aktuatorene, som er arrangert parallelt, på en sikker måte. Du kan tydelig se her: uavhengig av at aktuator 2 er slått på, forblir strømningshastigheten ved aktuator 1 konstant ved innstilt strømningshastighet på 1 l/min med stor presisjon. Dette til tross for at aktuator 2 krever et betydelig høyere pumpetrykk. Dette fører til en betydelig økning av produktiviteten i arbeidsprosessen.

Vårt sortiment HYDAC load-sensing hovedreguleringsventiler

HYDAC load-sensing-ventil, serie LX-3

HYDAC load-sensing ventil LX-3 med en nominell gjennomstrømninghastighet på 80 l/min ved arbeidsporten kan styre opptil ti funksjoner samtidig - så lenge som den påkrevde nominelle gjennomstrømningen ikke overskrider pumpens maksimale volumstrøm. Den fleksible strukturen og den kompakte utformingen gjør ventilene egnet for en stor rekke mobile applikasjoner.

HYDAC load-sensing-ventil, serie LX-6

HYDAC ventil LX-6 er optimalisert med hensyn til installasjonsplass og vekt, med en nominell strømningshastighet på 160 l/min ved arbeidsporten for å forbedre presisjon, finkontroll og energieffektivitet.

Det last kompenserte produktet kan styre opptil ti funksjoner samtidig - så lenge den nødvendige nominelle strømningen ikke overstiger den maksimale pumpestrømmen.

HYDAC load-sensing-ventil, serie LCX-6

Som en enda mer kompakt versjon av vår velrennomerte LX-6 ventil, LCX-6 gjør at vi utvider vårt produktprogram med et kosteffektivt modulært ventil system av direkte styrte ventiler med load-sensing funksjonalitet. Den første og siste seksjonen i denne ventilserien integrerer funksjonen som en inn-port eller en endeplate har, og ventilserien har også et imponerende kompakt design og lav vekt. For en hydraulisk funksjon tilbyr vi en spesielt interessant løsning: LCX-6, en monoblokk. Denne load-sensing-ventilen er derfor ideell for det fleksible tilleggsutstyret i et stort sortiment av mobile arbeidsmaskiner, eksempelvis gravemaskiner eller hjullastere.

HYDAC programvare for elektrohydrauliske kontrollere

For styring av HYDACs mobile ventiler: EHC (Electro-Hydraulic Control) er en programvare for maskiner og applikasjoner for styring av mobile hydrauliske ventiler som kan styres proporsjonalt eller kobles inn eller ut.

HYDAC xCrane kontrollsystemer fra Technion

Spesielt for kraner til bruk i skogsdrift tilbyr vi et kontrollsett for intuitiv menneske-maskin-interaksjon. xCrane gir raskere reaksjonstider og en jevnere og mer brukervennlig styring, som kan tilpasses den enkelte sjåfør.

Nedlastninger

Vi er alltid klare til å hjelpe deg!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal en samtale!

Avtal en samtale