Reduksjon av elektrostatiske utladninger med Stat-X® HYDAC - din partner for filterelementer til maskineringsmaskiner

Bruk Stat-X® filterelementer for å redusere farlige elektrostatiske utladinger i systemet og for unngå svikt av elektroniske delsystemer.

Reduksjon av elektrostatiske utladninger i maskineringsmaskiner med Stat-X® filterelementer
Bruk Stat-X® filterelementer for å redusere farlige elektrostatiske utladninger i systemet og for å forhindre elektronisk feil, utvikling av oljenedbrytningsprodukter og ødeleggelse av filterelementene som brukes.

I bransjen brukes rimelige, miljøvennlige og innovative hydraulikkoljer mer og mer. Disse oljene er vanligvis sink- og askefrie og inneholder ikke svovel. I dag benyttes syntetiske tilsetningsstoffer i stedet for tilsetningsstoffer som inneholder sink. Mangelen på dette sinkadditivet reduserer oljens ledningsevne, noe som kan føre til problemer i mange industrielle applikasjoner. Dersom en olje med lav ledningsevne strømmer gjennom et konvensjonelt hydraulikk- eller smøreoljefilterelement, kan væsken utvikle en veldig høy elektrostatisk ladning på grunn av ladningsseparasjonseffektene. Dersom ladningen overskrider visse grenser, vil den brått frigjøres i form av elektrisk utladning. Den mest typiske formen er en gnistutladning, som kan oppstå på forskjellige steder. Når elektrostatiske utladinger oppstår i systemet, kan dette føre til de følgende problemene:

  • Forbrente eller tette filterelementer

  • Økt forekomst av oljenedbrytningsprodukter (ferniss) og derfor øket slitasje og kortere intervaller for oljeskift,

  • Ødeleggelse av elektroniske komponenter,

  • Deflagrasjon i tanken, brente pustefiltre.

Dersom utlading skjer utenfor systemet, kan personskader forårsakes av smertefulle gnistutladinger. Maskinsikkerheten og sikkerheten på arbeidsplassen er svekket og det kreves hastetiltak.

Meddelelse fra arbeidsgiveransvarsforeningen:

"Spesielt sink- og askefrie oljer viser ofte en lav elektrisk ledningsevne. Dersom en slik olje med lav ledningsevne strømmer gjennom et konvensjonelt filterelement, kan elementet og oljen bli elektrostatisk ladet og elektrostatisk utladning kan oppstå i systemet eller eksternt. [...]”

Kilde:DGUV Information FB HM-082 “Filtration von Hydraulikflüssigkeiten” [filtrering av hydrauliske væsker], utgave 07/2016, fagområde Tre og Metall HB HM av den tyske foreningen for lovmessig ulykkesforsikring (DGUV), Mainz

Øk systemtilgjengelighet, maskinsikkerhet og kostnadseffektivitet med HYDAC filterteknologi

Vår kunde, en internasjonal produsent av maskineringsmaskiner, hørte at noen av deres kunder fant forbrenningsrester i oljen, ødelagte filterelementer og, i noen tilfeller, sågar svikt av elektroniske komponenter installert i det hydrauliske systemet. Kunden var allerede kjent med HYDAC som en kompetent systempartner for hydraulikk og filtrering, og kontaktet oss kort tid etter at problemet hadde blitt oppdaget slik at vi sammen kunne finne en løsning. Målet var å utbedre skadene på elektronikken og forlenge levetiden til hydraulikkoljen og filterelementene betraktelig.

HYDAC-filterspesialister og et team fra maskineringsindustrien analyserte problemet på stedet i lokalene til en av de berørte maskineierne.

Det ble gjennomført målinger, oljeanalyser og undersøkelser. Det ble fort klart at eierne brukte innovative hydraulikkoljer
med en lav ledningsevne i maskineringsmaskinene deres, og at dette var grunnen for problemene. I HYDAC FluidCareCenter® ble ytterligere analyser og tester utført med ulike kombinasjoner av olje og filtre.

Dette førte til den innovative Stat-X®-filterelementteknologien. Denne teknologien ble testet med suksess hos sluttkunden og reduserte den elektrostatiske oppladingen i systemet til et minimum. Slik kunne problematisk elektrostatisk utlading unngås. Stat-X®-løsningen brukes nå i alle produsentens maskiner.

Stat-X® filterelementer for prevensjon av elektrostatisk lading i kritiske hydrauliske systemer og smøreapplikasjoner

I mange år har HYDAC filterteknikk arbeidet for å bekjempe elektrostatisk utlading i hydrauliske systemer og smøresystemer, og å unngå alvorlig skade på systemene på grunn av dette.

Med sin helt spesielle struktur og media reduserer de innovative HYDAC Stat-X®-elementene beviselig elektrostatisk ladning. Ettersom ladepotensialet er nesten null, undertrykkes gnistdannelse pålitelig.

Resultatet

Trenden mot moderne oljer med lav ledningsevne førte til at kunden vår opplevde elektrostatisk lading og utlading i hydraulikken til maskineringsmaskinene. Dette fenomenet var grunnen for skader på filtre og komponenter i systemet, og for en økning av nedbrytningsprodukter i oljen, slik som ferniss. Med Stat-X® filterteknologi ble det mulig å redusere den farlige oppladingen og utladingen i systemet og samtidig å garantere enestående, ekstra fil filtrering.

HYDAC leverer nå Stat-X®-filtre som originalutstyr i de hydrauliske systemene til maskineringsmaskinprodusenten. Utbytting av tidligere installerte filterelementer mot Stat-X®-teknologi forlenget også levetiden til hydraulikkoljen og filtrene med opptil 20% – systemene kjører fremdeles stabilt til idag.

Din fordel med Stat-X® filterelementer

Systemtilgjengelighet

Systemtilgjengelighet

Reduksjon av uplanlagte nedetider.

Reduser energibehov og penger ved bruk av tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold.

Lavere ressursforbruk

Reduksjon av oljenedbrytningsprodukter slok som ferniss, og lengre intervaller mellom oljeskift.

Redusere kostnader

Kostnadsoptimalisering

Reduserte kostnader for vedlikehold og lengre vedlikeholdsintervaller.

Sikkerhet på arbeidsplassen

Maskinsikkerhet, sikkerhet på arbeidsplassen

Maksimal sikkerhet for ansatte og maskiner takket være dokumentert reduksjon av gnistdannelse, spesielt under kaldstart.
Sikker drift i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Bedre systemtilgjengelighet

Lengre systemlevetid

Systemets levetid forlenges.

Last nedReferanse: Reduksjon av elektrostatiske utladninger med Stat-X®

Last ned referansen som PDF

Vi er alltid klare til å hjelpe deg!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal en samtale!

Send e-post

Les flere artikler

Hydraulikk
Temaer og produkter
| 3 minutter

Luftrenser, coronavirus: LEKF fra HYDAC

Prosesspålitelighet
Kunders suksesshistorier
| 2 minutter

Funksjonssikkerhet