Fra service til komplett væskebestyring - alt fra en eneste kilde#ServicePartner #Godkjenning #FagPersonale

HYDAC Service Center, ServiCenter , offererer et komplett sortiment av tjenester for profesjonelt vedlikehold, inspeksjon og væskestyring for applikasjonene dine. Det er vårt mål å minimalisere nedetid for de hydrauliske anleggene og smøresystemene dine, samt å øke levetiden til elektrohydrauliske styresystemer med åpne og med lukkede kretser.

Ekspertisen til våre erfarene spesialister, verdensomspennende godkjenning av HYDAC produkter og det tette samarbeidet med de ansvarlige internasjonale inspeksjonsorganisasjonene sånn som TÜV, Germanischer Lloyd og DVGW – disse er punktene som skjelner HYDAC fra andre. 

Et serviceprogram skreddersydd til å passe dine behov#KundeOrientering #Vedlikehold #Service

HYDAC Service Center, ServiCenter, sammen med andre servicepartnere, offererer en omfattende pakke av tjenester.

Etter detaljert rådgivning kan du selv sette sammen den servicepakken som passer best for dine behov - støtte for en eksisterende, egen vedlikeholdsavdeling eller underkontrakt for hele pakken, vi vil alltid finne den beste serviceløsningen for applikasjonen din.

Igangsetting av komponenter, delsystemer og hele systemer #Kompetanse #SystemEkspertise

Vi har det riktige utstyret og den riktige kompetansen for alle slags serviceoppdrag. Uansett om det dreier seg om idriftsetting av omfattende smøresystemer, hydraulisk utstyr, styreenheter eller tilkobling av nye komponenter og integrering av delsystemer i et eksisterende system - vi tar vare av igangsettingen for alle applikasjonene dine.

Begynnende med oppretting og installasjon, rørlegging og spyling av systemet såvel som trykktesting, og da selve første igangsettingen - for hvert trinn får du støtte fra et erfarent team av spesialister for hydraulisk teknikk, elektronikk, elektriske systemer, metallarbeid, sveising og byggledelse for serviceoppdrag verden rundt.

Hvordan HYDAC kan være til nytte for deg

Til stede i dine lokaliteter - lokal for lokale #NærKundene #Lokal #HurtigHjelp

Hvis ønsket kan vi foreta reparasjoner på stedet for hele HYDAC produktsortimentet såvel som andre merker. Avhengig av behovene dine skjelner vi mellom reparasjoner i samband med individuelle ordre med forutgående vurdering av kostnadene, og en pakke med reservedeler.

I spesielt presserende hastesaker kan vi gjennomføre nøds- eller hurtigreparasjoner. I sånne tilfeller vil du få tilbake den reparerte delen innen noen få timer - eller vi passer det direkte tilbake inn i systemet for deg.

Vi øker produktiviteten og tilgjengeligheten av systemene dine #Systemtilgjengelighet #ProduktivitetsØkning #KostndadsReduksjon

Den tekniske fremgangen kan ikke stanses - i mange applikasjoner, vil maskiner som kjøpes idag ikke produsere kvaliteten som er påkrevd i morgen. I stedet for å kjøpe nytt, er det beste alternativet, både med hensyn til teknologien og kostnadene, å omdanne og modernisere komponentene og systemene som allerede er til stede.

Over alle fagområder vil vi samarbeide med deg for å finne muligheter for å optimalisere applikasjonen din - så du kan redusere driftskostnadene dine og øke produktiviteten og tilgjengeligheten av systemene dine.

Behovbasert inspeksjon og vedlikehold av systemene og anleggene dine#DriftsParametre #SystemTilstand #IndustrielleSikkerhetsForskrifter

Regelmessig kontroll av drifts- og systemparametre forebygger mot dyre nedetider. HYDAC Service Center overvåker for eksempel olje- og filtertilstander såvel som trykket på akkumulatorer og ventilinnstillingene til applikasjonene dine. Støt og vibrasjoner fra inn- og utkobling registreres ved hjelp av det nyeste måleutstyret, og parametrene analyseres og logges. Med denne informasjonen som grunnlag, tilpasses inspeksjonsintervallene i samsvar med kravene.

