Effektiv fjerning av ferniss i hydraulisk olje

I de siste par årene har det skjedd endringer i grunnoljene. Disse endringene har ført til grunnoljer som er mere termisk stabile og kjemisk rene. Mens nedbrytningen av smøreoljer og hydraulikkoljer tidligere førte direkte til oliekullstoff, finnes det i dag forløpere. Disse er for det meste gel-lignende stoffer, som fører til brune avleiringer i den "kalde" delen av systemet. Ventiler, sylindre og lagre påvirkes av dette. Konsekvensene er større ventilposisjoneringskrefter, utette kontraventiler, slitasje av tetninger på sylindre og økede lagertemperaturer i turbinlagrene.

Derfor er det en økende fokus på fjerning av olienedbrytningsprodukter, også kjent som "ferniss". Vi vil forklare, hvordan du kan bruke olijeanalyser til å oppdage og effektivt bekjempe ferniss, og unngå uplanlagt driftsstans forårsaket av oljesilt.

Les mer om effektiv beskyttelse av systemet ditt!

Beskyttelse av systemet ditt for hydraulikk og smøring

Slik fjerner du lakk: Vis video nå

Ferniss i hydrauliske systemer og smøresystemer

Systembeskyttelse: Hvorfor er avleiringer et problem?

Oljenedbrytningsprodukter i hydrauliske systemer og smøresystemer kan føre til feilfunksjoner og økede lagertemperaturer. Resultater er uventede nedetider og høye kostnader. Geleaktige, harpiksaktige eller faste olienedbrytningsprodukter finnes i systemet som restprodukter. De samler seg på forskjellige steder i systemet, hvor avleiringer på ventilene fører til øket slitasje og fullstendig svikt. Elektrostatiske utladinger fremskynder oljenedbrytningen ved å bryte oljen. De resulterende produktene reagerer kjemisk og danner større molekyler. Denne oljesilten fører til betydelig forurensinger i systemet.

Oljeanalyse: Hvordan oppdager jeg ferniss i hydraulikkolje?

For å oppdage nedbrytningsprodukter, må det gjennomføres oljeanalyser. Visuelle partikkelsensorer, MPC-tester og konsentrasjonen av antioksidanter gir en indikasjon av omfanget til olienedbrytningen. Den viktigste årsaken for dannelsen av ferniss er oksidasjon - reaksjonen mellom oljen og luftens surstoff. Dessuten fremskynder forurensede stoffer i smøreolje og hydraulikkolje nedbrytningen av oljen - uansett om de er faste, flytende eller gassformige. Som ekspert i væskekondisjonering og oliekondisjonering, hjelper HYDAC deg med å kontrollere ferniss effektivt, og sikre en bærekraftig systembeskyttelse.

Spør om råd om væske- og gasskondisjonering

Vår løsning: HYDAC Varnish EliminationEffektiv systembeskyttelse med den riktige separeringsmetoden

Lang levetid, lave service- og vedlikeholdskostnader og høy systemtilgjengelighet er mål for enhver systemoperatør. Målet er å minimere ferniss og fjerne den uten at det gjenstår rester. Gjengs smøreoljefiltre og hydraulikkoljefiltre er ikke særlig velegnede for denne oppgaven. Dette skyldes at geleaktige oljenedbrytningsprodukter setter til filtermediets overflate og blokkerer dets dybdestruktur. På grunn av det raskt stigende differensialtrykket, synker filterelementets levetid i noen tilfeller til kun noen få timer.

En vellykket fjerning av ferniss og den tilhørende oljesilten i hydraulikkolje kan oppnås ved hjelp av en separasjonsprosess med ionbyttere samt ved å redusere oppløseligheten og deretter filtrere den.

HYDAC Ion eXchange Unit IXU Fjerning av ferniss med ionbyttere

Fjern effektivt ferniss fra fosfatester- (HFD-R) og polyolester- (HFD-U) -baserte brannsikre hydrauliske væsker og smørevæsker ved hjelp av HYDAC-ionbytterenheten.

Vår ionbytter er konstruert på samme måten som et bypass-filter og fungerer døgnet rundt. Fernissen separeres gjennom avleiring på et spesifikt harpiks. På denne måten kan fernissen fjernes pålitelig. Øk produktiviteten til systemet ditt - vi vil gjerne hjelpe deg.

