Innovative sensorer og systemelektronikkFor optimal systemarkitektur for dine mobile maskiner

Den ustanselige, verdensomspennende digitaliseringen har stor innvirkning på hvordan mobile maskiner kommuniserer med den ytre verden, og danner grunnlaget for nye forretningsmodeller. Dette skaper nye muligheter for bruk og håndtering av maskiner, utvidede funksjoner, forbedret tilgjengelighet og økt produktivitet.

Fra sensorer, styringsenheter og displayer til omfattende konnektivitets- og skyapplikasjoner - vårt omfattende produktsortiment hjelper kundene våre å finne de perfekte løsningene for deres markeder. For nesten alle produkter utfører HYDAC en stor del av utviklingen og produksjonen i eget hus. HYDAC er eksempelvis et av de få selskapene som utvikler og produserer tynnfilmsensorceller for trykktransmittere selv, slik at applikasjonsrelaterte krav og spesielle ønsker kan tas hensyn til i cellenes utviklingsprosess. Sånn kan vi produsere produkter som er presist tilpasset applikasjonen, med høy målingskvalitet og mekanisk robusthet.

Systemarkitektur

Ditt svar til nye forretningsmodeller og økende datavolumer: HYDAC leverer et omfattende produktsortiment bestående av sensorer, styringsenheter, displayer og gatewayer. Med ekstra programvare, simulasjoner, testing og skyapplikasjoner, har du alt du trenger til å opprette en arkitektur med høy ytelse. For å oppfylle de strenge kravene til mobile maskiner finner vi de perfekte løsningene for utfordringer som servicevennlighet, brukervennlighet  og tilgjengelighet. Med vår mangeårige ekspertise er vi i stand til å støtte deg helt fra planleggingsfasen og seriestart til ettermarkedssalg av produkter såvel som rådgivning og teknisk service.

Funksjonssikkerhet

Funksjonssikkerheten til mobile maskiner er en vesentlig del av enhver utviklingsprosess. Økning i maskinenes kompleksitet og kravene i forhold til maskinenes praktiske bruk har ført til et stort antall nasjonale og internasjonale standarder som skal hensyntas av her maskinprodusent. HYDAC tilbyr et omfattende sortiment av sensorer, styringsenheter, delsystemer og utviklingsverktøy som kan hjelpe deg med å overholde obligatoriske, krav i standarder. Flertallet av komponentene våre er TÜV-sertifisert i samsvar med SO 13849, ISO 25119, ISO 26262 og ISO 19014, hvilket bekrefter deres sikkerhetsmessige kvalitet.

Tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold

Minimering av nedetider - maksimering av tilgjengelighet: Nye forretningsmodeller og utleieprogrammer gjør tilstandsovervåking i mobile maskiner viktig på helt nye måter. Tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold muliggjør raskere feilsøking og bedre vedlikeholdsstyring. Muligheten for adgang til maskinen via fjernstyring gir deg også verdifulle maskindata som du kan bruke til å oppdage feil tidlig, for eksempel, eller å planlegge økonomiske vedlikeholdsintervaller. Du er i stand til å analysere oppførselen til individuelle maskintyper globalt og under mange forskjellige driftsforhold. Våre løsninger tillater effektiv tilstandsovervåking, slik at du kan redusere nedetider og forbruk av ressurser samt øke maskinens tilgjengelighet.

Smarte sensorer

Hold styr på alt: Hva automatisering, nye forretningsmodeller og oppretting av digitale nettverk angår, er det viktig å anvende innovative sensorer, og noen ganger flere sensorer. I tillegg til deres grunnleggende funksjon - måling av variabler - kan smarte sensorer gi mer verdifull informasjon, eksempelvis anbefalte tiltak. HYDAC leverer smarte sensorer med en hel rekke funksjoner. En type med en integrert black-box-funksjon, kan eksempelvis gjøre historiske data tilgjengelig ved behov. Eller en sensor som foreslår tiltak basert på algoritmer.  Merverdi med reelle fordeler: Oppdag maskinfeil raskere, og reduser omkostningene dine for service og vedlikehold av maskiner.

Posisjonsdetektering

Posisjonssensorer spiller en spesiell rolle innen automatisering. HYDAC-produktserien tilbyr innovative og robuste, lineære posisjons-,    vinkel- og hellingssensorer for alle slags hjelpefunksjoner, helt fra mer komplekse lukkede styrekretser, som f.eks. invers kinematikk, til pålitelig begrensing av arbeidsområde,  tilleggsfunksjoner i lukkede kretser og overvåkingsfunksjoner. Hvilken sensor som passer best bestemmes stort sett av den individuelle applikasjonen, miljøforholdene og mulighetene for mekanisk integrasjon. Stol på spesialistene våre: Med vår mangeårige praktiske erfaring er vi i stand til å finne den optimale løsningen for dine behov.

