Optimalisering av kuttesystemer

HYDAC - din partner for energieffektive løsninger i kuttesystemer.

Optimalisering av kuttesystemerHYDAC - din partner for energieffektive løsninger i kuttesystemer.

I kutteprosesser i industrielle stangkuttesystemer er presisjon og effektivitet øverste prioritet. Disse karakteristikkene krever kraftige og dynamiske prosesser for å gi en presis kuttelengde.

Utfordringen

Kunden vår, en tysk maskin- og systemfabrikant for kutteteknikk, utvikler stasjonære kuttesystemer med prestasjonskontrollerte pumper med fast fortrengningsvolum. På grunn av pumpens konstante rotasjonshastighet er ikke effektiviteten optimal når det gjelder mindre transportvolumer. I tillegg vil motoren kjøre i stand by modus i driftspausene - dette forårsaker et høyt energiforbruk. Økt generering av varme i det hydrauliske systemet øker behovet for kjøling. Under drift vil det også oppstå en stor støybelastning for personer som arbeider i nærheten av systemet.
For å spare minst 30% av energiforbruket var det nødvendig for spesialistene å forbedre systemløsningen. Det viktigste målet for kunden vår var å optimalisere ytelsen av kuttebevegelsen og realisere hjelpefunksjonene med et kompakt, modulært design. Samtidig skulle ventilstyringen forenkles og implementeres uten komplisert proporsjonal teknologi. Med tanke på bærekraft, ville en reduksjon av oljevolumet i hydraulikktanken/systemet også være fordelaktig. Kjøling skulle også unngås for å spare energi og kostnader. Støynivået måtte også reduseres for å skape bedre arbeidsforhold for de ansatte.

Forbedring av effektiviteten og optimalisering av kostnader i kutteprosessen med drift med variabel hastighet fra HYDAC

I samarbeid med kunden fant HYDAC ut hva det var som måtte til: Med HYDAC's hydrauliske drifter med variabel hastighet kunne den tidligere motor/pumpeenheten byttes ut mot en servostyrt dobbel innerfortannet tannhjulspumpe. I dette systemet kan den nødvendige volumstrømmen og det hydrauliske trykket oppnås ved å forandre pumpens rotasjonshastighet og å velge pumpekombinasjonen. Den enkle utformingen med få komponenter og optimalisert interaksjon av arbeidsprosessene resulterer i kortere syklustider. Den høyere rotasjonshastigheten kompenserer også for den mindre pumpen. Dette resulterer i et mer kompakt design og dermed lavere vekt. Samtidig erstatter den svært forenklede ventilteknikken den tidligere proporsjonale ventilløsningen. Bruk av akkumulatorer garanterer også væske- og trykkforsyningen for tilleggsutstyret. Sånn reduserer det prosessbaserte kraftforbruket krafttap til et minimum slik at et kjølesystem ikke er påkrevd i det hele tatt.

Resultatet

Med vår smarte HYDAC-løsning overgikk ekspertene våre kundens forventninger. Takket være løsningen basert på en drift med variabel hastighet, var HYDAC i stand til å redusere effekten med så mye som 50% (fra 20 kW til 10 kW). Samtidig kunne oljevolumet til den hydrauliske tanken reduseres fra 450 til 200 liter. Reduksjonen i støynivået – fra 90 dB til under 75 dB – forbedret arbeidsforholdene betydelig. Behovet for komplisert proporsjonal ventilteknikk kunne også unngås. I tillegg er det ikke lenger nødvendig å kjøle systemet. De ønskede optimaliseringene av kutte- og posisjoneringsfunksjonene kunne overgås takket være denne energieffektive løsningen.

Optimaliseringer i kutting og mating:
Trykktopper ble utjevnet gjennom optimalsiert sjalting av den trykkavlastede sirkulasjonen og styringen av den elektriske motoren. Det nye systemet har lav trykktap, da det ikke benyttes proporsjonale ventiler.

Kutting med løsningen fra HYDACGammelt system opp mot nytt system under kutting

Mating med løsningen fra HYDACGammelt system opp mot nytt system under mating

Fordelene med drivverket med variabel hastighet:

Reduser energiforbruket ditt med tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold og derigjennom rene penger.

Bevaring av ressurser

Takket være en energibesparelse på ca. 50% per år og maskin, og reduksjon i oljevolumet.

Redusere kostnader

Kostnadsoptimalisering

Takket være en besparelse av driftskostnader på minst 50% per år og maskin.

Støyreduksjon

Støy

Redusert støynivå fra >90dB til <75dB.

Systemtilgjengelighet

Systemtilgjengelighet

Takket være redusert vedlikehold og at det er mindre utsatt for feil.

Last nedReferanse: Optimalisering av kuttesystemer

Last ned som PDF

Vi er alltid klare til å hjelpe deg!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal en samtale!

Send en e-post

Se flere magasinartikler

Temaer og produkter
| 3 minutter

Luftrenser, coronavirus: LEKF fra HYDAC

Funksjonssikkerhet
Kunders suksesshistorier
| 2 minutter

Funksjonssikkerhet