I tillegg til disse generelle vedlikeholdstiltakene, utfører HYDAC Service Center også regelmessige inspeksjoner i henhold til Trykkutstyrsdirektivet - eller overfører trykkakkumulatorer som allerede er i drift til den nye BetrSichV (tyske sikkerhetsregler for industrien). Sikkerhetskomponenter kan også sjekkes av oss.

Kalibreringsservice hos HYDAC Service Center og direkte på stedet Optimaliser kvaliteten til testutstyret ditt ved å bruke kalibreringstjenesten hos HYDAC Service Center eller i lokalitetene dine med vårt mobile kalibreringslaboratorium.

Alt kalibreringsutstyret som vi bruker oppfyller nasjonale og internasjonale målestandarder.

Inspeksjon av måle- og testutstyr er integrert som et vesentlig element for Kvalitetssikring av standardkalibrering i standardserien DIN EN ISO 9000-9004. Inspeksjon av måle- og testutstyr har til hensikt å garantere at alt testutstyr som er relevant for produktkvaliteten, måler "presist". For å kunne garantere dette, må testutstyret kalibreres i regelmessige perioder og oppfylle de nasjonale målestandardene. I tillegg må verdiene som registreres dokumenteres.

Vi forbereder testrapporter og gir ut kalibreringssertifikater for:

 • Partikkelsensorer
 • Forurensingssensorer
 • Temperatursensorer
 • Trykksensorer
 • Trykkbryter
 • Bærbare dataregistreringsenheter
 • Volumstrømtransmittere
 • Displayenheter

 

HYDAC Service Center anbefaler minst en kalibrering hvert år, avhengig av driftsforholdene og tilsiktet bruk av måle- eller testutstyret.

Fersk oljefylling, tankrens eller fullstending oljeskift utført av HYDAC Profesjonell håndtering ved transport av væsker over strekninger opptil 120 m og volum opptil 200 m³ samt spyling av rørene.

HYDAC kan yte de følgende tjenestene etter behov:

 • Forhåndskontroll av maskiner og systemer for renhet såvel som påkrevd sikkerhetsutstyr og åpenlyse lekkasjer.
 • Påkrevd forsyning av rør og forbrukere med blindflenser, og påfylling av maskin- eller systemtanken fra en tanker eller andre beholdere via en filtreringsenhet.
 • Spyling av maskiner og systemer i hovedkretsen til den påkrevde renhetsklassen er oppnådd.
 • Kontinuerlig måling av renhetsklassen i volumstrømmen såvel som taking av oljeprøver som referanse for fremtidige sammenlignende målinger.
 • Tilkobling av rør og forbrukere, og avsluttende kontroll for lekkasje.
 • Fullstendig dokumentasjon av arbeidet og renhetsklassen, herunder føring av en serviceloggbok som forblir festet til maskinen.

Downloads

Kontakt oss for profesjonelt støtte i samband med serviceemner#ServicePartner #Støtte

Dagens maskiner og systemer har et høyt nivå av spesialisering, og å gi oppdrag til en annen spesialist for det omfattende utvalget av komplekse deler ville ikke være økonomisk. Med HYDAC har du en partner som vil støtte deg med praktisk hjelp og rådgivning - sånn kan du alltid konsentrere deg på din hovedaktivitet, redusere kostnader og sikre din konkurranseevne.

Telefonservice

For teknisk støtte for produkter i HYDAC-familien kan kundene våre ringe oss ukedager mellom klokka 8:00 og 16:00. Ved hjelp av SAP, CAD og et omfattende dokumentasjonsarkiv vil vårt personale besvare spørsmålene dine - ta kontakt!

Tlf.: (+49) (0)6897-509 8585

Døgnåpen telefonservice

For utvalgte prosjekter finnes det en separat døgnåpen telefonservice som er tilgjengelig via en kundespesifikk inntastingskode. Det tilgjengelige tekniske personalet kan gi teknisk informasjon og historien til det respektive utstyret dag og natt.