Mer informasjon om HYDAC IXU

HYDAC VarnishElimination-enheter VE-FU Fjerning av ferniss gjennom kjøling og filtrering

For fjerning av faste eller gel-lignende oljenedbrytningsprodukter: Servicevennlige HYDAC-enheter for fjerning av harpiks, VEU, brukes til å behandle mineraloljer og fjerne ferniss på effektivt vis. Med denne teknologien minskes forurensingens oppløselighet i takt med nedkjøling av oljen.

Denne metoden er passende for alle smøreapplikasjoner og hydrauliske oljeapplikasjoner som drives med mineralolje. Sammenlignet med ionbyttere er det mulig å skifte elementer uten kompliserte oljeanalyser; den høyere kostnadseffektiviteten gjør "kjøle- og filtreringsteknologien" stadig mere lønnsom. HYDAC gjør din systembeskyttelse enkel og kostnadseffektiv.

Mer informasjon om HYDAC VEU-F

HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F-5/3 Fjerning av lakk fra små tanker

VarnishElimination Unit VEU-F-5/3, som er lett å vedlikeholde, fjerner effektivt oljenedbrytningsprodukter fra mineraloljer. Med denne nye enheten har HYDAC akkurat den rette løsningen for systemtanker <1000 liter.
Takket være det spesielle filterelementet med to trinn kan oljenedbrytningsprodukter fjernes fra oljen, selv uten avkjøling.

VEU installeres i løpet av få minutter med tanktilkoblingssettet og er klar til bruk umiddelbart. Forleng levetiden til væskene dine – vi vil gjerne hjelpe.

Mer informasjon om HYDAC VEU-F
 

HYDAC er din partner for sofistikerte løsninger knyttet til væskebehandling

Systemtilgjengelighet

Økt systemtilgjengelighet

Reduser dine systemfeil og øk din systemtilgjengelighet med smart fjerning av ferniss.

Bevaring av ressurser

Bevaring av ressurser

Forleng levetiden for hydraulikkoljene og væskene dine og spar verdifulle ressurser.

Redusere kostnader

Kostnadsoptimalisering

Takket være redusert nedetid, utvidede intervaller for oljeskift og økt levetid for komponentene, kan dine kostnader optimaliseres på en bærekraftig måte.

Økt produktivitet

Økt produktivitet

Med effektiv væskekondisjonering kan du forbedre din maskins yteevne og aktivt beskytte systemet ditt.

FAQ

Hva er ferniss?

Begrepet "ferniss" viser til tynne, harde avleiringer fra organiske stoffer som ikke er løselig i olje. Den er et oljenedbrytningsprodukt som opptrer i forskjellige former. Ferniss kan noen ganger ligne et lag maling på tankvegger og rørledninger, mens den andre ganger også kan forekomme i form av silt som hefter seg til tankgulvet, ventilene og pumpene. Farven på fernissen varierer fra sort til brun til gyldengul.

Hvordan oppstår produkter fra nedbrytning av olje som f.eks. ferniss?

 • Oksidasjon, med andre ord reaksjonen med surstoff, er hovedårsaken til oljenedbrytning. Denne prosessen fører til dannelse av oljenedbrytningsprodukter.
 • Forurensing i oljen fører også til dannelse av oljenedbrytningsprodukter. Uansett om det er et fast stoff, en væske eller en gass - forurensende stoffer reagerer med olie eller fungerer som katalysator.
 • Høye temperaturer og høyt trykk i systemet fremskynder nedbrytningsprosessene. I tilfellet av oljer med lav viskositet, kan elektrostatiske utladninger (eller de høye temperaturene forårsaket av utladningsblink) knekke oljen eller additivene i oljen.

 

Hvorfor er ferniss en ulempe?

 • Fernissen samler seg i smøreåpninger, blant annet. Smøreåpningen blir mindre; friksjon og teperaturøkning fører til øket slitasje på lagrene.
 • Hvis fernissen samler seg i ventiler, kan dette føre til funksjonsfeil.
 • Ferniss som samler seg på kjøligere vegger hemmer varmeoverføringen der og reduserer dermed kjølerens effektivitet.
 • Ferniss kan også samle seg i filterelementer, hvilket fører til kortere levetider og hyppigere bytting av filterelemeter.