Systemer for digital forbedring av synsfeltet

Bakspeil, sidespeil og arbeidsspeil på mobile maskiner og kjøretøyer ofte ikke dekker alle områder av maskinen - spesielt blindsonene utgjør en risiko. Dette gjør det spesielt viktig og ha skreddersydde løsninger for forbedring av synsfelt i mobile maskiner. Strenge krav gjelder for robusthet og bildekvalitet samt enkel integrasjon og håndtering. Velg HYDAC som din utviklingspartner. Basert på dine krav utvikler vi spesielt tilpassede systemløsninger som vil lønne seg både i dag og i fremtiden. Få råd fra våre elektronikkeksperter om din tilpassede synsfeltløsning. Les mer nå.

Fremtidssikre systemarkitekturer: Mer informasjon om digital forbedring av synsfelt fra HYDAC 

Elektromobilitet

Fordelene til elektromobiliteten er iøynefallende: Eliminering av lokale eksosutslipp, umiddelbart stort omdreiningsmoment på drivakselen og spesielt lavt støynivå med lite vibrasjon. HYDAC har et omfattende elektronisk produktsortiment for hydrogen- og batteridrevne kjøretøy såvel som mobile maskiner. Takket være vår omfattende kunnskap, har HYDAC en ny serie hydrogentrykktransmittere på markedet som for eksempel brukes med suksess i kjøretøy med brenselceller verden rundt. Kompatibiliteten med hydrogen garanteres gjennom bruk av spesifikke materialer, og enhetene er sertifisert i samsvar med EC79/2009. Men sortimentet vårt går langt utover dette: Fra produksjon og logistikk for hydrogen til systemer for hydrogenstasjoner tilbyr vi pålitelige, innovative og robuste komponenter – samt en hel rekke godkjenninger for eksplosjonsfarlige områder.

HYDAC-sortimentet av sensorer og systemelektronikk Oppdag vårt omfattende produktsortiment

HYDAC sensorer

Sensorer: maskinens øyne. Nøyaktighet, robusthet, funksjonssikkerhet og muligheter for mekanisk og elektrisk integrasjon er hjørnesteinene for pålitelige applikasjonsløsninger. HYDAC tilbyr et stort sortiment som omfatter sensorer for måling av trykk, temperatur, lineær posisjon, vinkel, helling, væskenivå, gjennomstrømning og rotasjonshastighet såvel som forurensing med partikler og oljetilstand. I tillegg til produkter for standardapplikasjoner, dekker produktsortimentet også spesielle anvendelser som eksplosjonsfarlige områder, hydrogen, skip og applikasjoner med økt funksjonssikkerhet.

HYDAC måleteknologi

HYDAC har et stort antall forskjellige måleinstrumenter for gjennomføring av enkle måleprosesser, men også for store, komplekse måleprosedyrer. Disse instrumentene skiller seg hovedsakelig gjennom deres funksjonsomfang, eksempelvis deres antall måleinnganger, evnen til å registrere de målte dataene, og praktisk grafisk visualisering. De bærbare dataregistreringsenhetene betjenes intuitivt og har en plug-and-play-modus som gjør at sensorer gjenkjennes og installeres automatisk når de kobles til.

HYDAC styringsteknologi

Med utviklingen av hver nye generasjon, øker kompleksiteten av mobile maskiner og deres elektroniske systemer. HYDACs programmerbare styringsenheter tilbyr den perfekte plattformen for alle mulige krav og applikasjoner - kraftig, sikker, pålitelig og fleksibel.

HYDAC visualisering

Brukervennlighet og tilgjengelighet av kjøretøyinformasjon har spilt en vesentlig rolle innen mobilt maskineri i det siste. Displayer må være enkle å lese selv under dårlige lysforhold, og man må kunne betjene dem intuitivt. For å kunne styre betjeningsfunskjoner av økende kompleksitet, må stadig mer data samles fra maskinen og dens omgivelser, og behandles. Den nye displaygenerasjonen Vision 3 ble utviklet for å møte de høye kravene, som produsenter av mobile maskiner stiller, enda mer effektivt.

HYDAC konnektivitet

For å tilby moderne, service-orienterte tjenester er det nødvendig å opprette en forbindelse til omverdenen. Kommunikasjon mellom kjøretøy er like viktig som evnen å dele informasjon med et kontrollsentrum. Vi leverer et utvalg av gateway'er med korresponderende grensesnitt for intern maskinkommunikasjon og ekstern kommunikasjon av digitale data.

HYDAC applikasjonsprogramvare

Fra maskinstyring og displayapplikasjoner til fjernstyringsfunksjoner: Våre eksperter jobber for å utvikle applikasjonstilpassede løsninger som har blitt testet og evaluert, og som dermed er klare til serieproduksjon. Finn ut mer om HYDAC drivsystemer, styringssystemer og hjelpesystemer, integrert programvare og programvareverktøy såvel som våre telematiske- og skyapplikasjoner.

HYDAC støttesystemer

Vårt produktsortiment omfatter programvareløsninger for elektrohydrauliske maskinstyringer såvel som omfattende løsninger for elektrohydrauliske styresystemer, opphengingssystemer og styring av elektrohydrauliske eller elektriske vifter. Alle støttesystemer er optimalt koordinert for å passe HYDACs produktsortiment av styringer, sensorer og ventilteknikk, og tilbyr et stort utvalg av funksjonalitet.