HYDAC Rotary Drive Control Velutprøvd hydraulikk kombinert med intelligent styringsteknologi med HYDAC Rotary Drive Control

Rotary Drive Control er en smart type hastighetskontroll for din mobile maskin. Dette er fordi elektrohydrauliske systemer krever høy presisjon, spesielt ved økt miljøvern eller når det kommer nye forskrifter. Når det er behov for hastighetsstyrte funksjoner kombinert med høy krafttetthet, vil Rotary Drive Control operere svært dynamisk og med ekstrem presisjon takket være den elektroniske styringen. For den beste ytelsen til din mobile maskin – selv med trykksvingninger.

Rotary Drive Control – svært dynamisk hastighetskontroll for din mobile applikasjon

Presisjon og stabilitet
Presisjon til tross for trykksvingninger og parallelle forbrukere

Moderne maskiner gjengir den tekniske utviklingen i bransjen. De kombinerer i økende grad høy effektivitet med presisjon og dynamisk prestasjon. Spesielt hydrauliske maskiner viser en høy krafttetthet som må styres for å oppnå de best mulige resultatene. Disse tekniske utviklingene betyr at høy presisjon og stabilitet til tross for innvirkninger sånn som trykksvingninger og parallelle forbrukere stadig blir viktigere.

Strengere lovgivning og miljøvern
Ressursbesparende bruk av gjødsel og grus

De strengere miljøvern- og forbrukervernrelaterte reguleringene og ressursbesparende bruk av gjødsel og grus utvider kriteriene som mobile maskiner må oppfylle. For å oppfylle disse voksende kravene, blir det fortsatt viktigere å implementere individuelle funksjoner som gjør systemene så dynamiske og behovorienterte som mulig. Dette krever moderne styringsteknikk.

Økende energi- og råvarepriser
Reduksjon av slitasje, energi- og materialekostnader

Økende råvarepriser, spesielt for drivstoffer og arbeidsutstyr, er betydelige belastninger for maskinoperatører. Derfor blir ressursbesparende maskindrift stadig viktigere. Fokuset ligger på behov-optimalisert arbeidsflyt og materialbesparelser. Ensartede og stabile drivverk kan yte et vesentlig bidrag til å redusere slitasje og senke energi- og materialeomkostninger.

Vår løsning: Dynamisk og presis hastighetskontroll
Oversikt over HYDAC Rotary Drive Control

HYDAC Rotary Drive Control bruker hydrauliske komponenter for å realisere svært dynamisk og presis hastighetskontroll. Vår teknikk kombinerer fordelen av velprøvde hydrauliske og elektroniske systemkomponenter med de i moderne maskinstyringer. På denne måten kan hydrauliske maskiner er i stand til å oppnå deres fulle potensial. Resultatet er et maskindrivverk som stiller stor kraft til rådighet samtidig som systemet tilpasser denne kraften til de aktuelle kravene med høy dynamisk ytelse og presisjon. Dette delsystemet er kompatible med alle gjengs konstantrykksystemer og load-sensing-systemer. Det tilbyr også et standardisert protokoll for CAN-basert kommunikasjon med maskinstyringen og HYDAC Machine Service Tool (MST).

I prinsipp består Rotary Drive Control av de følgende komponentene:

  • Hydraulisk motor
  • Ventilteknikk
  • Hastighetssensor
  • Styreenhet med tilsvarende programvare

Din fordel - et uavhengig delsystem
Dit uavhengige delsystem for beste resultater

Rotary Drive Control regulerer virkningen av innflytelser sånn som trykksvingninger eller parallelle forbrukere på maskinens funksjon. Som et uavhengig delsystem, passer denne HYDAC-løsningen sømløst inn i den hydromekaniske drivkjeden og sørger for beste resultater. RDC er derfor ekstremt velegnet for utviklingen av dine mobile maskiner med desentraliserte individuelle funksjoner.

Din fordel - automatisk kalibrering
Automatisk kalibrering som nøkkelen til suksess

Et avgjørende element av Rotary Drive Control er automatisk systemkalibrering. For dette utfører RDC en sekvens når den individuelle atferden til den hydromekansike drivkjeden blir oppsporet. De resulterende systemkarakteristikkene lagres i styresystemet og brukes til å optimalisere styringens oppførsel. På denne måten er det ikke lenger nødvendig med tidskrevende koordinering av maskinens funksjon under idriftsettelse eller vedlikehold.

Din fordel - tilpasset brukergrensesnitt
Alle data på et blikk med brukergrensesnittet fra HYDAC

Når deg gjelder optimalisering og vedlikehold, er det nyttig å ha alle systemrelevante data tilgjengelig på et blikk. Med Machine Service Tool (MST) offererer HYDAC et brukergrensesnitt for akkurat dette formålet. Med MST kan parametre modifiseres og måleverdier leses. Feil kan også diagnostiseres og systemfunksjoner kan testes.

Mulige bruksområder
Optimaliser mobile maskiner i samarbeid med HYDAC

Dra nytte fra den omfattende kunnskapen til ekspertene fra HYDAC: Vi rådgir deg om optimalt design ved å ta utgangspunkt i en integrert betraktning av maskinen din. Vi drar nytte av vår omfattende erfaring i feltet for systemfunksjonene dine og deres optimalisering. Resultatet er et delsystem som allerede har blitt prøvd og teste i serieproduksjon og som er i stand til å bidra vesentlig til forbedring av maskinfunksjoner i en hel rekke av applikasjoner:

  • Spreplatedrivverk (kommunal spredning og gjødselspredning)
  • Doseringsvalsedrivverk og spindeldrivverk (pneumatiske gjødselspredere og såmaskiner)
  • Pumpedrivverk (markspruter og gyllebeholder)
  • Transmisjonsdrivverk (hydrauliske hjelpedrivverk og tillegsdrivverk)
  • Belte- og snegledrivverk (transportbånd, høstemaskin)

Dra nytte fra vårt teams tekniske ekspertise når det gjelder hydraulikk, programvare og simulativt systemdesign. Snakk med ekspertene våre for å høre mer om Rotary Drive Control. Kontakt oss nå.

Oversikt over fordelene dine med HYDAC Rotary Drive Control

Økt produktivitet

Forbedret effektivitet

Forbedre effektiviteten din ved å etablere stabile hastigheter kjapt og dra nytte fra den optimaliserte oppførselen etter dette, selv når du endrer hastighetsverdien.

Produktsortiment

Fra en enkelt leverandør

Fra planlegging, simulasjon og testing helt til serieløsninger - med HYDAC får du systemutviklingen din fra en eneste leverandør.

Mer fleksibilitet

Rotary Drive Control er kompatibel med alle gjengs hydrauliske systemer og offererer omfattende muligheter for parametrisering.
 

Systemtilgjengelighet

Tidsbesparelse

Uansett om der skjer gjennom selv-kalibrering eller i din utvikling, vår foråndsutviklede sytemløsning sparer verdiful tid for deg.

Vi er alltid klare til å hjelpe deg!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal en samtale!

Avtal en samtale

Se flere magasinartikler

Landbruks- og skogsmaskiner, Mobile arbeidsmaskiner
Mobile arbeidsmaskiner
Temaer og produkter
| 3 minutter

Load-sensing hovedstyreventiler

Mobile arbeidsmaskiner
Temaer og produkter
| 4 minutter

HYDAC ventiler for transmisjoner