Kan olienedbrydningsprodukter fjernes fra olje ved hjelp av et filter?

Oljer har en oppløselighet for ferniss, som tilsvarer den for vann. Hvis oppløselighetsgrensen overskrides, utfelles fernissen fra løsningen og blir fri. Oppløst ferniss kan ikke filtreres. Fri ferniss kan derimot under visse forhold danne avleiringer på filterelementet. Dette fører relativt fort til blokkering av et standard filterelement, en filter som er konsipert til å separere forurensing med partikler.

Finnes det oljer som ikke eldes?

Generelt vil de nye oljene i API gruppe II eller III være mer motstandsdyktige mot nedbrytning en de eldre oljene i API gruppen I. Disse nye, nedbrytningsresistente oljene er meget upolare, mens fernissen som samler seg er meget polar. Så snart som disse oljene eldes, utfelles fernissen straks fra løsningen og forårsaker forstyrrelser i systemet, da polare og upolare stoffer ikke kan blandes.

Mens det stemmer at de gamle oljene i API gruppen I bryter ned fortere, viser de samtidig en viss polaritetsgrad på grunn av de kjemiske forurensingene i oljen (f.eks. grunnet svovel eller aromatiske forbindelser). Disse oljene produserer derfor flere oljenedbrytningsprodukter, selv om større mengder også forblir i løsningen og ikke forårsaker ytterligere forstyrrelser.

Hva er grenseverdien for oljenedbrytningsprodukter i olje?

 1. Bestemmelse av MPC-verdien
  Fernissinnholdet bestemmes normalt på grunnlag av oljens farve. Oljen trekkes gjennom en membran for dette formålet, og restproduktet karakteriseres på grunnlag av farven. Det beregnes et dimensjonsløst tall ut fra det gule og røde innholdet og intensiteten: MPC-verdien (Membrane Patch Colorimetry). Hvis MPC-verdien stiger til mer enn 30, er det en akutt risiko for utfelling av ferniss.
   
 2. Sammenligning av renhetsklasser
  En annen metode for å bestemme tilstedeværelsen av ferniss i oljen er å sammenligne renhetsklassene for en oljeprøve ved forskjellige temperaturer. For dette formålet bestemmes renhetsklassen ved en oljetemperatur på 20°C og 80°C ved hjelp av en visuell sensor.
  Hvis klassen som bestemmes ved 20°C, er vesentlig verre en den som bestemmes ved 80°C, kan forurensing med ferniss antas. Dette skyldes at størstedelen av fernissen er i oppløsning ved 80°C og ikke vil bli oppdaget av visuelle partikkelsensorer. Ferniss blir fri i den samme oljeprøven ved 20°C og registreres ved hjelp av partikkelsensorene.

 

Hvordan fungerer HYDAC VarnishElimination Unit VEU-F?

HYDAC VEU-F installeres i tankens sidestrøm. Først reduseres oljetemperaturen. Dette resulterer i en reduksjon av oppløseligheten for de polare olienedbrytningsproduktene i oljen, og de felles ut av løsningen. Etter dette fjernes oljenedbrytningsproduktene fra oljen med et polart filterelement. Filterelementene skal skiftes ut når differansetrykket stiger til over 2 bar.

Kan ferniss også fjernes fra tankvegger og ventiler ved hjelp av HYDAC VEU-F?

Hvis ferniss fjernes inntil dens innhold er betydelig lavere en løselighetsgrensen i oljen, vil olien ha en tendens til å ta imot ytterligere ferniss. En del av fernissen på tankveggene og ventilene kan i sånne tilfeller under visse forhold oppløses igjen.

Nedlastninger Finn flere opplysninger om løsningene våre i brosjyrer og dataark - med våre løsninger er der ingenting som står i veien for effektiv fjerning av oljenedbrytningsprodukter i hydraulikkolje.

La oss beskytte systemene dine mot ferniss

Vil du vite hvordan du best kan beskytte dit spesifikke system? Snakk med oss om dine individuelle behov ved en konsultasjon - sammen med deg finner vi en skreddersydd og kostnadseffektiv løsning. Vi ser frem til å jobbe sammen med deg på et felles prosjekt!

Avtal et møte i dag

Mer artikler om dette temaet

HYDAC-væskebehandling
Teknisk renhet for industrielle delevaskere
HYDAC DieselProtection