Funksjonell sikkerhet Acc. til ISO 13849 Utvikling og levering av et hydrauliske festesystemer i samsvar med funksjonssikkerhetsspesifikasjonene i ISO 13849

HYDAC - din partner for komplekse hydrauliske løsninger til sikkerhetsrelevante applikasjoner.

Maskiner må være trygge for brukerne og deres omgivelser

Maskiner må være trygge for brukerne og deres omgivelser. På grunnlag av dette beregner og vurderer maskinprodusenter farene som maskinen deres kan utgjøre og iverksetter tiltak for å forhindre at skade oppstår. En sikkerhetsspesifikk industristandard som er gjeldende for dette, EN ISO 13849. Den beskriver prinsipper for utforming og validering av sikkerhetsrelaterte komponenter i maskinstyringer og må overholdes av maskinprodusenter som del av produktutviklingen. For maskinprodusenter og leverandører betyr det å ha en teknologipartner som kan gi de nødvendige sikkerhetsberegningene i tillegg til den tekniske utførelsen hjelpe de med å redusere arbeidsmengde enormt.

Gi støtte som teknologipartner og systemleverandør

Vår kunde er en maskinprodusent som produserer systemer for sveising av store emner. Det spesifikke tilfellet gjaldt et system for sveising av gravemaskinunderstell på opptil 80 tonn. I stedet for å være fast klemt til et bord, "svever" arbeidsemnet i luften, slik at alle sømmene som skal sveises kan nås perfekt. De 10 sylindrene som brukes for dette, sørger også for at arbeidsemnet er på linje og sentrert før det spennes fast, slik at den ikke deformeres i spenneprosessen.

Sikkerhetsvurderingen som maskinprodusenten leverte viste at arbeidsemnet kunne være en fare dersom det ikke ble spent fast korrekt, eller hvis spennesystemet skulle svikte. Den korrekte spenneprosessen og tilstanden til spennesystemet må derfor overvåkes. Videre må det opprettholdes en sikkerhetsreserve slik at nødvendig funksjonssikkerhet også gis ved feil på systemkomponenter. Alt i alt hadde dette blitt en svært kompleks oppgave for maskinprodusenten. Den tidligere leverandør hadde avvist forespørselen på grunn av kombinasjonen av kravene til selve innspenningsprosessen og kravene til funksjonell sikkerhet.

Maskinprodusentens sluttkunde anbefalte at han skulle ta kontakt med HYDAC ettersom kunden hadde blitt kjent med oss som en dyktig partner innen en rekke komplekse teknologiske og hydraulikkrelaterte spørsmål.

Rådgivningen og realiseringen av systemløsningen med HYDAC som prosjektparnter

Etter sluttkundens anbefaling tok maskinprodusenten kontakt med oss og spurte om ville innvolveres i realiseringen av systemløsningen som prosjektpartner. Vi gjennomførte da først en omfattende analyse sammen med kunden for å definere konfigurasjonen av de eventuelle systemløsningene.
Vi utviklet en spesiell blokk med redundante retningsventiler og bryterposisjonsovervåking Hver av klemsylindrene styres av sin egen blokk, og hver blokk forsynes sentralt av et hydraulikkaggregat med variabel hastighet. Overvåkingen av brytertilstandene for hver enkelt blokk danner grunnlaget for styringen av alle de andre blokkene. For å opprette de påkrevde nøddriftsegenskapene, har hver blokk sin egen membranakkumulator som gir tilstrekkelig hydraulisk kraft til å kunne utføre en sikker maskinstopp i tilfelle den hydrauliske forsyningen skulle svikte. Disse akkumulatorene er også utstyrt med et sensorsystem for overvåking av forladetrykket (P0-overvåking).
Det nødvendige ytelsesnivået ble oppnådd ved hjelp av denne løsningen. Vi var i stand til å verifisere dette gjennom kalkulasjonene våre som kunden igjen integrerte i sine egne Sistema-kalkulasjoner.

Resultatet

Samarbeidet med HYDAC gjorde det mulig for kunden å løse problemet på en effektiv måte uten å måtte involvere andre leverandører. Kunden fikk den perfekte løsningen: et sikkert hydraulisk delsystem for sentrering og fastspenning av arbeidsemner, klart til installasjon. Kunden kunne integrere sikkerhetsverifiseringsdokumentene som var inkludert i leveransen, i systemberegningen på høyere nivå..

Sitat fra kunden:

"«Med HYDAC som partner fant vi en løsning for fastspenningsproblemet som var optimalt både med tanke på prosesspålitelighet og brukersikkerhet. Ettersom HYDAC brukte sin ekspertise for å ta seg av problemet, var vi i stand til å konsentrere oss om våre kjernekompetanser."

Dine fordeler med det hydrauliske fastspenningssytemet

Redusere kostnader

Kostnadsoptimalisering

Systemrådgivning og produktutvikling fra én enkelt kilde – sparer kundene våre for både tid og penger.

Last nedReferanse: Funksjonssikkerhet iht. ISO 13849

Last ned som i PDF-format

Vi er alltid glade for å å kunne gi råd!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal en samtale i dag!

Send en e-post

Se flere magasinartikler

Temaer og produkter
| 3 minutter

Luftrenser, coronavirus: LEKF fra HYDAC

Maskineringsmaskiner
Kunders suksesshistorier
| 3 minutter

Reduksjon av elektrostatiske utladninger med Stat-X