Optimalisering av vannkraftverk med effektive filtreringsløsninger

HYDAC – Din partner for skreddersydde og robuste filtreringsløsninger til vannkraftverk

Optimalisering av vannkraftverk med effektive filtreringsløsningerHYDAC – Din partner for skreddersydde og robuste filtreringsløsninger i vannkraftverk

Økende industrialisering, spesielt i raskt voksende markeder, fører til stadige økninger i energibehovet. Små vannkraftverk er spesielt godt egnet til å dekke dette behovet med fornybar energi fra vannkraftverk – de er betydelig enklere å installere, slik at de kan settes i drift raskere. Det er for tiden en økende etterspørsel etter systemer med lite vedlikehold. Dette er fordi denne typen kompakte vannkraftverk kan drives over hele verden.

Vannkraftverk må også tåle all slags miljøpåvirkning – for eksempel styrtregn og monsunregn, som begge fører til høy forurensning av elvevannet. Det som etterspørres er robuste og effektive nøkkelkomponenter samt teknologi som gir sikker drift Tilførsel av kjølevann og prosessvann er spesielt viktig for dette.

Ved hjelp av våre HYDAC-eksperter kan du optimalisere vannkraftverkene dine når det gjelder faktorene nevnt ovenfor. Ved å bruke eksemplet med en kunde, vil vi vise deg hvordan en robust filtreringsløsning som trenger lite vedlikehold kan se ut i et vannkraftverk.

Bruker energien fra vannkraft på en pålitelig og effektiv måteHYDAC leverer den optimale løsningen for prosessvannfiltrering for vannkraftverk

Å sørge for at turbiner fungerer sikkert og med lite vedlikehold i monsunsesongene – det var oppgaven kunden vår gav HYDAC-vannkraftindustriens eksperter.

Som produsent av komplette vannkraftverk inkludert turbiner, generatorer og kontroller, spesialiserte kunden vår seg på mindre og mer kompakte vannkraftverk, også kjent som "compact hydros". Disse må tilpasses miljøforholdene og driftsforholdene i regionen for å kunne oppnå energieffektivitet på høyeste nivå.

Kunden vår var på utkikk etter den riktige løsningen for forholdene i det nåværende vannkraftverkprosjektet sitt – den nøyaktige systemkonfigurasjonen og designet kom fra HYDAC. I tett samarbeid med kunden definerte HYDAC-vannkraftspesialistene et overordnet mål: optimalisering av filtreringen for den vanndrevne akseltetningen. Vannet kommer rett fra slusen eller elven og må derfor finfiltreres for å sikre at det ikke oppstår slitasje.

Generelt var kunden ute etter en systemleverandør med kvalitet og punktlighet og ikke bare en produsent av enkeltkomponenter – dette reduserte antallet kontaktpartnere. Mer spesifikt lette kunden etter en spesialist innen vannfiltrering for å løse det aktuelle problemet. Løsningen førte til utviklingen av en standard for alle videre prosjekter.

HYDAC-løsningen:
optimal prosessvannfiltrering for akseltetninger i vannturbiner med ATF-filterteknologi

Hvorfor er optimal prosessvannfiltrering spesielt viktig for akseltetninger i vannturbiner? Akseltetningen er et vannsmurt lager som utgjør kjernen i vannkraftverket. Den brukes også til å skille det rene prosessvannet fra det forurensede elvevannet.

Med konvensjonelle filtreringsløsninger kreves det også en vannpumpe for å pumpe elvevannet gjennom filteret og til akseltetningen. Dette øker energibehovet samt antall (elektriske) komponenter som brukes. Dersom filteret er forurenset, må systemet slås av for å skifte filter – alternativt kan det byttes til et redundant system. Dette øker imidlertid kraftverkets kompleksitet og driftskostnader. Temaet sikkerhet spiller også en viktig rolle: Dersom tilførselen til akseltetningen svikter, må hele vannkraftverket stenges, ettersom det ellers ville være en høy sikkerhetsrisiko.

Vårt mål var å levere den beste løsningen for problemet, slik at vannet fra slusen oppstrøms for vannturbinen kunne brukes direkte til akseltetningen. ATF-filteret vårt var best egnet til dette – et syklonfilter med et ekstra filterelement.

Med bruk av HYDAC ATF-filter var det ikke lenger nødvendig med en ekstra vannpumpe i systemet. Filterelementet ble også konstant renset med en "avslamnings"-linje Dette sikret en kontinuerlig tilførsel av renset vann til akseltetningen – noe som muliggjorde en enkel og grei løsning på problemet.

Resultatet

HYDAC ATF-filtreringsløsningen utgjorde et viktig bidrag til å optimalisere vannkraftverket. Den nye teknologiske tilnærmingen (tilførsel til akseltetningen direkte fra slusen) overbeviste kunden umiddelbart.

Etter den vellykkede testen av prototypen i kraftverket, var kunden sikret funksjonen og vår ekspertise.. Umiddelbart etter denne suksessen ble vår løsning etablert som standard for alle videre kraftverkprosjekter med ovennevnte krav.

I tillegg til ATF-vannfiltrering for akseltetningen, leverte vi også veggpaneler for drift av akseltetningen, smøresystemer og vannglykol-kjølesystemer for den lukkede kjølekretsen.

Vår kundes tilfelle viser hvordan våre produktløsninger og ingeniørekspertise øker systemeffektiviteten samtidig som de beskytter budsjettene. Snakk med bransjeekspertene våre nå for å optimalisere systemene dine – HYDAC-spesialistene våre gir deg den optimale filtreringsløsningen, samt tilleggskomponenter og løsninger for prosessvannfiltrering.

Dine fordeler

Bærekraft

Bevaring av ressurser

Enten det er olje, vann eller energi – våre løsninger ivaretar ressursene på en bærekraftig måte.

Systemtilgjengelighet

Systemtilgjengelighet

Økt tilgjengelighet på grunn av redusert sannsynlighet for driftsstans, ettersom ingen mekaniske komponenter som vannpumper brukes.

Enkelt å vedlikeholde

Ingen manuell rengjøring av filterelementet er nødvendig.

Optimalisert løsning

Kontinuerlig, konsekvent prosessvannfiltrering ettersom filterelementet blir automatisk rengjort.

Reduser energiforbruket ditt med tilstandsovervåking og prediktivt vedlikehold og derigjennom rene penger.

Energieffektivitet

Øk energieffektiviteten din nå med færre strømforbrukere.

Redusere kostnader

Kostnadsoptimalisering

På grunn av reduserte innkjøpskostnader og vedlikeholdskostnader og kun behov for én kontaktpartner for mange løsninger.

Vi er alltid glade for å å kunne gi råd!

Ta kontakt med HYDACs eksperter, og avtal en samtale i dag!

Send en e-post

Les flere artikler

Temaer og produkter
| 3 minutter

Luftrenser, coronavirus: LEKF fra HYDAC

Funksjonssikkerhet
Kunders suksesshistorier
| 2 minutter

Funksjonssikkerhet

Vannkraft, Store motorer, Maritim teknologi, Kraftverk, Presser og formingsmaskiner, Prosesskompressorer og kompressorer, Cellulose- og papirindustri, Resirkulering
Temaer og produkter
| 3 minutter

Tankoptimaliseringsplattform